ISTEN ÉLTESSEN ISAURA!LUCÉLIA SANTOS


Mint minden nap, megnézem a levelesládánkat a kapualjban, hogy járt-e felénk a postás. Mert hogy õk is dobálják szorgalmasan a semmirekellõ reklámokat, meg egyéb sajtót, amit senki nem kér.

Ma nagy élményem volt, az ám! Nagy horderejû sajtónk egyik terméke a Helyi Téma. Ennek a fergeteges népszerûségnek örvendõ lapnak a ferencvárosi kiadású címoldalán mellbevágó cikket találtam 3-5 cm-es felvezetõ betûkkel:

ISTEN ÉLTESSEN ISAURA! LUCÉLIA SANTOS 55 ESZTENDÕS

Kedves figyelmesség, nem? Hatalmas helyet elfoglal a helyi téma címlapján. Lemértem a negyed oldalt szántak erre! Bizony, nálunk a legnagyobb hírérték, hogy melyik szappanopera melyik szereplõje hány éves. Más gond nincs? Más gond nincs! A firkászok szerint legalábbis nincs. MAGYARORSZÁGon nincs. Ferencvárosban sincs. Felvittem a lapot, jó lesz hétvégén krumpli hámozásához. Jó nagy. Jó sok papírt emészt. Kihalnak miattuk az esõerdõk!!!

Aki még emlékszik a Rabszolgasors címû tv-sorozat Isaura alakítójára, megtudhatja, hogy a színésznõ 55 éves. Õszintén megvallom - nem a színésznõ tehetségét, munkáját jellemezve, csak a sorozatot – ez a téma rendkívül hidegen hagy engem. Két okból. Az egyik, hogy nem érdekelt már akkor sem a csúzligumiként viselkedõ sorozatok áradata. A másik, a hölgyeknek van ugyan születésnapja, de annak - az illendõség szerint - száma nincs.

Kevésen múlott fel nem nyerítettem ennek kapcsán egy emlékem miatt. Történt régi-régi munkahelyemen, hogy már valamikor a sorozat elsõ 2-3 része után másnap reggel a munkahelyemen épületes falfirka fogadott. Nem újdonság a falfirka!

A földszinti és az elsõ emeleti mûhelyeket összekötõ teherlift ajtaja mellé valaki arasznyi betûkkel a következõ kívánságot rögzítette – fehér falra zsírkrétával!: „DÖGÖJJ MEG LEONSZIÓ!”. Így!!!

Ismervén a felirat íróját (takarító néni), ez tõle többszörösen csomagolt rendszerkritika, a’la 1986.

Aznap ebédidõben senki nem beszélt Isaura szenvedéseirõl. Valaki kimondta, amit mások nem mertek. Ugyan - hála az Égnek közöm nem volt hozzájuk - másnap állítólag még a párt alapszervezeti agitproposa is foglalkozott ezzel. Készült róla jegyzõkönyv is! Fel is olvasták a tagság elõtt!

Óvónéni nem tudom mit szólt ehhez akkor, de tény, hogy attól kezdve, ha valakit hajcsárnak tartottak, éppen nem egészen tisztességesnek, vagy annál rosszabbnak, akkor Leoncionak mondták. Természetesen a beszélgetés fonalából egyértelmû volt, hogy ki az esedékes Leon.

Szóval felebarátaim! Villámkérdés: Hány Leoncio él MAGYARORSZÁGon?


Ferencváros, 2012. május 30.

Lengyel Károly