KIFORDÍTOTT JOG
Bírósági úton számolnák fel a Szebb Jövõért Polgárõrséget?

2011, április 20 - 16:33
http://barikad.hu/b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi_%C3%BAton_sz%C3%A1moln%C3%A1k_fel_szebb_j%C3%B6v%C5%91%C3%A9rt_polg%C3%A1r%C5%91rs%C3%A9get-20110420


Törvényességi felügyeleti eljárást indított a Békés megyei Fõügyészség a békéscsabai székhelyû Szebb Jövõért Polgárõr Egyesülettel szemben - tudta meg a megyei fõügyészség sajtószóvivõjétõl szerdán az MTI.
(…)

MTI - barikad.hu


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


KIFORDÍTOTT JOG


Amennyiben a 2011. április 18-án a magyar országgyûlés által elfogadott alaptörvény megsemmisíti az 1949. évi XX. törvényt, valamint annak összes módosított változatát, abban az esetben jogi képtelenség az új alaptörvény hatályba lépésének dátuma elõtti tevékenység alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezni. Ez tudható volt elõre, mégis megtették. Ha pedig Joszip Viszarionovics Dzsugasvili és az szdsz paktumpotentátok diktátuma semmis, nincs tovább helye vizsgálódásnak.

Vigyázat, egy megsemmisített törvény és annak összes hatályon kívül helyezett vonzata alapján de jure nem indítható vizsgálat akkor sem, ha fenn áll a gyanúja egy ilyen vizsgálat jogi megalapozottságának, a vizsgálat tárgya szerint érvényben lévõ törvények alapján. Róka fogta csuka.

Visszaható rendelkezést soha nem ismer, és nem ismerhet a magyar jogrend, akárhonnan nézzük!

Ez nem Nürnberg, vagy Bagdad, és a vitatott dolgok súlya össze sem vethetõ! Azt már egyszer megtette a történelem néhány alakítója. Ez itt a megélhetési önvédelem! És csak védelem!!!

A Szebb Jövõért Polgárõr Egyesület tevékenységének magától adódó társadalmi hasznáról ugye nem jogi kategória az érvelés? Noha minden becsületes magyar ember tisztában van ezzel, valami különös politikai fortély mégis minden jogi és karhatalmi erejével azon munkálkodik ebben az országban, hogy aki bûnözõ életformát folytat és élõsködik a többségi társadalom terhére, azt véletlenül se érhesse utol a törvény. Mintha volna itt valami tudatosan, elõre megfontolt szándékkal elkövetett megkülönböztetési jellege a cigánybûnözõk által hazudott félelem mellett elkövetett belügyér érvelésnek. És még milyen jogai vannak a bûnözõnek?

Egy falusi kocsmát elõbb száll meg mindenféle ellenõrzés végett akármelyik hatóság, mint egyet is elkapjanak az öregek gyilkosai közül. Kifordított joggyakorlat mûködik itt minden hangzatos ígéret ellenére. Ideje volna ezt befejezni, mert felmehet az ázsiója a kovácsoknak! Ez nem tartható sokáig, hogy utalás essék a sánta kutyára! Igaz, a napnál világosabb volt már e fülkeév lejárta elõtt, hogy nem történt a világon semmi változás.

És ha most valaki azzal köpködne, hogy rasszista volnék, akkor az póriasan hazudik. Voltam munka nélkül, és nem loptam, nem raboltam, nem gyilkoltam ötezer forintért vagy kevesebbért. És számos cigány ismerõsöm van, aki ugyanezeket az értékeket akarják követni. Aki képes a mókuskerékbõl kiszakadni, hogy a többiek ne szólják le, mert magyaroknak dolgozik, és nem ver meg magyart azért mert magyar, annak lehet jövõje ebben az országban. Szóval mielõtt bármelyik vérgõzös fejû szocionista féreg a bûzös pofáját hangadásra merné nyitni a kuss helyett, üzenem, nem vagyok rasszista. Ám ha ez így folytatódik, és valóban nem lesz rend - bár ne volna igazam! - itt el fog szabadulni a pokol.

Azon polemizálni ebben a feszült helyzetben, hogy joga van-e valakinek a tulajdonát, vagy az életét megvédeni, nevetségesen primitív felfogás.

Megmondom õszintén, amikor egy bankautomatánál egy retek ki akart rabolni fizetésnapon, nem gondolkoztam, a nyakán volt a kés. Elöl hátul minden piszkát maga alá engedte mire letérdelt elõttem. És nem volt vita! Szép csendben.
Történelmi szégyen, hogy egy társadalom odáig süllyed, fényes nappal, sûrûn lakott településen, csúcsforgalomban bárki bárkit kirabolhat.
A bûnös az eddigi kormányok! Az én és a sokmilliomodik adófizetõ által sarcként befizetett pénzbõl a rendõrnek látszó beszélõ alakok semmit nem tesznek a fizetésükért. Így azután nem tud meghatni a szakszervezetük. Vonulgassanak, csak fegyver nélkül. Ugyanis hazugság, hogy tehetetlenek!

