S.O.S. - Segítsetek!
S.O.S. - Segítsetek!


Czapp János gárdista 2002-tõl egészen haláláig szolgálta a nemzeti - jobboldali - kormányellenes erõket. Lehetõségei határán messze túlmenõen hiteleket vett fel, hogy fizetni tudja az internet költségeit és más a cél szempontjából elengedhetetlen tennivalók velejáróit. Soha senkitõl nem fogadott el egyetlen fillért sem cserébe. A nemzetét szolgálta. Önzetlenül, tiszta szívvel, igaza biztos tudatában. Az elsõk között lépett be a Magyar Gárdába, és gárdistaként is halt meg, gárdista ruhában temették el. A családja most - Czapp János tragikus halála után - nagy bajba került: mintegy 500.000Ft tartozást követel rajtuk a bank. Amennyiben záros határidõn belül nem tudják elõteremteni az összeget - amelyet Czapp János az elsõtõl az utolsó fillérig a nemzet szolgálatára vett fel és fordított -, kilakoltatják a családot.


Czapp János elárvult családját a Magyar Gárda Mozgalom (Dósa István gárdája) 50.000Ft-tal, a helyi FIDESZ szintén 50.000Ft-tal támogatta. Ezen kívül csupán néhány magán személytõl érkezett pár ezer forint a családnak. Mindezt a család természetesen nagy hálával köszöni a segítõkész embereknek. A Damoklesz-kard azonban még a fejük fölött van. Megjegyezni kívánom, hogy például a JOBBIK ezidáig megfeledkezett arról, hogy hosszú éveken át mit, mennyit köszönhetett Czapp Jánosnak, ahogy a JOBBIK-hoz köthetõ gárda is megfeledkezett János családjáról. Mindmáig egyetlen fillérrel sem támogatták a családot. A JOBBIK több, mint 400.000 szavazót - az összes választópolgár valamivel több, mint 5%-át tudhatja maga mögött. Ha mindegyikük csupán 1Ft-ot (!) áldozna Czapp János családjának megsegítésére, a halott gárdista családja nem kerülne az utcára. De nézzük másképp: ha ebbõl a 400.000 emberbõl csak 400 akadna (ez ugye éppen az 1 ezrelékük!), aki nem sajnálna 1.000Ft-ot erre a célra, a néhai gárdista özvegye és fia folytathatnák azt, amit Czapp János elkezdett.


Kérünk mindenkit, hogy lehetõségeihez mérten segítsen, és különösképpen kérjük a JOBBIK vezetõségét, valamint Kiss Róbert gárdaparancsnokot, hogy vegye fontolóra a fentieket. Mert aki az élõktõl kitartást vár, annak becsülnie kell a halottait is.


Kroko tanár úr


postacím: özv. Czapp Jánosné, 7200. Dombóvár, V. utca 23.