Azt hiszem, hogy a globális pénzhatalom, az IMF, az EU, a neoliberális világsajtó rosszul ítélt meg minket, mert az ellenünk folyó összehangolt támadás nemhogy megosztottságot eredményezett volna, hanem inkább az összefogást indította el azok között, akik felelõsséggel vannak Magyarország iránt.Most elválik ki a magyar. Ki az, ki önös érdekbõl, hatalomvágyból hazát áruló bitangként arról papol, hogy „merjünk kicsik lenni”, engedjünk az agresszorok nemzetellenes követeléseinek.Az, hogy a balliberális ellenzéki ellenség nyíltan a hazánkat támadó és leuraló világgyarmatosító hatalom oldalára állt – nem csak most -, azt jelenti, hogy kiírták magukat a nemzet tagjai közül egyszer és mindenkorra. Ezek, soha nem akartak nemzeti egységet, ami erõsíthette volna az ország erejét, tekintélyét, csak a hatalmat, a nemzet javainak elbirtoklását akarták. Ezekkel nem lehet és nem szabad egységre lépni, mert lételemük a gyûlölet, a vazallusi hatalomvágy, az árulás. Ezek képtelenek népben, nemzetben gondolkodni, õk inkább örök bolsevikként emberi verítéken és véren átgázolnak a hatalomért.Jimi Hendrix igaz és bölcs mondása: „Amikor a szeretet hatalma legyõzi a hatalom szeretetét, akkor lesz béke.” Az Ige azt írja: „ … mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az idvözül.” /Máté 24; 12.-13./Nos, nekünk magyartudatú embereknek a hazánk iránti szeretet és állhatatosság az ami erõt ad a gonosszal szemben. Nekünk ne annak az országnak a hatalmasságai mondják meg, hogy mit kell tennünk, kik úgy jutottak új hazához, hogy az õslakókat majd egy szálig kiirtották, kik fekete bõrû emberek vérén és verítékén gazdagodtak meg, akik gyarmattartóként idegen országokat szállnak meg, rabolták és rabolják el javaikat.Mi magyarok történelmünk okán joggal hihetjük, hogy emberiességbõl jobb osztályzatra számíthatunk, mint azok, akik most minket támadnak. Ez adjon hitet és erõt, hogy kiálljunk hazánk védelmében, hogy ebben a küzdelemben erõt adjunk a minket képviselõknek.v.l. Takács András
Az alábbi videókat megnézésre ajánlom:http://video.google.com/videoplay?docid=6132500997336473908#


http://video.xfree.hu/?n=vasslaszlo%7C80e46dbe08ecd1f49e88cdb7d164691c&vci