Szabaccág, eftászak! - Avagy vissza az emberszagú cuculizmusba


2009-02-10 14:22
http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=257732

Közvetlen politikai irányítás alá kerül a rendõrség


Közvetlen politikai irányítás alá helyezi a miniszterelnök a rendõrséget az elmúlt hetek közfelháborodást kiváltó bûncselekményei után. Gyurcsány Ferenc a szerdai kormányülésre berendelte az országos rendõrfõkapitányt, akinek a közbiztonság helyreállításával kapcsolatos elképzeléseit kell ismertetnie. Bár a kormányfõ nyíltan nem mondta ki, szavai alapján Bencze Józsefnek ez az utolsó esélye, hogy posztján maradjon.

A fõkapitánytól szinte azonnali eredményt várnak: egy-két hónapot kapott a közbiztonság érezhetõ javítására. A miniszterelnökök közül utoljára Horn Gyula beszélt hasonló hangnemben a rendõrség munkájáról, amikor a Fenyõ-gyilkosság másnapján kijelentette a kormányülésen, hogy ami az országban van, az nem közbiztonság.

„Azt is el fogom mondani holnap a fõkapitány úrnak - nemcsak általánosságban, hanem nagyon konkrétan -, hogy mit várok el tõle, mit várok el az állománytól. Õ megmondhatja nekem, hogy ahhoz, hogy teljesítse az én elvárásomat, a kormány elvárását, milyen feltételekre van szüksége. Ez majd az õ dolga lesz, hogy nekem elmondja. Én akkor tudom mérlegelni, hogy ezeket a feltételeket rendelkezésre tudom-e bocsátani. Azon leszek, hogy ezt meg tudjam tenni, de nem kétséges, hogy az elmúlt jó néhány év azt mutatja, hogy vannak olyan körzetek, térségek, települések az országban, ahol a normális hétköznapi élethez szükséges nyugalom folyamatosan sérül” - mondta Gyurcsány Ferenc.

(hírTV)**************************


Szabaccág, eftászak!
Avagy vissza az emberszagú cuculizmusba


Miket nem olvas az egyszerû magyar a mindennapokban?!
A rendõrfõkapitánynak látszó személyt kéreti a miniszterelnöknek látszó akárki. Azzal az elõre meghirdetett, és egyszemélyes brigádnaplójába tett bejegyzéssel, hogy majd õ, már mint ártunkésormányunk feje a kezébe venné a kézbeveendõjét.

Na ne! Rá kell nézni! Még nem elég kopasz ehhez! De ha így folytatja, más fontos beosztásba helyezik, mielõtt haját vesztené. Hátha ott kevesebb kárt tesz eftáskáinak.

Szóval kézbe venné? A sajátját? Mert végül az az övé! És vele egykorú. Ezt senki nem vitathatja.

Aprócska ideológiai hibuci azért fennakad a mezei magyar torkán. Nem érti a szerencsétlen egyszerûje, hogy az alkotmánynak mondott sztalini idõkbõl ránkkövült szövegkörnyezet szerint is ez egyenesen tiltott tevékenység.

Ez nem mást jelent, mint a politikai hatalom erõszakos birtoklására tett szóbeli kísérlet!

És a rendõrfõkapitánynak látszó személy még nem tartóztatta le a miniszterelnöknek látszó személyt? Jó kérdés, húzhatná fel szemöldökét bárki.

Azért kérem, mert ha a hídemberként is emlegetett B. Györgyöt lehetett 18 év börtönnel fenyegetni a fennálló államrend erõszakos megváltoztatására történõ felhívás miatt, akkor most mégis mit gondoljunk? Milyen büntetési tétel vonatkozik az azonnali letartóztatási kényszerre kötelezett rendõrnek látszó fõkapitány szerint. Ugyanis ebben az esetben a miniszterelnöknek látszó személyt talpig vasban kellene kivezetni a közéletbõl.

Istenem, légy kegyes az egyszerû magyarokhoz, add, hogy ez mielõbb bekövetkezzen! Szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy az alkotmánynak nevezett szövegkörnyezet azt is büntetni rendeli, ha errõl az erõszakos hatalomátvételi kísérletrõl tud, és nem tesz ellene semmit. Mert mi pedig egyszerû magyarok trükkök százait vetettük be, hogy közéletnek látszódjon, ami ebben az országban történt. És közben majdnem megfeszültünk, hogy népnek látszódjunk. A trükkök százaival voltunk kénytelenek naponta magunkra irányítani a figyelmet, hogy a szürke uniós rabszolgák keserû kenyere ránk ne multipenészedjen. És egyébként nem csináltunk semmit hat évig! Kurva kormány!

A teljes megadásig apatikus milliók halkuló sóhajtása nem jutott el a bársonyos cifra falak mögé az eftászi buffetba. Mi meg tûzõ napsütésben és csontig hatoló hidegben mindent megpróbáltunk, hogy a rendnek látszó hétköznapok során legalább a puszta fizikai életet megõrizzük ezen a földön. Kurva kormány! Kurva kormány!

A lelkünket kidolgoztuk, hogy gyerekeinknek hátha jobb lesz. Mióta a föld a hátán hord, mindig ezt hallom. Semmi mást! Szüleim azért dolgoztak, hogy nekem jobb legyen, és nem lett jobb. Dolgozzak azért, hogy gyerekeimnek jobb legyen. És nem jobb. Hát akkor most még mit akarsz megparagrafusolni, te paprikajancsi? Hogy elegánsan mondjam a törvény meghágását!

Nem! Ennek a játéknak vége! Elég volt!
Felhívom a magyar pilitikai élet minden szereplõjének szíves figyelmét, hogy ímhol leend a szemük elõtt a legkerekebb, és legtörvénybeütközõbb kísérlet az államhatalom erõszakos birtoklására, valamint a fennálló államrend erõszakos megdöntésére.


Valahol egy európai idõzárványban, amit 2009-nek mondanak, február 10-én

Lengyel Károly