Siklósi András
Készülõdjünk március 15-ére!
Honfitársak, Magyarok!
Meddig tûrjük még, hogy a liberál-kommunisták a fejünkön járjanak, és összes javainkból kiforgassanak? Vegyük észre, hogy ez az út zsákutca, mely elkerülhetetlenül a pusztulásba visz. Ez a hazugsággal, csalással hatalomra került, kormánynak csúfolt hétpróbás rablóbanda fütyül ránk, s egész népünket halálra ítélte, ill. rabszolgalétre szánta. Ha nem teszünk ellene semmit, a sorsunk végleg megpecsételõdik, s drága hazánkat, kínok közt megszerzett közös vagyonunkat, páratlan természeti kincseinket örökre elveszítjük. Nem nézhetjük tovább közönyösen a zsiványok garázdálkodását, nem tûrhetjük, hogy a bõrünket nyúzzák, és csontig lecsupaszítsanak!


IGAZSÁGOT, SZABADSÁGOT, TÖRVÉNYES RENDET, EMBERHEZ MÉLTÓ ÉLETET KÍVÁNUNK! MEG AKARUNK MARADNI MAGYARNAK ÕSI SZÜLÕFÖLDÜNKÖN! CSELEKEDJÜNK EGYÜTT, ÖSSZEFOGVA MINDNYÁJUNK JÖVÕJÉÉRT! TALPRA MAGYAR, MOST VAGY SOHA! NE HIGGYÜNK, S NE BOCSÁSSUNK MEG ELLENSÉGEINKNEK, NE HÁTRÁLJUNK TÖBBÉ SEMENNYIT! FEJEZZÜK BE 1848 ÉS 1956 TRAGIKUS BUKÁSÁBAN IS DICSÕSÉGES FORRADALMÁT, S NE ENGEDJÜNK HÕSEINK, MÁRTÍRJAINK ESZMÉIBÕL, KÖVETELÉSEIBÕL ÉS KEMÉNYSÉGÉBÕL!


Teremtsünk egy olyan független, semleges, önellátásra törekvõ országot (a rendkívül káros NATO, EU stb. gyarmati kötelékek elszakításával, a sarcfizetések megtagadásával), melyben tisztességesen, értelmesen s testvéri szeretetben élhetünk! Ahol mindenkinek otthona, állása, biztos kenyere van! Ahol a betegeket meggyógyítják, ahol gondoskodnak az elesettekrõl, ahol a diákok ingyen tanulhatnak, a nyugdíjasok élvezhetik munkájuk gyümölcsét, ahol megbecsülik a családokat és az anyaságot, ahol nincsenek zsarnok idegenbérencek, korrupt vezetõk és terrorista rendõrök, ahol a bûnözõket lefülelik, és börtönbe zárják. Ahol az Alkotmány nem bolsevista fércmû, ahol a parlament s az állami/önkormányzati hivatalok a népet szolgálják.


BETELT A POHÁR! IDEJE VÉGREHAJTANUNK AZ ELSIKKASZTOTT RENDSZERVÁLTÁST! KÉSZÜLJÜNK FÖL, KAPASZKODJUNK ÖSSZE, ÁLLJUNK CSATASORBA! BUKTASSUK MEG A VÉRSZÍVÓ KORMÁNYT, ZAVARJUK EL A GLOBALIZMUS HASZONÉLVEZÕIT, SÖPÖRJÜK KI A NEMZETRONTÓ, GYÛLÖLKÖDÕ ÁRULÓKAT! ÉPÍTSÜK ÚJJÁ LEROMBOLT HAZÁNKAT, ÉS ALAPOZZUK MEG BÉKÉS, BIZTONSÁGOS, ERKÖLCSÖS ÉS BOLDOG ÉLETÜNKET!


Lehetõleg valamennyi honi településen mielõbb alakuljanak meg nemzeti önvédelmünk és önszervezõdésünk alapsejtjei. Ne féljünk, a gonoszság hatalma megdönthetõ! A népet nem lehet leváltani, sem folytonosan becsmérelni vagy rettegésben tartani. Torkig vagyunk már, türelmünk elfogyott, jogos dühünk az egekig tornyosul! Ez itt Magyarország, ahol minden a miénk, és kizárólag tõlünk függ minden. Ne felejtsük: olyan életünk lesz a Szent Korona birodalmában, a Kárpát-medencében, amilyet megérdemlünk, s kiharcolunk magunknak. Másokra most sem számíthatunk, drámai küzdelmünkben komoly segítséget nem várhatunk sehonnan. Ezen a szent napon emlékezzünk kegyelettel történelmi nagyjainkra, de ne ünnepeljünk, csak ha megnyertük a háborút!


MÁRCIUS 15-ÉN TÖMEGESEN INDULJUNK BUDAPESTRE, HOGY VÉGRE ELEGEN LEGYÜNK! A SIKER, A GYÕZELEM FÕKÉNT RAJTUNK, A MI ELSZÁNTSÁGUNKON, KITARTÁSUNKON MÚLIK. LEGYÜNK SZOLIDÁRISAK, LEGYÜNK BÁTRAK ÉS ERÕSEK, S A HAZA FÉNYRE DERÜL!

Siklósi András
Márciusi tûz
Gyúlj ki pusztákon


hegyek gerincén


kicsi házakban


börtönök mélyén


romok virága hajnali tûz


Mérgezett szívünk


gyógyító álma


halottak mécse


bujdosók lángja


ragyogó csillag királyi tûz


Legázolt népünk


titkos reménye


kifosztott hazánk


megváltó fénye


tomboló harsány vulkáni tûz


Kapd el ruhánkat


csókolj hajunkba


forrald föl vérünk


égess húsunkba


naplángok sarja mennyei tûz


Tégy igazságot


kíméld a gyengét


pusztítsd a férgek


sátáni rendjét


hatalmas bíró rejtelmes tûz


Lázas kohódban


tisztítsd meg lelkünk


gyilkos csatákban


ne hagyj elvesznünk


örökké ifjú gyõzelmes tûz


Ébreszd a magyart


röpítsd a csúcsra


szabad országban


élhessünk újra


Lobogj föl bennünk isteni tûz