JÖJJETEK TISZTELNI KORONÁNKAT!JÖJJETEK TISZTELNI KORONÁNKAT!


Mi is az Alkotmány, Barátaim? Talán volna egy idegen szellem, mi rátelepszik nemzetünkre? Talán közülünk tenne bárki nemzete ellen?
Sok tudós ember mond okosat, beszédük bejárja az országot, s nem változik semmi. A karaván halad elvén mára a készülõdés önjáróvá válni látszik és senkit nem érdekel, mi a magyarok valódi kívánsága.
Nagypéntekes nemzet vagyunk! S mégis… közülünk néhányan méltónak vélték magukat arra, hogy vállukra vegyék a terhét új rend szavának. De milyen is ez az új rend? Tömören mondom, nem magyar érdek szerint való. Ez olyan bizonyos, minthogy forog a Föld. Az érdek indíttatását, célját, irányultságát, ereje forrásának tájékát tudni mindenkinek szabad gondolataira lehet bízni. Ma már errõl senki nem beszél, mert mindenki tudja a válaszokat.

Van MAGYARORSZÁGnak Alkotmánya. Melyik? Felfüggesztve 1944. március 19.
Azóta az államforma ex lex, vitán felül. S ez minden azóta tartó szenvedésünk oka. Az a dátum kisemmizetté és kiszolgáltatottá alázott minket, de maga a Szent Korona nem függesztheti fel saját mûködését, hiszen azonos magával a nemzettel.
Az Alkotmány mi vagyunk! Mi magunk!!

Aki ezt kétségbe vonja, az õshonos, keresztény magyarok ellen cselekszik, s milyen nem szerezhet törvényességet a Szent Korona jegyében, legfeljebb egy látszólagos hatalom birtokosa lehet.
Következésképpen adódig ebbõl, hogy senki nem formálhatja kedvére a törvényeket.
Alapvetõ igazság, egyben megegyezik a hatalommegosztás elvével, hogy a hatalom gyakorlói nem alkotmányozhatnak. Amiként a törvényalkalmazó sem jogosult felülbírálni a törvényalkotó munkáját.
Nem változtathat államformát a nemzet egyetértése nélkül, s nem terjeszthet a nemzet színe elé a nemzet érdekeivel meg nem egyezõ rendeleteket. Végezetül a törvényhozó nem hozhat önmagáról törvényt. Mivel a mi alkalmazásunkban végzi érettünk vállalt feladatát, a munkaszerzõdés munkajogi feltételeit is mi szabjuk meg, mint munkáltató. Következésképpen nem négy esztendõ a megbízatásuk, hanem ameddig választóik érdekeit képviselik, ha kell a pártérdekek ellen is. Aki pedig nem így tesz, az írott betû szerint élve szabad mandátumával, azt az õt megválasztóknak szabad joga ebbõl a munkaviszonyból elbocsájtani bármikor.

Ez utóbbi kitétel csupán egyetlen szempont abból az ellentmondás tengerbõl, amivel az új alkotmánytervezetnek kikiáltott betûhalmaz nyilvánosságra adásával szembesülhetünk. Aki nem hiszi, járjon utána. Vesse össze az igazságot a hamis szavakkal.
Kevesebb nem elég, mint õsi Alkotmányunk, vagyis a Magyar Szent Korona az õt megilletõ jogba visszahelyezése.

Senkit nem érdekel, mit szól ehhez a világ! Mert ez magyar érdek!! Létérdek!!!
Csak arra bíztatok mindenkit, a józan eszére hallgasson! Az bõven elég.
Nem mondtam semmi újat. S noha tisztában lévén e vélemény szabadon lehurroghatóságával, amit idõnként néhányan meg is tesznek, ki kell mondani az igazat. Csak az igazat! Arról viszont hallgatni vétek a nemzet ellen!!

Ordíts hát MAGYARORSZÁG!
Ordítsd el kelettõl nyugatig, mi a magyarok békeszerzõ létérdeke és akarata a pártok plakátszavaival szemben!
MAGYARORSZÁG LÉTÉRDEKE A SZENT KORONA VISSZAHELYEZÉSE AZ ÕT MEGILLETÕ JOGAIBA!

JÖJJETEK TISZTELNI KORONÁNKAT!


Ferencváros, 2011. március 13.

Lengyel Károly