Nem tudom, hogy az alábbi anyagot ki állította össze, de az biztos, hogy nem pártpolitikai szempontok szerint tette. A tények ilyen módon történõ összeállítása azt mutatja, hogy kizárólag a társadalom többségének szemszögébõl tette szociális és nemzetpolitikai szempontok szerint. Aki azt gondolja, hogy ez az összeállítás a régi rendszert sírja vissza az téved, vagy aljas szándékból félre magyarázza.


Senki nem gondolhatja komolyan, hogy a társadalom azért hagyta jóvá a rendszerváltás, hogy rosszabbul éljen, mint elõtte.


Ki kell mondanunk! Magyarország jelenlegi állapotáért a múlt és a rendszerváltás politikai „elitje” egyetemlegesen felel, Németh Miklós, Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medggyesi- Gyurcsány- Bajnai, Orbán kormányai. Ki azért, mert elindította a folyamatot (spontán privatizáció), ki azért, mert nem állította le, ki azért, mert hallgatott.


A rendszerváltás koncepciója és a beindult folyamatok maga volt a hazaárulás.Takács András
Nem tudom, hogy az alábbi anyagot ki állította össze, de az biztos, hogy nem pártpolitikai szempontok szerint tette. A tények ilyen módon történõ összeállítása azt mutatja, hogy kizárólag a társadalom többségének szemszögébõl tette szociális és nemzetpolitikai szempontok szerint. Aki azt gondolja, hogy ez az összeállítás a régi rendszert sírja vissza az téved, vagy aljas szándékból félre magyarázza.


Senki nem gondolhatja komolyan, hogy a társadalom azért hagyta jóvá a rendszerváltás, hogy rosszabbul éljen, mint elõtte.


Ki kell mondanunk! Magyarország jelenlegi állapotáért a múlt és a rendszerváltás politikai „elitje” egyetemlegesen felel, Németh Miklós, Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medggyesi- Gyurcsány- Bjanai, Orbán kormányai. Ki azért, mert elindította a folyamatot (spontán privatizáció), ki azért, mert nem állította le, ki azért, mert hallgatott.


Takács András


A rendszerváltás koncepciója és a beindult folyamatok maga volt a hazaárulás.


. 25 éve senki sem lehetett milliárdos, de a túlnyomó többségnek elfogadható élete, biztos jelene és kiszámítható jövõje volt. Ma bizonytalan a jelened, kiszámíthatatlan a jövõd.


. 25 éve az ország pénzét úgy osztották el a parlamentben, hogy jusson oktatásra, egészségügyre, a Te és a mi jólétünkre. Ma a gazdagok, a milliárdosok kapják az ország kenyerének javát.


. 25 éve megbecsülték a tisztességes munkát, ma az ügyeskedõknek, a csalóknak áll a világ.


. 25 éve a munkásembernek becsülete volt, ma másodosztályú polgár saját hazájában.


. 25 éve mindenki dolgozhatott, aki akart. Ma hivatalosan 400 ezer embernek nincs munkája, nem hivatalosan egy milliónak.


. 25 év alatt másfél millió munkahelyet tettek tönkre, de egyet se pótoltak.


. 25 éve a mezõgazdaság egymillió embernek adott munkát. Ma alig százezren dolgoznak itt.


. Húsz éve a pályakezdõket tárt karokkal várták a munkáltatók. Ma körülbelül 80 ezer pályakezdõ fiatal indítja életét munkanélküliként.


. 25éve napi 8 óra munkából elfogadhatóan meg lehetett élni. Ma sokszor 13-15 óra is kevés.


. 25 éve miénk volt Magyarország, ma külföldiek szolgái vagyunk saját hazánkban. (Vásárhelyiek figyelmébe: Hódgép, Metripond, Hódiköt, Alföldi Porcelángyár, Majolikagyár... A termékekre az volt ráírva, hogy: Made in Hungary -pedig el voltunk nyomva...!)


. 25 éve a gyárak, az üzemek, a bankok, minden-minden magyar volt. A magyar gyárakat bezárták vagy privatizálták, jellemzõen a külföldi tõke számára. A legtöbb gyárat azért vették meg, hogy a konkurenciát felszámolják, így a hazai gyárak többségét szétzúzták, bezárták, dolgozóit az utcára tették. Ma az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatások nagy része külföldiek kezében van.


. 25 évvel ezelõtt volt nemzeti ipar, ma multik vannak. Húsz éve volt önálló nemzeti termelés, önálló tudományos háttérrel. Ma a külföldi cégek összeszerelõ üzemei jelentik az ipart.