A másik történelmi szégyen egy kuncze nevezetû emberszabású, aki a magyar kisemberektõl ellopott keservesen kuporgatva kiizzadott kevéskét merészelte megélhetési bûnözésként meghatározni. A cigány lophat, a magyar közben haljon éhen, vagy ellenállás esetén veresse halálra magát, mert úgy gyorsabb egy liberális elvárásnak, meg az IMF hat-hét millióra csökkenteni kívánt létszámának megfelelnie. Ilyen aljasságot csak Linder Béla mondott 1919-ben, aki nem akart katonát látni hadügyi népbiztos létére. És jött trianon egy olyan barom miatt, mikor a magyar honvédség letette a fegyver a szõröstalpúak, meg egyéb rabló csorda elõtt. emlékszünk talán, hogy apró termetû amerikai tábornoknak kellett a Magyar Nemzeti Múzeum elé állni, és elpálcázni egy nagyhatalom erejét emlegetve a jöttmenteket.

Mert valljuk meg, egy országgyûlési képviselõt kiküldeni egy rendõrkapitányságról, ahhoz vastag bõr kell. Megtették. És pont. Jöhet a feljelentés. Egy jogi képviselõt nem odaengedni az eljárás alá vont személyhez kihallgatás, vagy az eljárás lefolytatása közben, ahhoz vastag bõr kell. Megtették. Jöhet a következõ feljelentés. Még ezek tartanak a cifra falak karéjában kioktatást demokráciáról, meg jogrendrõl. Gyorsan tegyük hozzá, ez erõsen draskovics színezetû volt.

Száz szónak is egy a vége, itt nincs rend, nem is lesz sem két hetes felhajtással, sem ilyen belügyérrel. A bécsi út túlsó végén és attól kicsivel nyugatabbra ugyanis sokkal kevesebbért levonják a bársonyszékben az elvárható legkevesebb következtetést - akkor is ha valóban nem tehet róla - ha valami nem a törvényeknek megfelelõen alakul egy-egy esetben, vagy éppen az általa irányított testület nem állt éppen a helyzet magaslatán.

Mindezek után önkéntelenül felmerül a kérdés, ki az úr ebben az országban? Egy tanulatlan, vagy szándékosan jogtalanul törvényt értelmezõ fegyveres testület és annak vezetõi, vagy mi, akiknek a pénzébõl érettünk tettek esküt hivatalba lépésükkor?
Ugyanis arcátlanság, hogy ilyen eset után még van képe bemenni a munkahelyére.

És az is hazugság, hogy semmire nincs pénz! Ja kérem, tetszettek volna az Igazság oldalán szavazni! Például a joghatályát el nem vesztett õsi magyar Szent Korona Alkotmány hatályban tartásáról egy igen gombbal dönteni. Ja, hogy ahhoz már kell egy kis virtus? Jaj, mit szól ez? Jaj, mit szól az? Kit érdekel?!

Az mszmp-s múltú külügyér is elmehet a sóhivatalba, amikor szó nélkül eltûri, hogy Felvidékrõl szóljanak bele a tótok az Anyaországi belügyekbe az alaptörvény (FIGYELEM! Ez soha nem nem a magyaroknak alkotmány, csupán alaptörvény, az is csak égigérõ jóindulattal)! Nem volt nekik elég, hogy országot adott nekik egy rabló csürhe trianon után?


Menjünk aludni! Ebbõl semmi jó nem sülhet ki. Hátha reggelre okosabbak leszünk! Vagy éppen megint kikapcsolják néhány órára, esetleg napra az internetem Közel-Keletrõl, amint az izraeli cég-ajánlkozást nyálas vigyorral elfogadó gyurcsány-féle figyelõgépezet, meg a mostaniak otromba folytatása alapján egyre többeknél tapasztalható programja diktálja. (Kezdek tartani tõle, hogy boszorkány volnék, mert ezek tényleg megtették, akár néhány napja – a szemem láttára szabályos menü-lépésekkel kikapcsolták a gépem) Oda se neki! Jön még kutyára dér, lónak is hasig ér! - szokta volt mondogatni 97 évet megélt dédnagyapám. Bölcs embernek ismertem.
De hát most nyár jön!

Egy bukott és halott rendszer lezárását követõen, egy új alaptörvénybõl az is következik, hogy aki arra tette fel az életét - családostól - hogy megbuktassa a Magyarországot gazdasági, társadalmi, erkölcsi végromlásba döntõ politikai csürhét, annak érdekében, hogy példának okáért megszülessen valamiféle nemzeti konszenzus az 1949. évi XX. szégyentörvény eltörlésére, annak kijár a szabadság akkor is, ha volna bármi ebben az ügyben, amit elkövetett volna. De nem tette! Nincs semmi beszámítható bûncselekmény, amit a terhére írhatnának. Kivéve a draskovics és társai idegenszívû vernyákolása.

Éppen ezért változatlanul az a véleményem, hogy Budaházy Györgyöt és társait szabadon kell engedni. Most már ugyanis nem tartható a szégyenvád, amivel családját és nevét a ballibsik besározták.


Ezúton is tisztelettel kívánok sok erõt, jó egészséget, és lélekszerinti kitartást a közelgõ György nap alkalmából egy XXI. századi modern Táncsicsnak, akit szavai okán hurcoltak hideg rácsok mögé.


Ferencváros, 2011. április 20.

Lengyel Károly