NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉS A VAGYONADÓRÓLNÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉS A VAGYONADÓRÓL

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a magánvagyonra kivetett adót azonnal eltöröljék?”


Tisztelt jóravaló Magyarok!


A magunkfajták zsírjából épült ez az ország. Kínok és keservek árán tették elõdeink élhetõvé. Grasszált itt a náci, a szovjet, a moszkovita hóhérok és hordái, most pedig a ezek, a foltosgallérú nemzetfelszámolók.

És ráfér az arcukra, hogy amit már egyszer kemény adóval sújtottak, azt ismét megsarcolják. A cinikus közigazgatási szédelgõknek az már nem jut eszébe, hogy az országnak nagyobb bevétele származik abból, ha polgára a vagyonadót fogyasztási célra fordítja.

Ezt egyszerû belátni. Kétszer adóval terhelni ugyanazért egy tulajdonost már csak azért is alkotmányellenesnek tartom, mert az 1949. évi XX. Törvény kinyilvánítja a magántulajdon tiszteletben tartását és védelmét.

Nos ebbõl következik, hogy amennyiben megvalósult az egyébként nyilvánosan és hivatalosan fel nem lelhetõ alkotmánybírósági megfogalmazás, mely szerint a vagyonadó nem ütközik alkotmányos alapelvekbe, abban az esetben az Alkotmánybíróság megbízatása attól a perctõl megszûnt létezni.

Ha pedig ezt az állásfoglalást még a Magyar Köztársaság Elnöke is hivatkozási alapként helyben hagyja és ellenjegyzi, az õ megbízatása is megszûntnek tekinthetõ. Hiszen egy személyben a törvényesség õreként határozza meg tevékenységét a munkaköri leírása. Már pedig ez a folyamat a kezdetén is törvénytelen volt, nem hogy még az Alkotmánybíróság által jóváhagyott.


Kimondhatjuk tehát, erõsen vélelmezhetõ, miszerint nagy tömegek anyagi sérelmére, szervezett keretek között, saját alaptörvényét is semmibe véve hozott határozatot a Magyar Köztársaság felsõ vezetõi rétege. Ugyan nem saját hasznára tette, de nem lehet kizárni a hivatali hatalommal való visszaélés, valamint a hûtlen vagyonkezelés vélelmét.
Ne felejtsük el, hogy az Alkotmánybíróság csupán értelmezési és véleményezési jogkört kapott!
A TÖRVÉNY MI VAGYUNK!


Tisztelt jóravaló Magyarok!

Akkor most megismétlem a mindünkben felvetõdõ kérdést, ami a végsõ néphatalom gyakorlásának utolsó békés eszköze:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a vagyonadót feltétel nélkül, azonnal eltöröljék?”

Ajánlom tehát mindenkinek alapos megfontolásra a fentieket, hogy adhasson végre a magyaroknak az Isten szebb jövõt. Ha segítünk magunkon a törvény erejével!!!


Mert csak az marad meg utódainknak, amit számukra itt és most mi magunk megõrzünk!
A többi hitványok sarca és népnyúzás.


Budapest, 2010. január 9.

Lengyel Károly