Iskolából terror háza - ÉLETKIHÍVÁS


Iskolából terror háza

Védelmi pénzt szednek,
késekkel felszerelkezve érkeznek a tanulók

2010. október 20. 06:00
http://www.mno.hu/portal/743384
Magyar Nemzet

Egyre több panasz érkezik az oktatási ombudsmanhoz amiatt, hogy a kezelhetetlen diákok terrorizálják osztálytársaikat, megfélemlítik és megalázzák tanáraikat. Olyan iskola is van, ahol a problémás tanulók védelmi pénzt szednek gyengébb diáktársaiktól. Vannak, akik bedrogozva vagy késekkel felszerelkezve járnak iskolába – derül ki az oktatási ombudsman beszámolójából. Egyes igazgatók térfigyelõ kamerákkal, biztonsági õrökkel, csomagátvizsgálással védekeznének, ám ezek nagy részének használata jogszerûtlen.

Jelenleg az egyre növekvõ agresszió veti fel a legsúlyosabb kérdéseket az iskola világában – állapítja meg a tavalyi iskolai jogsértéseket és panaszokat összegzõ, most nyilvánosságra hozott beszámolójában az oktatási jogok biztosa.

Az iskolavezetõk, pedagógusok, diákok és szülõk megdöbbentõ panaszokkal fordultak a biztoshoz. Egy diák például azért kérte az ombudsman segítségét, mert szerinte iskolája a terror házává vált. Néhány problémás tanuló folyamatosan fenyegeti, zsarolja a többieket, egyesektõl védelmi pénzt követelnek, másoktól elveszik értéktárgyaikat. Gyakran provokálnak verekedést, sõt az is elõfordul, hogy más osztályok termeibe óra közben bemennek, és megzavarják a tanítást. A diák szerint a többieket terrorizáló tanulókkal szemben a tanárok is tehetetlenek, ezért egyre több diák jár rettegve az iskolába - olvasható a Magyar Nemzet szerdai számában, melybõl további részleteket is megtudhat.


*************************************************************


ÉLETKIHÍVÁS


Tisztelt magyar tanárok!

A fenti cikk arról szól, amit az élet valójában kihívásként megjelenít a mai magyar oktatási rendszerben.

Kérem, engedjék meg, hogy egy olyan javaslatot ajánljak szíves figyelmükbe, amivel nagy esélyük lehet a fenti történet végleges lezárására. Lezárva ezzel egy olyan pestisként pusztító liberális oktatási törekvést, ami a magyarokat szétzilálja, gyermekeinknek már a kezdetekben megtörni igyekszik a gerincét, és naponta megkeseríti a családok életét.

Sztrájk! Ez az egyetlen lehetõségük. Sztrájk, meghatározatlan idõre, ameddig le nem teszi a törvényhozás elé az ország vezetése azt a törvénymódosító javaslat-együttest, ami alapján a társadalmi együttélésre képtelen családok és sarjaik kiszûrhetõk, elkülöníthetõk, hovatovább büntethetõk lesznek.

Tisztelt magyar tanárok!

Pontosan tudatában vannak a jelenség hatalmas hodrerejével! Fogy az idõ, fogy a magyar, szaporodik a közveszélyes jelenség az iskolákban.
A magyar emberek döntõ többsége törvénytisztelõ, jogkövetõ állampolgár, akinek egyáltalán nem hiányoznának a drogos, és fegyverrel hadonászó deviánsok.

Tisztelt magyar tanárok!

Ismétlem, sztrájk! Minél elõbb! Ne érdekelje Önöket, hogy ki mit mond errõl! Pontosan tudják, hiszen legtöbbjük mára megtapasztalta, csak annyi jog illeti meg a dolgozókat, amennyit maguknak törvényes keretek között és törvényes eszközökkel kikényszerítenek.
Az Önök munkaadója az állam. Jelenleg az állam nem tesz meg mindent azért, hogy Önök tényleges biztonságban építhessék a jövõ nemzedékét, s ezzel késõbbi remélhetõen támaszaink világlátását, emberi tartását, a valós tudás szükséglet mellett.


Kérem Önöket, ne késlekedjenek! Hivatásuk, életpályájuk gyakorlásának megítélése a tét. Azért ez a tét, mert a jövõ nemzedéke részben Önökön keresztül fogja megítélni élet-környezetét, hiszen eljön az idõ, amikor ráébrednek arra, mit és miket nem tettek meg értük a múlt tanítói és tanárai.
Ha lesz okuk erre - és csakis Önökön múlik, hogy lesz-e ilyen ok - az kõkemény ítélet lesz.

A magyar szülõk azt várják el a magyar államtól, hogy gyermekeik legkevesebb ameddig tankötelezettségükbõl eredõen eleget tesznek mindennapi feladataiknak, mint bárhol máshol az élet területén, köteles minden eszközzel gondoskodni az õ biztonságukról. Értendõ ez lelki, szellemi, ma meg már azután sajnos testi vonatkozásban is.

Fiaink felnõttek. Sok olyan elvetendõ magatartásformával találkoztak tanulmányi idejük alatt, ami meg nem engedhetõ. És a magyar állam nem tett semmit annak érdekében, hogy ez meg ne történjen.

Sztrájk! Ez a megoldás, tisztelt magyar tanárok!
Lássanak hozzá, szervezzék meg a tárgyalásokat, s ha az nem vezet eredményre igen rövid idõ alatt, ne gondolkozzanak. Sõt, akár vonják be a családokat is, hiszen gyermekeik ártatlan testi épsége forog naponta veszélyben.

És ha az állam nem képes garantálni a tanulók, és a tanárok testi és vagyoni sértetlenségét, vegyék kezükbe az ügyek rendezését. Ugyanis kit érdekel a jog, ha valakinek a gyermeke életre szóló testi, lelki sérüléseket szerez az antiszociális hordalék miatt. És ehelyütt a hordalék kifejezés semmilyen szélsõséges tartalmat nem hordoz, hanem egyszerû ténymegállapítás.
Igen, azokat a tanköteles korú fiatalokat végsõ megoldásként életbiztonsági szempontok alapján megkerülhetetlenül el kell különíteni a többiektõl térben, idõben - akár szabadságaik megvonásával.


Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
Hálásan köszönöm minden volt tanítómnak és tanáromnak, amit vállvetve értünk megtettek.
Akik közülük ma is élnek még, jó egészséget kívánok!


Ferencváros, 2010. október 20.

Lengyel Károly