HALLO MR. ORWELL!HALLO MR. ORWELL!


Kedves Magyar Barátaim!


Ki tudja, meddig beszélhetünk, írhatunk?

2007 március 13-án délelõtt 10 órakor a Civil Jogász Bizottság a budapesti Király utcában lévõ Articsóka étterem hátsó nagy termében sajtótájékoztatót rendezett. Ezen a tájékoztatón Dr. Völgyesi Miklós nyugalmazott büntetõjogász ismertette 18 oldalas a Központoni Nyomozó Fõügyészség felé feljelentését 2006 õszével kapcsolatban. Nevesítve Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki felelõsségére tekintettel kiemelten megfogalmazva annak büntetõjogi lehetõségeit.

Ugyanabban az idõben Gyurcsány Ferenc Tel-Avivban tartózkodott, mint a napi hírekben errõl bárki tudomást szerezhetett. Tudható volt, egy informatikai rendszer átvétele és beindítása céljából látogatott Izraelbe.

Az izraeli informatikai vállalkozás ajánlkozását követõen a Magyar Köztársaság akkor miniszterelnöknek mondott személyében, a pesti sajtótájékoztató idején, az általa, illetve kormánya által tett megrendelés teljesülése után, ott, egy idegen fõvárosban megnyomott egy gombot. Ezzel egy olyan rendszert helyezett üzembe, mely alkalmas arra, hogy a Magyar Köztársaság területén bárkinek az internetes levelezésébe szabadon betekintést nyerhessenek, vezetékes, és mobil telefonjának forgalmát ellenõrzés alá vonhassák – akár idegenek, jelesül izraeli érdekkörök kívánsága szerint.

Az iménti cikkem (TÖRTÉNELMI SZÉGYEN!) elküldése után nagyjából két perc múlva összeomlott a böngészõ programom, majd ezt követõen negyed órán át nem volt elérhetõ számomra az internet. Majd miközben barátomnak, akinek nincs elektronikus elérési lehetõsége, bármi eshetõségre számítva, hadarva beolvastam a cikket, a mondandóm közepén dõlt betûvel aláhúzottan szereplõ mondat után megszakadt a beszélgetés az elõfizetéses telefonomon. Ezzel egy idõben negyed órán keresztül vezetékes vonalam sem volt.

Ez egyet igazol! Nem csak engem (az nem érdekelne), sokakat, folyamatosan figyelnek, valamint kommunikációs lehetõségeit szabadon korlátozzák, érdekeik szerint bárkit hallgatásra ítélhetnek. Vagyis nincs sem sajtószabadság, sem szólási szabadság.
Pontosan tudatában van az Orbán-kormány a tetteinek! Tudatában vannak, mit vettek át, de fogalmuk sincs a helyes tennivalókról. Csak mûködtetik a rendszert, amibõl nem képesek kitörési pontot keresni és találni.

Mindezeket csupán azért mondtam el, ha egyáltalán elér még bárkit ez az írásom, mert MAGYARORSZÁG olyan idõnek néz elébe, amit senki nem kívánhat magának, vagy az elkövetkezõ nemzedékeknek.

Nem akarom nyújtani a mondókámat, csak tényeket soroltam, összefüggéseket kerestem. Ez van. Szabad a fantázia! Az még szabad.


Ferencváros, 2010. november 13.

Lengyel Károly