Az Európai Parlament képviselõi a „magyar ügy” vitájában kiállították saját maguk szegénységi bizonyítványát, egyenesen lejáratták magát a parlamentarizmus intézményét. Ennyi lózungot még nem hallottam érvként felhozni.

Európai eszme, értékek?! Az Unió alapértékei? Mi az? Mi már megtapasztaltuk a monarchia, a szocializmus eszméjét, értékeit. Megtapasztaltuk Trianonnal nyugat Európa értékeit, eszmeiségét. Az ilyen gumieszmével, amivel az EU rendelkezik, csak a kettõs mércéjét próbálja elpalástolni.
A minket támogató megszólalások is puhányok, semmitmondók voltak. Egyedül Morvai Krisztina volt az, aki karakán módon kiállt hazánkért. Õ, nemzeti radikálisként, a kormány ellenzékeként megmutatta a balliberális ellenzékünknek, hogy ilyen esetben mit vár el a haza. – A minket ért igaztalan vádakat visszaverni, a kormányt nem támadni!


Orbán Viktor, mint egy igazi sportember leiskolázta az Európai Parlament képviselõit. Õ, magyar miniszterelnökként, európai politikusként bemutatót tartott, hogyan kell kulturáltan, de határozottan kiállni egy ország érdekeiért. A sajtótájékoztatója még inkább megerõsítette és világossá tette mindazt, amit virágnyelven elmondott az ülésen. Vagyis, Magyarország a nemzetek Európájában kíván partner lenni.Csak halkan megkérdezem. A parlamenti ellenzékünk ki tudna állítani egy ilyen kaliberû miniszterelnököt? Ennyit az elismerésbõl. Nem akarom, hogy azt higgye valaki, hogy Orbán-hívõ lettem. Nem! De meg kell vallanom, hogy most, Õt hallgatva, jó volt magyarnak lenni.DE! Azért volt egy disszonáns kijelentése a mi Viktorunknak, amikor arról beszélt, hogy „törvényen kívül helyeztük, és felszámoltuk a paramilitáris szervezeteket”. Ezzel a kijelentéssel az volt a baj, hogy Magyarországon a Munkásõrség felszámolása óta nincs félkatonai szervezet. Nyilván a Magyar Gárdára utalt, amit a nemzeti radikálisaink jogosan sérelmeznek.De! Ismét van egy „de”! Maga az aktuális téma nem tette szükségessé, hogy Orbán megemlítse a gárda-ügyet. Igaz, hogy nem nevesítette. Az is igaz, ha már félkatonai szervezetekrõl beszélünk, akkor az In-kal Sekurity is belóg a képbe mivel az nem lett felszámolva, csak a honvédségi megbízásaik lettek felmondva.És megint van egy de, ami politikai szempontból érthetõvé teszi Orbán kijelentését, mégpedig a balliberális ellenzéki ellenség fasisztázása, amit sajnos a minket amúgy sem szeretõ hazai és nyugati balliberális média elõszeretettel vesz elõ, amikor minket akarnak lejáratni. Orbán ennek akart elé menni.Budapest, 2012. 01. 19.