MAGYAR EMBERI SORSOKKAL NEM SZABAD CICÁZNI


Mi lesz veletek, temerini fiúk? - Jótékonysági focimeccs, dalok, versek, kiváló elõadók -Szentmise értük, Szegeden-


A szerb hatóságok cicáznak azokkal, akik igyekeznek mindent megtenni a temerini fiúk megmentéséért, a Szenttamási Emberjogi Központ, Bozóki Antal újvidéki ügyvéd, jogvédõ által beadott kegyelmi kérvény mielõbbi - kedvezõ - elbírálásáért. Legutóbb úgy volt, hogy február 25-én meghozza döntését Boris Tadic szerb köztársasági elnök.


Sajnos erre nem került sor!


Magam is ott voltam Belgrádban, ám sehol nem tudtak arról, hogy a szerbiai köztársasági elnök élt volna kegyelmi jogkörének gyakorlásával. Hatalmával!


Tudok egy másik dátumról is, de ki nem merem ejteni a szájamon, le nem merem írni - ezek után!


Több, mint öt esztendeje ülnek börtönben a temerini fiúk, töltik azt az elképesztõen magas, a kettõs mérce torz, mi több, bûnös, súlyosan elítélendõ "elve" szerinti büntetést, amit kimértek rájuk. A tíztõl tizenöt évig tartó börtönbüntetést!. Mert míg a súlyos vagy éppen kevésbé súlyos következményekkel járó verekedés miatti szerb - elkövetõket - sok esetben meg se büntetik, ha mégis, akkor a legenyhébb ítélettel hessentik el az ügyet. Ugyanakkor háborús bûnösök nem kaptak oly súlyos büntetést, mint a magyar fiúk, akik súlyosan bántalmaztak - jól megvertek egy beléjük, barátnõjükbe belekötõ szerb embert. Persze, nem kellett volna! Az erõszak erõszakot szül, a garázdaság pedig akárhogyan is, de a erõfitogtatás, az elégtételt vevõk, a verekedés még a viadal gyõztesére is rossz fényt vet!


A szerb, a magyar fiú barátnõje keblét megszorongató, a társaságtagjainak sörében cigarettát eloltó s még sorolhatnám mi mindent nem tévõ provokátor, aki ráadásul közismert kábítószer ügynök, s maga is fogyasztó volt. A sors ítélt. A szerencsétlen dealer, a szerb férfi heroin túladagolás: aranylövés következtében évekkel a verekedés után meghalt. Isten pedig az életre teremtette. Nem halálra, halálosztónak!


Akkor, 2004-ig háromszáz esetben bántalmaztak magyarokat a szerbek, míg megtörtént az eset, az, amelyre bizonyos délvidéki- vajdasági - szerb pártok olyannyira vártak. Háromszáz az egyhez lett az arány! A garázdaság helyett gyilkossági kísérlettel ( !!!) vádolt fiúk ítélete a magyarságot sújtó verdikt is ! Ez már nem bûnügy. Ez politikai túszejtés! Zsarolási potenciált szándékoznak létrehozni az EU Parlamentbe jutás érdekében a magyar fiúkkal. Enyhén szólva is ízléstelen, kultúremberhez méltatlan! A kalózok példáját használják. Ezek lelki kalózok s ez a nagyobb baj!


A magyarországi politikusok közül - Sólyom László, Becsey Zsolt, s most, a Temerini Fiúk címû dokumentumfilmem harmadik részében adott interjúban Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának elnöke foglalt állást egyértelmûen, félremagyarázhatatlanul a börtönben sínylõdõ magyarok mellett!


Fontos, kiemelkedõ, fényes erkölcsû személyiségek, a magyar értelmiségi elit meghatározói, véleményformálói. Akiket nem soroltam, azokról vagy történetem a nehezék vagy pedig igazodnak a bukott szocialista "kormánykoalícióhoz", akik bûnözõknek tartják ezeket a délvidéki magyarokat, akik hatvanegy év börtönbüntetést kaptak! Hogy ki a bûnözõ, napjaink szocialista börtönfrakciója az ékes illusztráció. S mi lesz még?!


Eközben pedig a magyar kormánynak kötelessége lenne megvédeni az elszakított területeken élõ, olykor a kisebbségi sorsban mentálisan sérült magyarokat! Ám nem teszi. Magam addig forgatom filmjeimet s teszem az Echo TV-ben a nézõk elé, amíg ki nem szabadulnak! Derék kollégáimmal,a Magyar Rádióban, a megmaradt tisztességes emberekkel pedig szorosan együtt mûködve nyomást gyakorolunk a szerb- és magyar kormányra.


Kiss Rigó László Szeged- Csanádi római katolikus püspök atyával abban állapodtunk meg, hogy az elsõ választási forduló után Délmagyarország- Délvidék jótékonysági focimeccset szervezünk Szegeden, talán visszavágót Zentán, lesz koncert, kiemelkedõ hazai mûvészek, közéleti személyiségek emelik a rangját a rendezvénynek -a részletes programot rövidesen közreadjuk - Temerini Fiúknak, a filmet le is vetítjük, legalább belõle egy részeletet. Mészáros József vállalkozó szintén nagy sgítséget nyújt a szervezésben. A teljes bevételt a fiúk kapják meg, reméljük, kisvártatva a kezükbe adhatja a püspökatya!...Aki vérbeli focista, ma is játszik a Fradi öregfiúk csapatában. Õ a kapus... már javában szervezi az eseményt. Mert atya egyben a fõrendezõ!


Azért lesz Szentmise is - értük, kicsi- tán nagyobb bûnükért, gyarlóságukért, magyarságukért súlyosan megszenvedõkért.


M.Szabó Imre
AKI TEHETI, TÁMOGASSA A TEMERINI FIÚKAT, SZÜLEIKET, SEGÍTÕIT
A fiúk közös számlájának adatai:


TIBOR HORVAT


L.MUSICKOG 11


21235 - TEMERIN


SZERBIA


A bank neve: MERIDIAN BANK AD NOVI SAD


S.W.I.F.T. code: MEBARS22


A számla No.: 330103020050501868


IBAN code: RS35330103020050501868


Megjegyzés: SEGÉLYM.Szabó Imre


fõszerkesztõ, dokumentumfilmes


MAGYAROK VILÁGA, a www.mszaboimre.hu,


+36 20 569 1035;+36 70 325 2983


Aki teheti, kérjük, támogasson bennünket!
Belföldrõl utalhat a következõ számlára:


Október 23.Bizottság Alapítvány az Ember Jogaiért
10300002-10322788-49020017 ( MKB Bank Rt. )
Külföldrõl: IBAN: HU 57, MKB Bank Rt.
1056. Budapest, Váci u. 38.,
Swift: MKKBHUHB
(Adomány a demokraciáért.)