KÍVÁNJUK ÉS KÖVETELJÜK, BONTSÁK EL A VASKEFÉT!VASKEFE

1956-ról szól idõnk 1956 óta, a véres kommunista terroról.
Akkor és 2006-ban szintén õrült gazemberek uralták az országot.
2006-ban, miközben Budapesten a magyarokra vadászott az embertelen rendõrnek látszó hordalék,
aközben egy pszichopata álságosan térdet hajtott elõdeinek áldozatait gyalázó 301 vasbitó elõtt.
Ez az állat nem a forradalom emlékének hajtott térdet, hanem a bitónak, ami a megtorlást jelentette, és aminek létét, hatalmát köszönhette.
Nincsenek megfelelõ kifejezések erre a gyalázatra!
A magyarok szabadság utáni vágyából fakadó felkelés emlékét kivégzõeszközzel örökíttette meg az aprócska ivadék, ez a szánalmasan vonagló zenebohóc.

Kívánjuk és követeljük, hogy az Ötvenhatosok terén található gyalázatos förmedvény elbontassék,
helyére a magyar emberek erkölcsi értékeit híven tükrözõ és képviselõ emlékmû állítsanak.

Nem kell a magyarnak vaskefe!

Isten óvja Magyarországot!

Ferencváros, 2010. október 23.

Lengyel Károly