. 25 éve volt magyar mûszeripar, olyan nagyüzemekkel, mint a MOM. Volt önálló hadiparunk, olyan üzemekkel, mint a Diósgyõri Gépgyár, a Rába.


. 25 éve volt magyar ruházati ipar olyan óriásokkal, mint a Május 1, a Vörös Október, a Zalaegerszeg. Mára a ruházati ipar gyakorlatilag megszûnt. Húsz éve volt magyar cipõipar, ma gyakorlatilag nem gyártunk magyar cipõt.


. 25 éve a magyar Ikarus évente 13 ezer autóbuszt gyártott, és a világ élvonalában volt. Mára felszámol­ták, hogy helyébe a német, svéd és más buszok jöjjenek. Húsz éve a Ganz - MÁVAG vonatokat gyártott a világ számos országának, ma kínai piac van a helyén. A Csepel Mûvek 60 ezer embernek adott munkát, ma kis kft-k vannak a helyén.


. 25 éve az ország vezetése a magyar gazdaságot támogatta. Ma a multikat, a külföldi tõkét szolgálja ki. Magyarországon - bármivel foglalkozik is - a multi támogatást és adókedvezményt kap. Mára ez utóbbi összege eléri a százmilliárd forintot. A kis- és középvállalkozó, az õstermelõ nem kap semmit, sõt: olyan adókkal sújtják, hogy ne érje meg Magyarországon termelnie, dolgoznia.


. 25 éve az energiaszektor az állam kezében volt, nem kellett félni attól, hogy lekapcsolják a villanyt, vagy nem tudunk fûteni, mert nem tudjuk kifizetni. Mára a privatizált energiaszektor egekig emelt árai miatt az emberek nem tudják kifizetni a rezsit: csak idén 700 000 embertõl vonnak 30%-ot a fizetésükbõl köztartozás miatt.


. A multik környezetében a magyar kis- és középvállalkozások teljesen ellehetetlenednek, hiszen õket adók sújtják, a multit pedig adókedvezménnyel támogatják. 2007- ben 100 ezer magyar vállalkozás ment tönkre.


. 25 éve olyan világhírû üzemek jelentették a magyar mezõgazdaságot, mint Bábolna, Mezõhegyes, Nádud­var. Mára ez a múlté.


. 25 éve hazánkban 8,7 millió sertést tenyésztettek. Ma ebbõl csak 4,1 millió maradt.


. A 25 évvel ezelõtti mezõgazdasági termelésnek ma csak egyharmadát termeljük.


. 25 éve szövetkezetek, állami gazdaságok mûvelték meg a földet az ott élõk érdekében. Ma magánvállalatok dolgoztatnak idegen bérmunkásokkal.


. 25 évvel ezelõtt nem tudtuk, hogy mi az a parlagfû. Ma annyi a parlagon heverõ, megmûveletlen föld, hogy parlagfûbõl és allergiás betegekbõl nagyhatalom vagyunk.


. 25 éve mi láttuk el gabonával, almával, borral, csirkével a szocialista országokat. Mostani szövetségeseinknek, a németeknek, a franciáknak, olaszoknak nem kell a magyar mezõgazdaság terméke.


. 25 évvel ezelõtt majdnem kétszer annyi húst ettünk, mint ma. És nem csak azért, mert háromszor annyi tehén és disznó volt, mint ma. Ettünk, mert volt, mert jó volt, s fõleg, mert tellett rá. Ma drága a hús, egyre kevesebb és egyre rosszabb minõségû húst eszünk.


. 25 éve 20 milliárd dollárral tartoztunk a világnak. Ma mintegy 130 milliárddal tartozunk.


. 25 éve tudtad, hogy hol a pénz! Fedezetül ott állt a magyar gazdaság. A Ganz MÁVAG, a Csepel Mûvek, a MOM, az Ikarusz, Bábolna, Nádudvar, Mezõhegyes. Százezer számra épültek lakótelepi lakások. Itt volt a pénz, tudtuk, hogy hol van. Mi kaptuk, mi használtuk, és kérdezzük: hova lett ez a pénz? Hol vannak a magyar üzemek? Hol építenek szociális bérlakást? Hol adják olcsón a kenyeret?


. 25 éve, a Kádár-rendszerben gazdálkodtak a hitelekbõl, a mostani rendszerben ellopják.


. 25 éve még kórházakat, iskolákat építettek, hogy az egészségügy és az oktatás mindenki számára elérhetõ legyen. Mára bezártak több mint 300 iskolát, bezártak több száz rendelõt és kórházat. Sokaknak negyven kilométert kell utazni a "központi" kórházig. Nem csoda, hogy a halálozási arányban és várható élettartamban is az EU-20-ak közül a legrosszabb ötben vagyunk.


