KERECSENEK ON-LINEKERECSENEK ON-LINE

http://sakerlife2.mme.hu/hu/content/webcam-1

Egy kerecsensólyom-pár fészkelésének nyomon követése fészekkamerával

A kamerákat és tartozékaik felrakását március 1-én kezdte a MAVIR, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett, nemzetközi kerecsensólyom-védelmi LIFE program keretében, és beüzemelésével március 8-án végzett. Szerencsésebb lett volna egy korábbi idõpontban a szerelést befejezni, de sajnos az idõjárási viszonyok nem kedveztek. Az oszlopra a kamerát és az azt mûködtetõ napelemcellákat, valamint az egyéb tartozékokat a szakemberek speciális FAM ruhában szerelték fel, mivel a vezetékek ez idõ alatt is 400kV feszültség alatt voltak. A madarak a szerelés idõszakában a közeli oszlopok valamelyikérõl figyeltek.

A bekamerázott fészekhez közeli oszlopon egy hollópár költ. Ez óvatosságra inti a kerecsenpárt, mivel – bár a hollók az õ életüket nem veszélyeztetik – nagyon ritkán elõfordul, hogy egy óvatlan pillanatban a holló ellopja és megeszi a sólyomtojásokat.

Elõször március 8-án regisztráltuk az elsõ madár a hím, majd következõ nap a tojó megjelenését. A sólyompár fészekfoglalását elõsegítette, hogy tavaly is ugyanitt költöttek és már megszokták a környezetüket. A zavarás ellenére tehát nem hagyták el a költõládát, és a tojó hamarosan lerakta elsõ tojását.

A kerecsensólymok nászrepülése, február végén, március elején történik. Nagy magasságban, látványosan repülnek, közben a kiválasztott fészek környékérõl elkergetik az egyéb ragadozó madarakat. A hím már a nászidõszakban is folyamatosan eteti a tojót. Ezzel egyrészt rátermettségét bizonyítja („el tudja majd látni” a családot) a tojónak, másrészt fedezi a tojó – a tojásérés idõszakában megnövekvõ – táplálékigényét. Maga a tojásrakás március elején, közepén kezdõdik, de még közben is történnek párzások. A kerecsensólymok a harmadik tojás lerakása után kezdik el a kotlást, így a késõbb lerakott tojásokból a fiókák néhány nap késéssel kelnek ki. A teljes fészekalj 3-5 tojásból áll, a kotlási idõ kb. 32-34 nap. A sólyompárból elsõsorban a tojó kotlik, idõnként forgatja, árnyékolja a tojásokat és közben a fészekcsészét is kialakítja, kényelmesebbé teszi.

A bekamerázott kerecsensólyom pár élõhelyét 8 éve ismerjük, mint kerecsen-élõhelyet, és ez idõ alatt a kerecsensólymok többször cserélõdtek. A most költõ pár közül a hím, ami – mint ez a ragadozómadaraknál általános – kisebb a tojónál, világosabb a melle és sárgább a lába, kb. 5-6 éves. A tojó fiatalabb, legfeljebb 3-4 éves lehet. A kerecsensólymok biológiai életkora ugyan 25 év is lehet, de a természetben a különbözõ veszélyeztetõ tényezõk hatására ettõl jóval kevesebb ideig élnek. A tojón ornitológiai és PIT gyûrû is van, ami azt jelzi, hogy a madár az elõzõ LIFE program keretében lett gyûrûzve. A hímen nincs gyûrû.

A gyûrû alapján lehet késõbb azonosítani a kerecsensólymokat. Tavaly ugyanebbõl a fészekbõl két életerõs fióka (egy hím és egy tojó) repült ki, melyeket a MAVIR segítségével az MME szakemberei gyûrûztek meg. Nem voltak egyedül: Magyarországon 2011-ben összesen 282 kerecsensólyom fiókát gyûrûztek meg a szakemberek.

A kamerával való megfigyelés éjszaka is folytatódik. A madarak által nem érzékelhetõ infrafény világítja meg a fészket és infrakamera rögzíti az eseményeket. A kép ilyenkor fekete-fehér. Eddig kerecsensólyom fészek éjszakai (vagyis 24 órás) megfigyelését, még sehol nem végezték.