KÍVÁNJUK ÉS KÖVETELJÜK, AZONNAL BONTASSÁK EL A SZABADSÁG TÉRI TERROROSZLOPOT!A terroroszlopról
1945 augusztusában az ideiglenes magyar nemzetgyûlés debreceni ülésén minden keresztény meggyõzõdése ellenére hozott egy határozatot, miszerint engedélyezték a mûvi terhesség-megszakítást azoknak a magyar nõknek, akik a bevonuló szovjet vörös hordának estek áldozatul nõi tisztességükben. Továbbá azoknak a nõknek is, akik addig nálunk ismeretlen eredetû, ugyanezen a módon kényszerterjesztett, ázsiai vérbajban betegedtek meg. A magyar nõk olyan hatalmas létszámban voltak érintve ebben, hogy félõ volt, több nemzedékre kiható korcsulást, nemzedékrõl nemzedékre átadott pusztító kórt fognak hordozni.Nem érdemli a tiszteletet egy olyan söpredék, mely egy egész országot szó szerint porig gyalázott.


Minden hazugság ellenére a kommunista kõoszlop tövében egyetlen orosz holttest nem volt. Volt azonban két magyar baka földi maradványa, akiket sokakkal együtt arra kényszerített a vörös pokol, hogy ellenségeinek állítson emlékmûvet saját legyõzetése okán holtra dolgoztatva.Minden agymosottnak üzenem, a szovjet marsall távirata a kacskazekû orosz vonatrablóhoz így szólt: "Vszjo okupácijá stop"! Ami magyarul annyit tesz katonai szakszótár szerint, hogy "A megszállás teljes." Ehhez nincs mit hozzátenni.


Ez a részeges fosztogató vihar véletlenül sem úgymond felszabadító erõ volt, hanem kõkemény hódító csorda.Ezért:


Kívánjuk és követeljük, hogy a magyar SZABADSÁG terén található gyalázatos kõoszlopot a szovjet címerrel azonnal bontassák el,


helyére a nemes magyar nemzet erkölcsi értékeit híven tükrözõ és képviselõ EREKLYÉS ORSZÁGZÁSZLÓt tegyék újra.Legyen úgy, mint régen volt!


Nem kell a magyarnak ruszki gyalázatoszlop!Külön köszönet mindenkinek a leghosszabb címlistáján történõ mielõbbi egyetértõ továbbításért!


Isten óvja Magyarországot!Ferencváros, 2010. október 23.Lengyel Károly