NEMZETI ÖNVÉDELMI FELHÍVÁSNEMZETI ÖNVÉDELMI FELHÍVÁS

*********************************

ELÕZMÉNY:

Vége az állati takarmányok GM-szennye­zé­sé­re vonatkozó zéró toleranciának

2011.02.24 10:30
http://www.orientpress.hu/79530


Az EU-tagállamok képviselõinek tegnapi szavazása véget vetett a zéró toleranciának és GM-növények állati takarmányozásban engedélyezésével ajtót nyitott az élelmiszerlánc szennyezésének - mondta a Greenpeace. Az engedéllyel nem rendelkezõ génmódosított növényeket tartalmazó takarmányok mindeddig nem kerülhettek az európai piacra és így a táplálkozási láncba. Ezzel szemben a tegnap elfogadott, és várhatóan 2011 nyarának elején hatályba lépõ új szabályozás engedélyezi a legfeljebb 0,1 százalékos szennyezést olyan GM növények esetében is, amelyek nem mentek át az európai engedélyezési folyamaton, a biztonsági vizsgálatokon.

Európa nagy mennyiségû állati takarmányt importál az Egyesült Államokból, Brazíliából és Argentínából, ahol a világ GM-növényeinek 80 százalékát termesztik. Az Egyesült Államok és a takarmányipar sikerrel gyakorolt nyomást az európai kormányokra, hogy azok fellazítsák a szabályozásokat, és több GM-növényt engedjenek be a piacra. A takarmányipar azt állítja, hogy a zéró tolerancia megtartásával nem tudnának megfelelõ mennyiségû takarmányt biztosítani a haszonállatoknak, ugyanakkor az EU adatai szerint a legritkább esetben kellett volna eddig génszennyezés miatt szállítmányokat kiutasítani.

Tömöri Balázs, a Greenpeace GMO kampányfelelõse szerint ugyanakkor 'hazánk el tudja látni magát takarmánnyal, ami lényegesen csökkentené a függésünket az amerikai kontinens fõleg génmódosított takarmányától. Természeti adottságaink jók, megmûvelhetõ földterület van, most politikai akaratra van szükség, hogy élelmiszerbiztonságunkat növelve hazai takarmánnyal lássuk el haszonállatainkat!'

A Greenpeace EU-s agrárpolitikai tanácsadója, Stefanie Hundsdorfer elmondta: 'ha egy GM-növény biztonságosságát nem ellenõrizték Európában, nem lenne szabad engedélyezni azt. Az új elfogadott határérték azt jelzi, hogy Európát sikerrel befolyásolhatja a géntechnológiai ipar a saját élelmiszer-termelésének irányításában. Most az a veszély fenyeget, hogy következõ lépésként a GMO-lobbi nyomás alá helyezi az EU-tagállamokat, hogy a génszennyezés jelenlétét a közvetlen emberi fogyasztásra készített élelmiszertermékekben is engedélyezzék

'Magyarországtól nemcsak azt várjuk, hogy hazánk területén ne engedje a kockázatos génmódosított növények termesztését, hanem azt is, hogy az EU elnökség alatt érje el a GMO engedélyezési eljárás szigorítását, és addig pedig hirdessenek engedélyezési moratóriumot a génmódosított élõlényekre!- tette hozzá Tömöri Balázs.


OrientPress Hírügynökség


****************************************


NEMZETI ÖNVÉDELMI FELHÍVÁS


Tisztelettel felkérem mindazokat a magyar jogászokat, akik elfogadják a fenti hír miatt az alább feltett népszavazási kérdést, sürgõsen kezdjenek hozzá a folyamat szakszerû elõkészítéséhez, és levezetéséhez.

Ez az EU döntés a szó legszorosabb értelmében az életünkre tör, s mint ilyen, jogunkban áll, valamint kötelességünk minden törvényes eszközzel ez ellen védekezni.

Kérem ezért a környezetünkért felelõsséget érzõ és tanúsító civil szervezeteket, nevezzék nevén azokat a termékeket, és azok forgalmazóit, akik ezt a GMO-szemetet Magyarországra beengedni, behozni szándékoznak.

Tisztelettel kérem azoknak a Magyarországról az EU-ba delegált képviselõkrõl név szerint nyilvánosságra hozni a szavazati megoszlást!
Mert bûnösök, akik erre az EU-döntésre igent mondtak, vagy éppen tartózkodtak. Akik magyar EU képviselõk erre igennel szavaztak, a magyar nemzet korcsosulására szavazott, és végsõ soron a mesterséges kihalására szavazott.
Ha pedig ilyen megtörtént, azok a képviselõk nem alkalmasak a megtisztelõ küldetésükre.

Amennyiben ettõl a döntésétõl józan észérvek ellenére nem áll el az EU, javaslom a Magyarország iránt legkisebb felelõsséget érzõ és tanúsító döntéshozóknak, hogy mérjék fel, készítsék elõ az Európai Unióból történõ kilépés zökkenõmentes, mielõbbi döntését és megvalósítását.
Senki a világon nem kényszerítheti a magyar nemzetet arra, hogy mérget egyen idegen érdekek szerint. A GMO MÉREG! Ezt mindenki tudja!

Nem volt elég a zsarnoki Unió-Bürokratáknak, hogy Hazánkat a belépés óta évente sok ezer-milliárd magyar forint mértékéig hazug és álságos módon nettó befizetõvé alázták. Többszörös gazdasági hátrányt elviselve még most is a lábuk elõtt vergõdik az ország, fenti döntési hír alapján pedig a napnál világosabbá vált, hogy ma már a kihalásunk vált kívánatossá, megfogalmazott elvárássá.
EBBÕL ELÉG!
Van nekünk tisztességes mezõgazdasági képességünk, a hozzávaló munkaerõvel együtt. Rátermett kereskedõk tisztességes és ellenõrzött üzletkötések során feleslegeinket képesek értékesíteni.
A cél, hogy csak tiszta, GMO-mentes élelmiszereket kaphasson a magyar nemzet!

Néhány éven belül a magyar élelmiszerek, melyek ilyen módon a génszeméttõl mentesek maradnak a világ legkeresettebb élelmiszerei között fognak szerepelni. Ellenkezõ esetben a mai rövidtávú és szûklátókörû elõnyök csábításának hatására a jövõnket a szemétdombra vetnénk. Ez annyit jelent, hogy gyermekeinket, unokáinkat vetnénk szemétdombra. Aki egy ilyen történelmi bûnnek a terhét magára veszi, nem érdemli, hogy magyarnak nevezzék.

Tegyük fel ezt népszavazásra???
!!!Tegyük fel ezt népszavazásra!!!

„Egyet érte-e Ön azzal, hogy Magyarország Alkotmányában az élet és az emberi jogok védelmérõl szóló részek mellett szerepeljen, hogy bármilyen örökítõ tulajdonság módosításával érintett bármilyen élelmiszert Magyarországon soha ne lehessen semmilyen formában forgalmazni?”

A táplálékláncba bejutó módosított örökítõanyag bizonyítottan maradandóan káros a fogyasztókra és kitörölhetetlenül az összes további nemzedékekre!

! VÉDD ! MAGAD ! MAGYAR !

Aki ezzel egyetért, saját érdekében is a lehetõ legszélesebb körben terjessze és gyõzze meg környezetét ezen tilalom Alkotmányba emelésének helyességérõl, szükségességérõl! Nem megengedhetõ olyan idegen érdek, ami miatt idegenek megfertõzzék és kisemmizzék nemzetünket!!!


Magyarország, 2011. március 14.

Lengyel Károly