JÖVÕNK VÉDELMÉBENJÖVÕNK VÉDELMÉBEN


SAJÁT BANKOT! MOST!


MAGYAROK!

Jöttmentek és ivadékaik cimborálnak útszéli zsiványokkal, és még elvárják tõlünk kifosztásunkért a kitörõ hálát!
Nincs más választása a Nemzetnek, saját bankot kell alapítani, kizárólagos magyar tulajdonú szervezésben és azonnal megtagadni minden államadósság visszafizetését. Minden hangzatos szó ellenére bizonyított tény, hogy mindent sokszorosan kifizettünk az aljas feltételeket elfogadó kétszínû szálláscsinálók, és a nemzetközi uzsorás bûnözõk akarata szerint.
Ma már a világon mindenki tudja, hogy nincs annyi megtermelt érték forgalomban, mint amennyi pénzrõl hazudnak ezek az úgynevezett nemzetek feletti szervezetek. Még ma is azt hiszik, a mocskos pénzük árán bárkivel bármit megtehetnek. Ez hamarosan az egész világon megváltozik, és keserû lesz az ébredés a pénz istenének kába tébolyából.

A JÖVÕ ALAPVETÉSE: A MAGYAROK SENKINEK SEMMIVEL NEM TARTOZNAK!

Csalásban fogant adósság nem érvényesíthetõ sehol a világon. Márpedig megtették. Raboltak!
Gondolkozzatok emberek!! Élni akartok? Jövõt akartok?
Kit érdekel közületek, errõl bárki mit hazudik! Nézzétek a bátor Izlandot! Pénzügyeik elveszejtõi ma már börtönben vannak.
A jövõnk védelmében életszükségletünké vált tehát, hogy saját bankunk legyen, aminek mûködésébe a kormány sem szólhat bele, csak szívesen fogadott vendégként ellenõrizheti, hogy magyar érdekek szerint mûködjön. De csak ennyi!

VAGY!

Az Országgyûlés érettünk el és érdemtelenül dúsan kitartva, soron kívül, a 2012-es esztendõ költségvetésérõl folytatott általános törvényhozási vita lezárása elõtt kimondja az alaptörvénybe sorolt sarkalatos törvényben, hogy a Magyar Nemzeti Bank a Magyar Állam tulajdona.

NINCS VÁLASZTÁSUK! DÖNTÉSKÉNYSZER VAN!

Ha az ország vezetése nem érzékeli a veszélyt, magunkért, az unokáink unokáiért magunknak szükséges cselekednünk. Létfeltételünk a saját bank alapítása!
Nem kell semmi bankot vagy hivatalt elfoglalni, ahogy nyugaton teszik, csupán módszeresen átirányítani minden pénzt a saját bankba. Még csak nem is egyszerre, mert a hazug, csaló, idegen bankok zárlatot rendelnek el. Mire észbe kapnak, ne legyen egy fillér se náluk a jogos tulajdonunkból. Nincs kegyelem! Az idegen bankoknak el kell hagyniuk a magyar pénzügyi életet! Kívül tágasabb! Így is több nemzedék ártatlan magyar ember verejtéke bánja itteni kártékony vendégségüket.

NINCS MÁS ÚT!

Az egyik lehetõség, amit senki nem kívánhat józan ésszel, Magyarország megszûnik önálló államként létezni. A másik mód, hogy érvényesítjük nemzeti létérdekeinket a saját tulajdonú, érvényes fizetõeszköz okán és létrehozásával.

ITT AZ IDÕ! VÁLASSZATOK!

Ha nincs más lehetõség, a Takarékszövetkezeteket kell körültekintõ óvatossággal megcélozni, azok többsége még kizárólagos magyar tulajdonban van. De ez csak az egyik lehetõség. A legjobb megoldás egy új, saját bank, a saját mûködési feltételekkel – Magyar Érdekek szerint.

JAVASLAT!