. 25 éve a kórházban az számított, hogy mi a bajod, mid fáj? Ma egyre inkább az számít, hogy mennyi pénzed van.


. Régen a beteg minden körülmények között kapott ellátást. Mára ingatlanspekuláció miatt bezárták a "Lipótmezõt", azt az országos pszichiátriai intézményt, ahol olyan betegek is éltek, akik nem tudtak gondoskodni magukról, s esetleg ön- vagy közveszélyessé válhattak volna gyógyszeres kezelés nélkül. Ma több százan bukkannak fel hajléktalan szállókon, s legalább ennyien nem igénylik gyógyszereiket - védelem és kezelés nélkül mi lesz velük?


. 25 éve sem voltunk gazdagok, de sok mindent megengedhettünk magunknak: üdülést, éttermet, szórakozást. Ma vagy az egyik, vagy a másik, de gyakrabban egyik se.


. 25 éve nem kellett adót fizetnünk. Ma - ha csak egy kicsit is jobban keresünk az átlagnál - a fizetés felét elviszi az állam. Mit kapunk cserébe? Bezárt kórházakat, lezüllesztett oktatási rendszert, bezárt vasútvonalakat, megfizethetetlen közlekedési díjakat.


. 25 éve senki nem éhezett Magyarországon. Ma az ENSZ óvatos becslései szerint is legalább 200 ezer ember, ebbõl mintegy 20 ezer gyerek éhezik hazánkban. További 100 ezer gyerek pedig jó esetben krumplihoz és zsíros kenyérhez jut.


. 25 éve az emberek többsége nyaralni ment. Ma a családok 59 százaléka nem megy nyaralni.


. 25 éve a nyugalomba vonulás tisztes nyugdíjat és megbecsülést jelentett. Ma éhezést, társadalmi kitaszítottságot. Mit lehet megvenni az öregségi nyugdíj minimális összegébõl, 28500 Ft-ból? Ételt keveset, rezsit fizetni lehetetlen, gyógyszert meg szedjenek a gazdagok.


. 25 éve gyakorlatilag minden magyar állampolgár részesült a társadalombiztosításban. Ma ezrek esnek ki a társadalombiztosításból, így megfosztják õket az egészségügyi ellátástól.


. 25 éve nem voltak hajléktalanok, s a biztos megélhetés miatt senkit nem fenyegetett az a veszély, hogy az utcára kerül. Ma Magyarországon 85-90 ezer hajléktalan él, s évente több, mint 2000 lakást árvereznek el. A felmérések szerint magánemberek esetében gyakorta árvereznek a kifizetetlen villany-, gáz- és más rezsiszámlák következtében, de magas az illetéktartozások miatt elindított végrehajtások száma is.


. 25 éve a cigánynak nem kellett szociális segélyért sorba állnia, nem kellett megaláznia magát. Húsz éve a cigány is dolgozhatott, sõt dolgoznia kellett! Cserébe nem "lenézett idegen" volt, hanem egyenjogú polgár.


. 25 éve a bölcsõdei és óvodai elhelyezés mindenkinek járt. Mára annyi helyet megszüntettek, hogy a gyerek születése elõtt kérelmezni kell a felvételt. Ha nem, marad a magánóvoda, gyermekenként 60 ezer Ft-tól havonta.


. 25 éve a fiatalok mertek családot alapítani, mert tudták, hogy lesz munkájuk, lakásuk. Ma gyakran azt sem tudják, holnap mibõl vesznek kenyeret, s lesz-e tetõ a fejük felett. A tendenciát jól mutatja: az átlagos életkor az elsõ házasságkor 1990-ben még 22 év volt, 2007-re már 27 évre emelkedett.


. 25 éve a gyerekedre biztos jövõ várt. Tanulhatott, munkát kapott, családot alapíthatott. Ma nagyon sokak számára egy lehetõség marad: külföldre menni.


. 25 éve sem volt könnyû lakáshoz jutni, de a fiatalok többsége belátható idõn belül az állam segítségével megoldotta. Az állam hosszú lejáratú, kedvezményes hitelekkel támogatta a lakáshoz jutást. Ezáltal nõtt a lakások száma és a lakáson belül a szobaszám, ugyanakkor csökkent a 100 lakásra jutó lakók száma. Az új lakások jelentõs része panellakás volt, amit "kiutaltak". Ma nem épülnek állami lakások, a fiatalok fizetésük felét albérletre költik, s saját lakás vásárlásakor évtizedekre eladósodnak.


