SZABADSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!Adjon az Isten!


SZABADSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!


Nyílt levél minden magyarhoz Budaházy György és a Magyar Gárda Mozgalom kapcsán


Igen, így csupa nagybetûvel írva. Mert SZABADSÁG nélkül megfullad a NEMZET.

Sürgõs tennivalója lesz a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány munkatársainak, mert a rendõrség vezetõi elõre fenekednek a szombati tiltakozás kapcsán.

Azért lesz tennivalójuk, mert a Magyar Gárda Egyesületrõl szóló perben az egyesületet feloszlatták, ám a bírói tanács teljesen törvénytelen módon a Magyar Gárda Mozgalom feloszlatását is kimondta, amihez semmi joga nem volt és nincs, lévén két független szervezetrõl van szó. Ez pedig bizonyítottan jogi tényállás és nem tényállítás.

Márpedig tudnivaló tény, és ezt szeretném a tanult jogászok emlékezetébe idézni, hogy a Magyar Gárda Mozgalomról nem szólt a diktatúra által indított per.
Így tehát a Magyar Köztársaság érettünk el és kitartott állítólagos rendõrsége, nem oszlathat semmilyen rendezvényt ezen az alapon, mi több nem léphetnek fel a Magyar Gárda Mozgalom tagjaival szemben sem egyénileg, sem testületileg. Nagy lesz a kártérítés, amit ezért fizetni fognak! Például legkevesebb a rendõri állásuk.

Mivel hamarosan az egész világ meg fogja tudni, hogy Magyarországon dühöng és dübörög a vörös-cion-náci diktatúra, a fõtiszteknek hátrább kéne vonni a rácslovagokat a közterületekrõl. Nem a fehérgalléros parazitáknak engedni. Nincs annyi vér bennük, hogy egyszer életükben tisztességes személyi döntést hozva, nemet mondjanak politikai nyüszítésre?
Ellenõrizzék a zsebeseket, az örömlányokat, a réztolvajokat, meg minden köztörvényes szemetjét az országnak. Mert arra kaptak megbízást tõlünk, nem pedig a hatalmi indíttatású utasításoknak megfelelni.

Tudniuk kell az egyenruhás szolgáinknak, nem felejtünk! Minden bûnük jegyezve van! Egy se marad közülük egyenruhában törvényes hatalomváltás esetén. A magyar társadalom döntõ többsége már ma is legszívesebben földkörüli keringésre állítaná valamennyi egyenruhás naplopóját.

És akkor térjünk a lényegre!
Budaházy György elfogása és letartóztatása igen gyáva, és törvényt megkerülõ módon történt. Jellemzõ az ÁVH-szocializációjú vörös politikusokra, és a fülükbe aljasul sugdosó cionista állatokra, akiket amúgy a történelem hamarosan zárójelbe tesz.

Túl azon, hogy Budaházy ellen csupán egy zavaros körülmények között fogalmazott, vagyis figyelembe nem vehetõ vallomása hozható fel terhelõ adatként, gyorsan le kell szögezni, ezen kívül semmi érdemleges nincs a hatóság kezében. A tanúvallomás legkevesebb kétes eredetûnek tûnik, következésképpen Budaházy György ártatlan a terhére rótt vádak tekintetében. Ha pedig ártatlan, azonnal szabadon kell engedni!

Hogy majd lesz bûne? Igen, ezekrõl bármi feltételezhetõ! Majd megpróbálják úgy alakítani. Még a törvényeket is ehhez igazítják visszamenõleges joghatállyal? Van ezeknek józan belátásuk?

Ebben az esetben is világosan bebizonyosodott, hogy ma Magyarországot egy vörös-cionista-bûnözõi maffia uralja, noha valós irányítására mind a mai napig képtelen.

Teljesen világos mindenki számára, hogy a jelenlegi közállapotok tovább már csakis erõszak alkalmazásával tarthatók fenn. Még a klasszikus marxista értelmezés szerint is minden változásért kiált az országban. Azért azt tudni kell, itt senki nem kíván ilyen irányultságú változást!

S hogy ehhez mit szól a világ? Kit érdekel?
MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!


Budapest, 2009. július 3.

Lengyel Károly

Szebb Jövõt!