Hanti Vilmos, a Magyar Ellenállók
és Antifasiszták Szövetségének elnöke


Szégyen és undorító, amit a balliberális oldal mûvel Dörner Györggyel szemben, ami egyértelmûen politikai, még inkább pártpolitikai indíttatású, aminek semmi köze a színházhoz, a kultúrához, a mûvészethez. Egyvalamihez van köze: a hatalomvágyhoz, a megszerzett juss visszaszerzéséhez, a politikai ellenfelek, a kulturális másság és értékek eltaposásához.


Annyira átlátszó az a fasisztázás, amit az Új Színház elõtt mûveltek legutóbb az „antifasiszták” hogy már õk váltak fasisztává. A gyûlölet fortyogott körülöttük, mint a láva, ami el akar emészteni mindent, ami útjába áll.


Dörner György jó színész, és feltehetõleg jó színházigazgató is lesz, ha hagyják. Egy baj van vele; magyartudatú, nemzeti érzelmû, közismert személy, és ezt nyilvánvalóvá is tette.


Én még nem hallottam egyetlen egy olyan mondatát sem, amely indokolná ezt a fékevesztett gyûlöletet ellene.


A balliberális oldal veszélyes vizekre evezett, mert az ilyen megmozdulásaikkal még inkább utálatossá válnak a jóérzésû emberek elõtt.