GYURCSÁNY SZIDALMAITitkos hangfelvétel: Gyurcsány szidalmazza az MSZP-t
(+videó)

2010-06-10 16:36
http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=326257

Keményen leteremtette párttársait Gyurcsány Ferenc az MSZP vasárnapi kongresszusán a hírTV-hez eljuttatott titkos hangfelvétel szerint.

http://www.hirtv.hu/?tPath=/view/videoview&videoview_id=10722

A volt miniszterelnök szerint a választási vereség után a pártnak nincs koncepciója, a felmerülõ kérdésekre hiányoznak a válaszok, a frakció pedig nem mer konfrontálódni.

Gyurcsány Ferenc úgy véli: a Trianon-emléknap kapcsán a módosító indítványok benyújtása helyett el kellett volna utasítani a törvényjavaslatot a parlamentben. A kettõs állampolgárság megszavazásáról is hasonlóan nyilatkozott, szerinte az nem fér bele a szocialisták értékrendjébe.

A volt miniszterelnöknek arra is van terve, hogyan fúrhatják meg a Fidesz új alkotmányát: úgy véli, az ügyet népszavazással ki kell vinni az utcára.

********************************************************

Gyurcsány szidalmai

Ahogyan a magukat szocialistának nevezõ lények vélekednek a világtörténelem legkegyetlenebb, és legvérzõbb sebérõl, amit a magyarokon vágott a vágyott Európa, jobb ha nem mondunk semmit, mert az legkevesebb becsületsértés, vagy inkább átok volna. Ezek a beszélõ szénvegyületek pedig jobban teszik, ha mindörökre csendben maradnak! Nem kicsit, nagyon! Hogy stílusos maradjak.

A féligazságok lovagja, aki folyamatos valóságcsúszásban él, sokadszorra ismételten félrevezeti híveit. Legújabb kitalációja, hogy keresztbe kell tenni egy új alkotmánynak, hogy csak azért is a szocialisták elvei érvényesüljenek ebben a folyamatban.

Abban közelít a valósághoz, hogy egy széles körben, részletesen ismertetett alkotmányról az alkotmányozó népgyûlés kérje ki a magyar állampolgárok véleményét, például népszavazás formájában.

Igen ám, azonban Orbánék csak maguk akarnak errõl dönteni, legfõképpen arról, hogy ki vehet részt az új alkotmány tervezetének egyáltalán a kezdetében. Ez így sántít. Nem kicsit, nagyon! Csak hogy stílust el ne felejtsük!!

Arról van szó az alkotmányozással kapcsolatban, hogy az alkotmányozást javaslataival elõkészítõ testület összeállításáról külön szavazást kellene rendezni. Ha már „gebines” jogászokra bízza a Tisztelt Ház és az ott székelõ kormány élén a pulpitusba erõsen kapaszkodó Orbán életünk és történelmünk legfontosabb alaptörvényét, akkor ne õk mondják meg, hogy ebben ki vehet részt.

Enyhe stiche van a dolognak. Mégpedig azért, mert amit a fidesz-többség megfogalmaz, az csak az õ akaratuk. Ebbõl szorosan következik, hogy nem csupán az alkotmányozó nemzetgyûlés dolgában, de még az elõkészítõ társulat felõl dönteni sem lehetnek hivatottak.

Tudom, sokan most felkapják a fejüket. Sajnálom, de kérem tessenek elgondolkodni arról, hogy milyen viszonylatok mentén mûködik jelenleg a magyar országgyûlés törvényalkotási rendszere. Buldózer. Ez így nem jó. És pont.

Bármit megtehetnek, gondolják. Erõsen úgy tûnik meg is teszik. Meddig? A véletlenül kikukorékolt államcsõdig? Amikor majd husángokkal nyitogatják a pánik-zárt plázákat az élelemért?

Igen, Furcsány Nyerenc most megint csiklandozza a mosott agyú hívei önérzetét, és gyûjti táborát, döntendõ népszavazással az új alkotmányról. Nem. Nem!! Nem!!!

Azok, akik ezt az országot ide juttatták, egyetlen betû elmondására nem alkalmasak, nem jogosultak. Soha többé! Lássuk be, egy vélhetõen erõsen megkérdõjelezhetõ, választási vereségük okán zaklatott elmeállapotú fickó hányaveti nyegleségébõl, és mûkönnyektõl, valamint izzadságszagú határozottságtól sem mentes negyedcédulás agymenése az egész.

Furcsány Nyerencrõl legalább tudjuk honnan jött, miket mûvelt, hogyan táncolt, és hasadozott ítélõképessége miatt önmaga elõl bezáratta a „sárgaház” híres intézményét. Ezért nincs hová menekülnie. Úgy véli, hogy ha nincs más hátra, akkor következik az oldalt. Az utca túlsó oldala. Fal mellett sunnyogva, ahogy eddig is tették a kommunisták!

A fidesznek azonban 52-53 százaléka lévén - mert nem több ám, csak a vén, cifra falak között kétharmad az - gondolhatnánk, megfelelne az elvárható önmérséklet minimumának. Úriemberek között így volna szokás. Buldózer Viktor ezzel szemben maga körül mindent FAT-ra sikál. Nemzetközi és nemzetek felettinek hazudott elvárásokhoz igazítva a fehér hátteret, az ismételt bársonyszékbõl hajlandó erre a fehérre alul felül keskeny kék csíkok közé valami egyebet is elfogadni. „Nagyon derék. Jól van!” - hozza a keleti szél a dicsérõ hangokat. Meg is teszi. Nem kicsit, nagyon! Biztos, hogy fájni fog!


Ferencváros, 2010. június 10.

Lengyel Károly