1945


Mindenkitõl elnézést kérek, fõleg a kitörésben résztvevõ hõsök lelkétõl a dátum véletlenül helytelen említéséért!!!


Természetesen 1945-rõl szól a történet!!!


Lengyel Károly