Tértivevényes levelekben is lehet követelni a Magyar Köztársaság Országgyûlésétõl a Magyar Nemzeti Bank azonnali és kizárólagos magyar tulajdonba vételét, legkésõbb a jövõ évi költségvetés vitájának lezárása elõtti idõre. Akinek ez nem tetszik a szálláscsinálók közül, annak üres zsebbel le is út, fel is út. Senkit ne érdekeljen a tiltakozás, a politikusok lilafejûá felháborodása, mert nincs joguk hozzá!
Hogy miért?
Azért, mert a magyar nemzet tulajdonát képezõ vagyonában az ország bármilyen vezetésnek nem állt jogában a nemzet megkérdezése nélkül idegeneknek bármilyen mértékû részesedést engedni. Ez vitát nem tûr, és tény, hogy megtörtént! Ugyanis ebben a történetben a hazaárulás gyanúja erõsen megalapozottnak vélhetõ, s mint ilyen soha el nem évül. Semmi okunk nem lehet ezt megbocsájtani, és a megérdemelt büntetésüktõl eltekinteni.
Mivel a Nemzet teljességét, a jövõ több nemzedékével együtt rabláncra vetették, a hasonló tettekért járó büntetéstõl sincs mód eltekinteni. Legkevesebb ennyivel tartozunk a jövõnek!

Azonnal szükséges minden maradék nemzeti erõnket határozottan összpontosítani a jelenünk és jövõnk védelmében – politikai pártokat teljességgel kizárva a folyamatból. A múltunkat rég ellopták zsarnok diktátorok, idegenbérencek, és a globalizált kamatcsalók bûnbandái. Tették ezt a fizikai létünk veszélyeztetésével, lúgozott agyú pribékek által, lelkiismeret nélkül, saját vagyonuk gyarapításáról egyszer sem elfelejtkezve. A kivétel azonos a fehér hollóval!

Nem kell az utcára menni senkinek, csak a zsandárok pökhendi durva, túlkapásnak hazudott brutális, kárpótlást letagadó törvénytelensége várna bárkire, aki szót emel, és ezt a törvény szolgái helyben is hagynák. Tüntetésnek most már nincs értelme. Ugyanis nincs rá idõ. Tömegesen, csendben el kell küldenie minden magyarnak a követelõen tiltakozó levelét. Talán 500 Ft körüli összeg az ajánlott tértivevényes küldemény. Ennyit megér! De ekkora részvétel alól senki ki nem bújhat. Aki ezzel képes egyetérteni, a jövõ héten is elmehet a legközelebbi postára.
Ez ellen nincs védelem, hiszen ezt az egyszeri alkalmat a törvény meg nem tilthatja. Ez még nincs nemzetközi cenzúra alá vetve. Elektronikus levélnek nincs értelme, mert nem a címzett olvassa, csak egy valahányadik alkalmazottja.

A törvény különben is mi vagyunk!


Tessék megkeresni kinek-kinek az illetõ választókerület országgyûlési képviselõjét, vagy akár egyenesen a Köztársasági elnököt. Az nem megengedhetõ, hogy tömeges, békés követeléssel ne legyenek kötelesek nyilvánosan, élõ egyenes adásban foglalkozni, és annak megfelelõ intézkedéseket megvalósítani. Talán az államcsõd minden eddiginél közelebbi valós veszélye elleni békés tiltakozás elegendõ hírértékû lesz.
Tessék elmondani mindezt azoknak is, akiknek nincsen internet hozzáférésük. Nekünk nem maradt más lehetõség, és csak a legteljesebb élõ nyilvánosság védheti meg a nemzetet a legteljesebb összeomlástól.

Tisztában vannak azzal õk is, ha nem teszik meg, attól kezdve senki le nem mossa róluk, hogy hazug ígéretekkel jutottak hatalomba, és látszólagos, rohamosan apadó erõfölényüket orvul kihasználták, vagyis alkalmatlanná válva a választók bizalmára elengedhetetlenül szükségessé válik az azonnali elõrehozott választás megtartása.
Ebben sincs választásuk! Közülük, aki errõl bármi mást mond, egyszerûen nem felel meg a valóságnak. Akkor pedig azért méltatlan a választók bizalmára.

