EGY SZÓ


EGY SZÓ

1956. november 4. emlékére


Árulók szavára,
birodalmi tûzözönben,
lánctalpakkal telt a láthatár.
Halálos nyikorgás-csörömpölés
nem volt képes arra,
hogy egyetlen szót
elnyomjon
a magyar lélekben….

Mert akkor
kötélen vonaglott,
botot nyögött,
bámult bádogos ablakot,
mézes szavú harsogások
vérvörös karéjából
kábán futottak ezrek.

Ma mégis....
globálnyikok tobzódása,
csaló bankok,
ganaj végrehajtók,
tolakodó idegenek,
hazug vádak sunyisága idején,
paraziták gyilkos sarca,
pokolérett nemzetrontás,
ördögfatyjai elõtt….
járhatatlan
sáncot fog emelni
a SZABADSÁG!


Ferencváros, 2011. november 4.

Lengyel Károly