. 25 éve mindenki tanulhatott, aki tanulni akart. Tandíj nem volt, az oktatás költségei megfizethetõek voltak, és az állam is támogatta. Ma sok helyütt tandíj van, egyre drágább a tankönyv, a diákok albérlete és utazása.


. 25 éve a gyerekek nagy része sportolt. Ma minden tíz gyerekbõl hat nem sportol. Húsz éve volt iskolai sport, olcsó tömegsport, és ennek következtében jó eredményeket értünk el a világversenyeken. Ma nincs iskolai sport, alig van megfizethetõ tömegsport. 1988-ban, a szöuli olimpián hazánk 11 aranyérmet szerzett, 2008-ban Pekingben már csak hármat.


. 25 éve a szocialista országok integrációjának voltunk tagjai. A cél nem egymás kizsákmányolása volt, hanem a gondok közös megoldása. A KGST-ben egyenlõk voltunk. Az EU-ban Németország, Fran­ci­aország és a többi nagy diktál.


. 25 éve minden ország azt adta a közösbe, amiben a legjobb volt. Ma az EU-tagjai vagyunk, amelyben Magyarország a szegény rokon.


. 25 éve a KGST azt segítette, hogy az emberek jobban éljenek. Az EU a gazdag európai nagytõke szövetsége az emberek, a tömegek kizsákmányolására.


. 25 éve csak vízummal utazhattunk a legtöbb EU-országba. Ma nem kell vízum, de csak azt látják szívesen, akinek pénze van. Neked van pénzed utazni?


. 25 évvel ezelõtt rend volt. Tudtad, hogy mi a jó és mi a rossz. A rendõr melletted állt, a rendõr mögött meg ott állt az állam. Ma rosszak a törvények, lopnak a politikusok, a korrupció felfalja az országot. A rendõr nem áll melletted, és a rendõrt se védi meg saját állama!!!


. 25 éve voltak korrupt politikusok, a hatalmukkal visszaélõ állami emberek, de maga a rendszer nem volt korrupt. Ma az állami vagyon privatizációja, a pályáztatás és sok minden más maga szüli a korrupció lehetõségét. Ma Magyarország Európa legkorruptabb országai közé tartozik.


. 25 éve a munkatörvénykönyv a munkást, a dolgozót védte. Ma a tõkést védi.


. 25 éve a szakszervezeteknek tényleges jogaik és lehetõségeik voltak az érdekvédelemben, szociális kérdések eldöntésében. Ma a szakszervezetek jogai korlátozottak.


. 25 éve senki se beszélt arról, hogy ki a zsidó és ki nem zsidó. Mára a kapitalizmus annyira kiélezte a társadalmi különbségeket, annyira elmélyítette egyes rétegekben a nyomort, hogy az antiszemitizmus tömegjelenséggé vált.


. 25 éve nem voltak szélsõjobboldali, újfasiszta tendenciák és szervezetek, mert nem volt rájuk igény, nem volt társadalmi bázisuk. Mára sok ember kerül olyan kilátástalan helyzetbe, hogy a szélsõséges jobboldaliságba menekül.


. 25 éve demokráciát ígértek mindenkinek. Ma van parlament, de a nép nem ellenõrizheti azt, és nem hívhatja vissza a képviselõket. Megszüntették a társadalmi vita intézményét, minden eszközzel akadályozzák, és le akarják járatni a népszavazásokat. Szólásszabadság van, de a televízió, a sajtó nyilvánosságához csak azok juthatnak hozzá, akiknek hatalmuk vagy pénzük van.


. 25 éve több mint százezres hadseregünk volt tüzérséggel, páncélosokkal, mûszaki csapatokkal, honi légvédelemmel. Ma kevesebb, mint húszezer katonánk van, az önálló mûködés feltételei nélkül. A magyar hadsereg ma kisebb, mint a trianoni rablóbéke után.


. 25 éve nem tudtuk, hogy mi a háború. Ma Jugoszlávia és Irak után Afganisztánban már a harmadik háború részesei vagyunk.


. 25 éve a magyar katonának nem kellett külföldre mennie. Sõt, az azt megelõzõ negyven év alatt is csak egyszer, 1968-ban Csehszlovákiába. Ma magyar katonák mindenütt ott vannak, ahol a NATO-nak emberanyag kell, Koszovótól Afganisztánig.


Küld tovább!
Házi feladat:


Mit tudsz az 1945 elõtti idõkrõl?


Nézz annak is utána, hogy mi határozta meg a magyar társadalom és politika alapvetõ értékeit.