SAKK, MATT!

A MAGYAR NEMZETI BANK AZONNALI KIZÁRÓLAGOS, ÁLLAMI TULAJDONBA VÉTELÉT KÖVETELJÜK, KIZÁRÓLAG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYÛLÉSNEK ELLENÕRZÉSI JOGGAL ÉS KÖTELEZETTSÉGGEL ALÁRENDELVE!

ALÁBB NEM ADJUK!
A MARADÉKTALAN JUSSUNKAT AKARJUK, KIFOGÁSOK ÉS FELESLEGES MAGYARÁZKODÁSOK NÉLKÜL, AZONNAL. EZT KÖVETELI A BECSÜLET!


HOGY EL NE FELEJTSÜK!
AKIKNEK VOLT BÕR AZ ARCÁN 60 TONNA MAGYAR ARANYAT EGY TÁL LENCSÉÉRT HARAMIÁK KEZÉRE ADNI, ESETLEG BÕSÉGES JUTALÉKÉRT EGY ILYEN TETTET ELNÉZNI, VAGY A SZENT KORONÁT ZÁLOGBA KÍNÁLNI, AZOKNAK EBBEN A VÉGVESZÉLYBEN ÖRÖKRE HALGASS A NEVE!
A TÖBBI HERDÁLÁS, MEG HARÁCSOLÁS OKÁN MEGKAPJÁK MAJD A SZÁMLÁT A TÖRVÉNYTÕL, ÉS A TÖRTÉNELEM NEVÉBEN A MAGYAR NEMZETTÕL!

Ezeket a gondolatokat akkor is le kellett írnom, és közreadni, ha holnap egy végzetes autóbalesetnek álcázott pillanat áldozatává válnék, vagy többször hátba szúrnám magam egy sötét külvárosi mellékutcában.

Mindenki számítson a legteljesebb, legkegyetlenebb és mindenre kiterjedõ törvénytelen állami terror alkalmazására, ha a szabadság zászlaja alá felsorakozik! Márpedig a magyar nemzet akkor lehet szabad, ha a fizetõeszköze felett kizárólag maga rendelkezik!
A világ legrögösebb útjára ez, mindenki érti és érzi. Szórhatnak ránk bombát, vezényelhetnek ide nemzetközi fegyvereseket, az igazság akkor is igazság marad.
A Kossuth bankó elbukott. Akkor mások voltak a pénzügyi, politikai és katonai körülmények.
Most pedig most van! Az egész világ néhány hét leforgása alatt elegendõ erõt és bátorságot gyûjtött az elenyészõen arcátlan törpe rablócsürhe alapvetõen égbekiáltó bûneinek megfogalmazására és kimondására, s hogy ezért az utcára is menjen.
Talán a magyar nemzet kevesebb volna?


Ferencváros, 2011. november 18.

Lengyel Károly

************

Alább ez csak két hír a témában a sok közül!

***

A bankárvilág kongatja a vészharangot hazánk miatt, és még segítséget is kap
2011. november 18. 15:59
Hunhír.info
http://www.hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=47148

Ha a magyar kormány biztosítást akar kötni az IMF-fel, akkor ez nem fog neki összejönni. Ezt mondta a Royal Bank of Scotland nemzetközi hírû kelet-európa elemzõje, Timothy Ash a hvg.hu-nak adott interjúban. A liberális médiumok még a makimajmot is meginterjúvolnák, csak azt makogja, amit õk hallani szeretnének.

(….)
***

ÁSZ-vízió: pár héten belül jön az összeomlás?
2011. november 17., csütörtök 6:07 InfoRádió

Egész intézményrendszerek dõlhetnek össze akár napokon belül is, ha az állam nem segít - mondta az Állami Számvevõszék elnöke a szervezet legújabb, az önkormányzatok pénzügyi helyzetét vizsgáló jelentését kommentálva.

(….)
***