KÉRÉS a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat munkatársaihozAdjon az Isten!
KÉRÉSa Nemzeti Jogvédõ Szolgálat munkatársaihoz


(www.njsz.hu)
Tisztelt Nemzeti Jogvédõ Szolgálat!2009. július 4-én, túl azon, hogy mit mûveltek a rendõrök a budapesti V. kerület Erzsébet téren, számtalan kérdés maradt még nyitva, illetve került elõtérbe, amikre érdemes volna választ keresni.


De menjünk sorjában.Az említett napra a rendõrség vezetõi fokozott közbiztonsági ellenõrzés álcája alatt folyamatosan és minden irányban feleslegesen zaklatták a magyar állampolgárokat. Fõleg azokat, akikrõl ránézésre feltételezték, hogy a Szent István Bazilika elõtt térre hirdetett tiltakozásra érkeznek.Ez már lent a metróban megnyilvánult abban, hogy talpig páncélban, rohamosztagosok állták el a békés utasok továbbhaladásának lehetõségét, és kaján vigyorral intették magukhoz az igazoltatásra kiszemelt áldozataikat.Feltûnõ volt az indokolhatatlanul arrogáns fellépés. Pusztán egy nemzeti színû karkötõ valakinek a csuklóján elegendõnek bizonyult ahhoz, hogy kiemeljék az utasok közül.


Igazoltatás közben a rendõr végig videokamerával rögzítette a jelkenetet. Hiába hívtam fel a figyelmét, hogy ragaszkodom a felvétel azonnali törléséhez. A választ megtagadták.


Továbbá az igazoltatás során az „intézkedõ” rendõr a személyi azonosító kártya mellé követelte a lakcímigazoló kártyát is. Kérdésemre, amennyiben ragaszkodom hozzá, hogy nem áll jogában elkérni azt, a rendõr nem titkolt röhögéssel válaszolta, hogy „akkor elõállítjuk”. Tudomásom szerint ehhez a megjegyzéshez sem volt semmi joga.Továbbá, a táskák átvizsgálása közben, amikor én és fiam is szinte egyetlen mozdulattal kivettük az ivóvizet, pogácsát és fényképezõgépet a táskánkból, tovább túrt azokban. Ám láttam, hogy volt, akit helyben tetõtõl talpig megmotoztak semmiért. Megjegyezném, hogy az illetõt nem igazoltatták. A jelenség önmagában és egészében véve is merõben kérdéses.


Itt vetõdik fel egy másik gondolat. Jogában áll-e harmadik személynek, hogy miként a rendõrség tagjai, úgy szintén videó kamerával rögzítse az igazoltatás jelenetét, illetve azzal kapcsolatos bármilyen rendõri intézkedést? Ugyanis hevesen tiltakozott az egyenruhás a fényképezés ellen.


Jogában áll-e közfeladatot ellátó személynek közterületen közszereplõként megtagadni, hogy tetteit rögzítsék? Különösen akkor, ha nyilvánvaló a törvénysértés!Mindez a metró Arany János utcai állomásának alsó szintjén történt 16:30 körüli idõben.
Szeretném felhívni mindenki figyelmét, aki az elkövetkezõ szombati rendezvényre el kíván jutni, hogy papírt, írószert mindenki vigyen magával. Ha másért nem, a feleslegesen elõállított személyeknek tanúskodás céljából adatrögzítésre. Alap


Mindezt úgy, hogy nagy létszámban egy helyen tartózkodva, egybehangzóan lehessen tanúsítani kérdéses esetben, ha a rendõrök ismét törvénytelenségre volnának hajlamosak.


Nem engedhetjük meg magunknak azt a fényûzést, hogy ismét a nyilvánvalóan hamis rendõri vallomások alapján bárkit ártatlanul meghurcoljon a politikai bûnözés!
És most a másik dolog, amiért írok Önöknek.Szeretnék segítséget kérni abban, hogy nyilvánossá tehetõ legyen, milyen összetételû gázt használtak a rendõrök a Magyar Gárda Mozgalom földön ülõ és békésen, hangtalanul tiltakozó tagjai és szimpatizánsai ellen.


A fõ ok, amiért ezt a kérdést felvetem, az rendkívül furcsa jelenség.Tudjuk, hogy 2008. szeptember 20-án délután a budapesti Szabadság téren a rendõrség szintén törvénytelen módon, rendszerbe nem állított vegyi eszközt használt. Nevezetesen egy harcigáznak minõsülõ vegyszer volt a kézi palackjaikban és gránátjaikban, amitõl helyben többen fulladásig rosszul voltak. Ilyen gázt lõttek be a Református Egyházközség Hazatérés Templomának bejáratán is.


Tudomásom szerint a rendõrségnek nem áll jogában parlamenti kétharmados egyetértés nélkül a róluk szóló törvényt módosítani. Ugyanez vonatkozik kormány szintû, illetve miniszteri szintû rendeletekre és mindezek végrehajtási utasításaira.


Ezért a rendõrség belsõ szabályzatának egyetlen betûje sem ellenkezhet fentiekkel.A múlt heti eset kapcsán nyilvánvalóvá vált, fentiek alapján erõs gyanú alapján vélelmezhetõen, rendszerbe nem állított, ismeretlen származású és ismeretlen összetételû vegyszert alkalmaztak. Ugyanis a gázzal lefújt emberek fedetlen bõrfelülete másodpercek alatt olyan fokú égési sérülésnek megfelelõ elváltozást mutatott, ami kizárólag fokozottan maró hatású vegyület esetében tapasztalható.


Tudjuk, hogy szigorú törvényi rendje van annak, milyen eszközöket és hogyan alkalmazhat a rendõrség. Ha egyszer elõfordult harci ideggáz alkalmazása, máskor is képesek megtenni, még ha más vegyület is volt náluk.
Arra szeretném megkérni a tisztelt Nemzeti Jogvédõ Szolgálat munkatársait, szíveskedjenek mihamarabb tájékoztató közleményben ezekrõl a felvetésekrõl megnyugtató válaszokat közzé tenni.Tekintettel arra, hogy július 11-ére újabb tiltakozást jelentettek be a Szabadság térre, biztos vagyok abban, hogy gyors válaszuk sokat segíthetne a békésen tiltakozó és a gyûlésre igyekvõ állampolgároknak.


Ha érveiket még törvényi rendelkezések hivatkozásaival is alátámasztják, az véleményem szerint, különösen megnövelhetné a rendõrök számára a visszatartó hatást, hogy tartózkodjanak törvénytelen cselekedetektõl. Ugyanis ha ezt kinyomtatva nekik felmutathatja az intézkedés alá vont személy, a rendõrnek nem áll jogában a továbbiakban véleményezni, vagy elbírálni, hogy milyen intézkedést foganatosíthat. Végrehajthat, és semmi több.
Eddigi áldozatos munkájukra is hálás nagyrabecsüléssel gondolva, kívánok Önöknek további sok erõt, jó egészséget!


Isten vezesse mindannyiuk tetteit!
Budapest, 2009. július 10.Üdvözlettel:


Lengyel Károly


Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Szebb Jövõt!