TEKINTS NÉPEDRE URAM!


TEKINTS NÉPEDRE URAM!

Ugyan miért van az, hogy minduntalan azt kell lássuk szomorúan, hogy nemzetinek mondott médiafelületek többsége egy szóközt sem veszteget az élet egyes területeire.
Miért nem látni, hallani azokról a történésekrõl, törekvésekrõl, amelyek és amik valóban foglalkoztatják a magyarok többségét.

Hova tovább oda jutottunk mi mind, egyszerû, beetethetõnek vélt emberek, hogy a pontos idõ jelzését is fenntartással fogadjuk. Azt keressük a sipszók közti apró szünetekben, hogy milyen hazugság, csúsztatás van elrejtve a hangokban. Azt olvassuk a lapokban, ami a sorok között nincs megírva. A vágyainkat.

S miközben minden álmunkat szertelövetik démonok az utcán, felélik zsírunkból kuporgatott utolsó fillérjeinket, vagy éppen megélhetésinek röhögik a bûnözõt, hátunkon háromágú korbácsok hada csattog.
S miközben egy szál ruhában ocsúdik a nép, hogy ma sem evett egy teremtett falatot sem, kívül találja magát házán, kirúgják munkahelyérõl, és minden ígéret ellenére az ígérõk lökik a nagyvilág mocskát hordozó árkok mélyére.
S ha eszmélni mer, szavát az Ég is alig hallja, mikor imához hajlítja térdét, és kulcsolja ajka elé soványló ujjait!

Nincs ennél a népnél türelmesebb! Mert magyar ha tûr, virtusból tûr.
Nincs ennél a népnél vitézebb kerek e világon. Magyar ha harcol, virtusból harcol, s vitézül mind.

És nincs szomorúbb hely ez idõ szerint kerek e világon, mint a magyarok földje. A láthatárt bevették sorjázó keresztek, szürke urnafalak.

Ki látott itt épülni szülészetet, vagy új iskolát?
Kevés már Uram Igéd! Igéhez kenyér kell! Kenyér holnap után is!

Ezért tekints népedre Uram, szánd meg választott apró gyermekeid!
Hogy tanuljunk bátorságot igazságra, újbóli-újkori szilaj kitartást, Házadba hívtad színed elé híveid igaz szót hallani.
Hogy lássa a világ mind a könnyet, mi a Szentföldet sûrûn öntözi, és tudja ki él, hogy gyilkosok járják a port, mit érinteni is méltatlanok, meghajtani fejünket feléd taníts meg Urunk.

Mutass utat, ha gyalázatban is, ha pergõtûzben kell is érte kúszni!

Lásd kicsiny néped, ott messze keleten éppen tanul. Lásd és szállj le a keresztrõl vérüket válladra vevén, hogy menekítsd õket a pokolból.

TEKINTS VÉGRE RÁNK IS URAM!

Ferencváros, 2009. január 11.

Lengyel Károly


Magyar-Palesztin Szolidaritási Istentisztelet a Hazatérés templomában 86:24 perc
http://tdyweb.wbteam.com/SzolidaritasiIstentisztelet.htm