A MAGYAR SZENT KORONA VÉDELMÉBENA Magyar Szent Korona védelmében

*

Tisztelt Magyar Testvéreim!

2009. január 30-án 17 órai kezdettel tiltakozást kezdeményezett a Magyarok Világszövetsége a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága elé. Patrubány Miklós Elnök Úr kérdéseket tett fel Dr. Sólyom László Köztársasági Elnöknek a Magyar Szent Korona elzálogosítása ügyében.

Másnap a budapesti Kossuth térre is van egy 17 órára bejelentett tiltakozás, hasonlóan az elõzõhöz, „Jelt adott a Magyarok Istene. Jelt az összefogásra.” címmel.

Egyre többen jelzik szándékukat, hogy eljönnek a tiltakozó megmozdulások valamelyikére. Ezt nagyon jó olvasni, szívet melengetõ. Sokan erejükön felül meghozzák ezt az áldozatot. Istennek hála, megadatik látni és hallani országnak-világnak a jószándékú magyarok felbuzdulását, amikor õseik szent ereklyéjének szeretõ védelmére kelnek!

Vannak azonban olyan testvéreink, akik legjobb szándékuk, buzgó igyekezetük ellenére sem tudnak eljönni. Nekik szeretnék üzenni néhány szóval.

*

Kedves Magyar Testvéreim szerte Magyarhonban!

Nagy tisztelettel kérek mindenkit, aki bármi okból nem tud eljönni a meghirdetett tiltakozásra, hogy helyi körülmények között is tartsanak tiltakozó megmozdulásokat. Még van idõ a törvényben elvárt hivatalos formaságokra. Mindenhol vannak buzgó magyarok, akik eddig is lelkesen tették országunkért a tõlük telhetõ legtöbbet.

Most itt az ideje, minden Hazáját és a Magyar Szent Koronát egyként tisztelõ és szeretõ magyar azonos idõben fejezze ki elemi felháborodását egy olyan hírrel kapcsolatban, ami múltunk után jövõnket is kétségek közé kényszerítené.

Kérem ezért minden kedves Magyar Testvérünket, hogy Magyarország legtávolabbi tájain is vonuljanak a helyi Önkormányzatok épülete elé kifejezni felháborodásukat. Lehetõség szerint feltûnõ helyen látható legyen a Magyar Szent Korona képe! Ezen a módon, mintegy önmagunk fölé emelve ismét, méltó helyen tündökölhessen a mindannyiunkat egyesítõ szelleme.

*

Kedves Magyar Lelkipásztorok!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, Békesség! Erõs vár a mi Istenünk!

Hívõ magyarként a kereszt jegyében nagy tisztelettel megkérem a magyar lelkipásztorokat, hogy a fent jelzett idõpontok szerint a helyi tiltakozások után kevéssel, tartsanak könyörgõ Istentiszteletet a Magyar Szent Koronáért!
Szent István királyunk a Boldogságos Szent Szûz Mária örökös kegyes oltalmába ajánlotta Koronánkat, mielõtt visszaadta lelkét a Teremtõnek. E Szent Ereklye õrizte minden magyarban a hitet. Tartozunk azzal a kevés köszönettel õseink nagysága elõtt, egyházaink különösen, hogy a jövõ számára is biztosítjuk nemzetünk keresztény és keresztyén együvé tartozását. Öntsék tehát méltó szavakba szeretetben fogant tiszteletünket, hogy hallván hallja az Ég! Könyörögjünk együtt a tiltakozások után!
Elõre is hálás köszönet Magyar Testvéreinknek, akik majd elmondják az imákat!

*

Ím már nincs más menedékünk!
Minden magyar embert hív a Korona!
Ugye ott leszünk mind, akiket hív?
Ugye ott leszünk, ahová hív?

Úgy legyen!

*

Budapest, 2009. január 25., Szent Pál fordulásának napján

Lengyel Károly