EGY PÁRT, EGY TILTÁS, EGY DRAZSÉEgy párt, egy tiltás, egy drazsé
Álmot láttam egy rendezvénycsarnokról. Szinte prófétai látomás. Hosszú, csahos nyelvvel pártszeretõket.Valami félelem vibrált körülöttük, de ez mintha csak egy futó érzésként jelent volna meg.Tömött sorokban egy ütemre mondtak valami érthetetlen szöveget. Mintha úgy hangzott volna, hogy: „… gárdát tilt, gárdát tilt…”. Valahogy így. Aztán meg, hogy: „Bal, bal, bal…”. Szûnni nem akaró dörgõ vastapssal kísérték a szöveget.Elmerengtem rajta, mirõl szólhat a skandálás. Nem maradt idõm töprengeni, mert talpra ugrott valamennyi résztvevõ. A gyûlés, mert mintha annak tûnt volna, fõszónoka lépett az emelvényre. Felszegett tar fején csak úgy áradt kifelé a hangerõ.„Egy párt, egy tiltás, egy miniszter!”, hangzott a gyanús összetételû szószerkezet.A tömeg önkívületben, komoly ábrázattal visszhangozta: „Egy párt, egy tiltás, egy miniszter!”.Az emelvényen peckesen álló kis alak némileg színpadiasan széles mosollyal és lassú fejbólintással jelezte köszönetét. Majd felmutatott egy szegfût. Egy vörös szegfût.


Itt kitört az eufória.„Eeegy drazsé! Eeegy drazsé! Eeegy drazsé!”, hallatszott a harsány köszöntés.Körben a magas zászlórudakon hosszú keskeny narancsszínû lobogók közepén csupán egy szegfû volt látható. Az emelvény elõtti zászlósorfal is érdekes látvány volt. A felsorakozottak mind a magas zászlórudakon lengõhöz hasonló zászlót tartottak. Ezeknek a kézi zászlórudaknak a végén egy szegfû volt. Mindnek.A filmhíradósok buzgón igyekeztek a történelmi pillanatokat rögzíteni az utókornak.Hátulról egy sipító hang hallatszott: „Osztalééék! Fizetééés!”Hullottak a zászlók, nem tapsolt a tömeg, csak futott kifelé a történelmi csarnokból, csak úgy simán.Mikor már kongott az üres rendezvényközpont, hangos csattogás kezdett erõsödni. Fekete nadrágban, fehér ingben és fekete mellénybe öltözött emberek meneteltek befelé. A tar fejû szónok elsápadt. Ráébredt, hogy egy betiltott jelképért valóban börtön járhat egy igaz országban. Ilyen lehet például egy ártatlan virág is.
Budapest, 2009. július 16.Lengyel Károly