NO HUNGATAMO!


NO HUNGATAMO!

Jóóóreggeeelt HUNGATAMOOO!
Jóóóóóreggeeeeelt ötvenes éveeeek!

http://barikad.hu/node/46364

Spanyolul beszélnek Kubában. Spanyolul Magyarország Hungría (ejtsd: Ungría). Kuba szigetén, a guantanamo-i amerikai támaszponton található az USA terror-börtöne. Ebbõl a szókapcsolásból született a Hungatamo kifejezés, ami mindenhol a világon egyértelmûvé teheti, hogy ma Magyarországon politikai nézetei és annak törvénybe nem ütközõ eszközökkel történõ kifejezése miatt bárkit, bármikor kényük-kedvük szerint bebörtönözhetnek a kommunisták.
A kommunista rendõrség Magyarországból, magyar emberek terhére és kárára politikai megfélemlítési indíttatásból, bûnszövetségben, több ember ellen elkövetett jogtalan fogva tartást valósított meg.
Tudja meg tehát ország és világ, de legfõképpen Magyarországon minden ember, hogy mit tettek a kommunisták rendõrei politikai parancsra Budaházy Györggyel és családjával, valamint a többi törvénytelenül fogva tartott magyar emberrel a hazugságból származó semmiért.
Minden nap oda kell vágni a szemük közé, hogy bûzlenek a bûnöktõl, a törvénytelenségektõl és az aljas hazugságoktól. Minden nap azzal kelljen szembesülniük, hogy egyre kevesebb idõt tölthetnek szabadlábon azok, akiknek a legkisebb köze is volt Magyarország jelenlegi állapotba taszításához.

Magyar Guantanamo - Törjük át a hallgatás falát!
http://www.youtube.com/watch?v=uDYoCOb2eJY&feature=player_embedded

Kérek minden jóérzésû magyar embert, hogy aki teheti, ne féljen a legszélesebb címlistáján továbbadni, megszületett a kezdeményezés, élén és fõ támogatójaként Dr. Morvai Krisztinával Budaházy György kiszabadítására.
A további fejleményeket a www.morvaikrisztina.hu vagy a www.szentkoronaradio.com internetes helyeken lehet megtudni.

Budapest, 2010. február 5.

Lengyel Károly


********************************************************************


http://www.morvaikrisztina.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3Apeticio-a-magyarok-szabadsagjogaiert&catid=63%3Aemberi-jogok-kat&Itemid=100&lang=hu


Petíció Budaházy György és a többi politikai fogoly szabadon bocsátásáért és a magyarok szabadságjogaiért

Alulírottak tiltakozunk a Budaházy György és a Hunnia csoport más tagjai elleni büntetõeljárásban elkövetett kirívóan durva, az ötvenes éveket és az ÁVH-t idézõ jogtiprások miatt. Nem tûrjük el, hogy a hatalom rendszeresen a büntetõjog és a szabálysértési jog eszközeivel terrorizálja, fegyelmezze vagy félemlítse meg az országrombolás, az igazságtalanságok ellen fellépõket. Nem viseljük tovább szótlanul az MSZP és az SZDSZ által kialakított és a jelenlegi parlamenti ellenzék által megtûrt diktatúrát, amelyben hol szemeket lõnek ki, hol a tüntetõket és a sztrájkolókat félemlítik és alázzák meg, hol koncepciós eljárások során fegyelmezik és börtönzik be az igazságért harcolókat. Ez a mi hazánk, mi itt itthon vagyunk és követeljük, hogy végre beleszólásunk legyen abba, ami Magyarországon történik. Véget vetünk a „rendszerváltás” óta kialakult gyakorlatnak, amelyben egy szûk politikus és gazdasági bûnözõ csoport terrorizálhatja a magyar embereket, s viheti teljes összeomlásba az országot. Ezentúl alakítói, s nem elszenvedõi leszünk hazánk sorsának. Nemzeti önrendelkezést követelünk, összhangban az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmányával, amely kimondja:

1. cikk
1 - Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlõdésüket.
2 - Céljai elérése érdekében minden nép (…) szabadon rendelkezik természeti kincseivel és erõforrásaival. Semmilyen körülmények között sem fosztható meg valamely nép a létfenntartásához szükséges eszközeitõl.

Követeljük a sukorói és egyéb korrupciós ügyletek ellen fellépni próbáló és a magyarok önrendelkezési jogáért évek óta harcoló Budaházy György és a Hunnia csoport elleni jogtipró eljárás azonnali befejezését, a fogvatartottak szabadon bocsátását. Követeljük az országot tönkretevõk haladéktalan felelõsségre vonását. Elvárjuk, s közösen elérjük, hogy az igazságért és az önrendelkezésért harcolók helyett a nemzeti vagyon ellopói, az ország kifosztói kerüljenek börtönbe. Kérjük honfitársainkat, hogy a közelgõ országgyûlési választásokon feltétlenül gyakorolják választójogukat, s tegyék lehetõvé, hogy a diktatúrát kialakító és az országot elszegényítõ szélsõséges erõk kikerüljenek az Országgyûlésbõl, az ország vezetésébõl.
Felemeljük a fejünket, nem tûrjük tovább a megfélemlítést és a terrort, s mi magyarok együtt lépünk fel nemzeti önrendelkezési jogunkért, szabadságunkért és hazánk felemelkedéséért.

Budapest, 2010. február 5.

Morvai Krisztina
jogász, a Jobbik EP képviselõje

aláírás gyûjtõ - petíció letöltése


********************************************************************