December 5 után is egy vérbõl valók vagyunk


December 5 után is egy vérbõl valók vagyunk

Kedves Barátaim!

Szeretettel ajánlom a nyilvánosságból számûzött zenérõl szóló filmet, válogatást.
Elõször csak le akartam tölteni, hogy majd késõbb nyugodtan nézzem végig.
Nem! Megindul a film és nézek, hallgatok. A filmnek vége, és még mindig nem töltöttem le.
Megnézem ismét letöltés után.
Köszönet érte Siklósi Beatrixnak és társainak.
Akik akkor is az igazat beszélik, ha átmenetileg a személyes ekzisztenciájukat teszik kockára miatta a nagy magyar lelki kiszáradás közepette.
Ismertek ezek a dalok, és mégis elemi erõvel hat mind, akár csak egyszerû, lebutított kliprõl szól is.
Így december ötödikére emlékezvén nekem erõsen úgy tûnik, hogy a hiába való rágalmazás, az aljas hazugság sem vesz erõt rajtunk.
Élnek közöttünk emberek, akiknek a lelkébõl régóta áttörnek azok a nemes dallamok, és versek, melyek azt mondják a sötétség közepén is, hogy: Ne féljetek!
Ne féljetek, mert még mindig itt vagyunk és maradunk. Maradunk, hiszen nincs más lehetõségünk.
Ha vernek, ha kardélre hánynak valamennyiünket is, de ez az a hely, amit úgy hívnak Magyarország.
Magyarország, ahol magyarul legszebb a szó az anyatejtõl az utolsó kenetig. Ami eközben vélünk történik, az a világ legszebb és legnagyobb kalandja.
A legnagyobb kalandnak mondom, mert magyarként élni azt jelenti, kedves barátaim, hogy ez egy vállalt lélekminõség.
Az a lélekminõség, ami homálybaveszõ ezredeken által is ugyanazt az összetartó erõt képviseli. Acélabroncsnál erõsebben tart markában ez az életforma minket, olyaqnnyira, hogy nem is akarunk ebbõl szabadulni. Azért, mert ez éltetõnk.
Elgondolkodott valaki azon, így ünnep közeledtén, hogy miért fog kezet a világban bárhol két magyar? Mert egy vérbõl valók vagyunk! Lassan írom, hogy mindenki ugyanazt értse:
Egy vér-bõl va-lók va-gyunk!
Kit érdekel az aljasok fehérgalléros hazugságzuhataga? Kit érdekel minden szívzúzó szavuk? Népszavazás ide4 vagy oda, itt vagyunk. Erre a gúnyhatárton túli nemzettestvéreink hamarabb rájöttek, mert bennsõjük sokat szenvedett, és megkapó tisztaságban megmaradt lényege pontosan érzi és érti az alapigazságot, hogy minket nem szakíthatnak szét a mocskos határok. Álljon elém a sorompónál ezer finánc, átsétálok közöttük üres tarisznyával, mert a szívemben hordozom a vámmentes kincsem. Titkon dajkálom, féltékenyen õrzöm, hagyományozom minden módon. És ezt nem lehet megvámolni, megadóztatni, elõállítani. az maradoik, ha kell félszemmel, fél vesével, törött gerinccel, és ha kell, drótozott csuklóval arccal lefele kátránypapír alatt.

Kedves Barátaim!

Ugyan az EchoTV mûsorában ez egy válogátás alapján készült film, de alig megkerülhetõ szegletet képez aq mai magyar médi világában. Töményen tör át a képernyõn a szenvedés által nemesedett identitás. Sok formája lehetséges ennek az életérzésnek. Mindannyiszor egyre több gerincet egyenesítõ, dúdolásra, hovatovább éneklésre, s hamarosan zúgó üvöltésre bíró minden akordja ennek a zenei világnak. Az ismét együtt megélt összetartozás különös varázsa magávalragadó fergeteget fakaszt.

Barátaim!

Tisztitó vihar készülõdik a világban! Csak a lélekben tiszta emberek maradnak talpon ebben a hatalmas forgószélben. Nem az üres zsebek és korgó gyomrok által vezérelt viharra gondolok. Az puszta emberi gyarlóság, ami ugyan nagy erõvel bírhat, de nem a lényeget hordozza. A lényeg máshol él. A lényeg a szívekben él, s ha onnan indul hódító útra, nincs ami annak ellenálljon.
S amikor a rengeteg szennyet magából kivetõ vihar átvonul felettünk, meglássátok, talpon maradva, csupa kinyújtott kezet fogtok látni, mosolygós arcokat, csillogó szemeket, nem pedig idegenszívû tébolyban fetrengõ nemzetárulókat.

Mert nem magyarok bûne egy félrevezetésen alapuló úgynevezett népszavazás, a magyar név szitokszóként emlegetése, a gumibot, a könnygáz, a kardlap suhogása! Õk, akik ezt kitervelték, vezényelték, megtették, nem magyarok. Szolgák õk a mammon haláltáncában. Vércsatakos ünnepeken, sikongó jajok özönében mégis együtt énekeltük, hogy "...egy vérbõl valók vagyunk!".

Itthon vagyunk, s maradunk.
Nézzétek, hallgassátok a végén a dalokat. Énekeljétek!

Szép vasárnapot kívánok:
Lengyel Károly

***

A "Nemzeti Rock" december 6-i adása 48:21 perc
http://tdyweb.wbteam.com/NemzetiRock1206.htm