POKOLTOURS


Kínaiak indítanák újra a recski rézércbányászatot?
2008. augusztus 16. 10:23
MNO
http://www.mno.hu/portal/579449

Az olimpiát rendezõ távol-keleti feltörekvõ nagyhatalom, úgy tûnik, nem éri be a játékokon megszerzett arany- és ezüstérmekkel. Kína az ugyancsak kelendõ és felértékelõdött színesfémekért folytatott versenyben sem szeretne alulmaradni, cége tárgyalásban van Európa legnagyobb nyersanyagkinccsel bíró rézércbányája, a recski megszerzéséért is.
Még folynak a tárgyalások, de a remények szerint szeptember elejére már kiderülhet, sikerül-e végül nyélbe ütni a recski ércbánya értékesítését. Jelenleg az érintettek, a pályázó befektetõk a tulajdonos magyar államot képviselõ Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. bevonásával egyeztetnek a szerzõdéses feltételekrõl – erõsítette meg a heol.hu kérdésére Száraz Gábor kommunikációs irodavezetõ. A szóvivõ részleteket nem árult el a megbeszélések állásáról, ám a heol.hu úgy értesült, hogy az öt pályázó közül három konzorcium, cég gondolta úgy, hogy a százmilliós kauciót is letétbe helyezi az ügy érdekében, mert akár sokkal többet is megér számukra a bánya megszerzése.
Holló Imre, Recsk polgármestere sem szeretné elkiabálni a dolgot, de talán ennyire komoly esély az elmúlt két évtizedben nem volt az ércbánya újraindítására. A közelmúltban a potenciális vásárlók képviselõi látogatást is tettek a településen. A jelek szerint, ha sikerül megállapodni, legvalószínûbb befutó kínai, illetve chilei hátterû vállalkozások lehetnek.
A nyári puhatolózó látogatáson megkérdezték, lenne-e a községnek bármi kifogása a bányászat ellen, mondtuk nekik, hogy semmi az ég világon. Már persze a környezetvédelmi hatóság rendelkezéseinek betartása mellett. Ez a falu korábban két évszázadig a bányából élt – hangsúlyozza a település elsõ embere. Az üzletkötést megelõzõ kétfordulós tárgyalásos szakasz során a pályázókkal egyeztetnek a szerzõdési feltételekrõl és az árról. Ha sikeresek lesznek ezek a megbeszélések, úgy szeptemberben a legjobb ajánlatot tevõvel aláírhatják a megállapodást.
A korábbi sikertelen értékesítési kísérletek után a hasznosítási tendert a bányát kezelõ állami tulajdonú pécsi Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt. idén januárban írta ki. A recski II-es számú bányatelek kutatási és kitermelési jogának megvásárlására két formában is lehetett pályázni. Vagy a vételár egy összegben történõ kifizetésével, vagy ötéves bérlet után kell nyilatkozni a szerzõdõnek a végleges vételi szándékról. A gyõztesnek a vételár kifizetése mellett többéves kutatásra és több tízmilliárd forintos beruházásra is készen kell állnia. Július 2-áig tehettek eleget a hiánypótlásnak a recski ércbánya hasznosítására pályázó cégek. A benyújtott dokumentumok egy részében kisebb formai gondok voltak, de akadt, ahol lényeges tartalmi elem – bankgarancia-igazolás – hiányát kellett pótolni.
(heol.hu)
*************************

POKOLTOURS

Csak nem egy újabb kiárusítási részlet készül? Netán egy újabb felvonás a hazaárulás címû virtuális nagyoperett egyik próbáján?
Ki az a barom állat, aki köztudottan veszélyes bányászati technológiákat alkalmazó kínai bányászatra bízná azt a kevéskét, amit még nem rohamprivatizáltak?
Ki lehet olyan eszement, hogy nem fogja fel, ezt nem lehet hosszú távon mûvelni, mert úgy elkergetik valamennyi nyávogó õrültet, mint a kismacskát piszkítani?
Ezek nem épelméjûek, most már tény!
Sárgákból így is több van itt a soknál, mert már egy is sok belõlük, mint ezt a tatárjárás óta minden épelméjû magyar tudja.
Erre jön egy huszadrangú akárki, és kipattan a fejébõl egy szikra. Nosza, ha már saját politikai foglyaikra nem számíthatnak a kelendõ ércek felhozatala dolgában, hiszen annak az ideje sajnálatukra lejárt, akkor legalább a nagy népi testvér egyik szorgos brigádját betelepítenék.
No, de figyeljünk arra is, hogy azoknál egy brigád, országos szinten nem annyi, mint felénk! Azok a brigádok annyian vannak, mint a kínaiak!
Nem volt elég, hogy mindenféle hígagyú unszolására a vámokat eltörölték, s így tönkre is tették a magyar könnyûipart? Legfõképpen az ázsiai szemétportéka beözönöltetésével.
Nem volt elég, hogy mindenünket szabad prédává tették a kezdetektõl? És itt most minden vezetõrõl beszélek, akik ebben a szenny- és szégyentörténetben részt vettek. Mind eladta a jövõnket. Nem a sajátjukat, hanem a miénket.
Hát miért fizettük számolatlan forintözönnel az ország vezetõit, ha nem azért, hogy választóik érdekeit képviseljék itthon és külföldön?
Ez a sáskahad nem felelt meg a legalapvetõbb munkaköri elvárásnak. Egyetlen percre sem a mi érdekeinket képviselték. Se itthon, se máshol, se most, se máskor!
Mi tartja õket helyükön? A fegyveres erõ? A törvénytisztelet? Még akkor is, ha ország-világ elõtt bizonyos, hogy hatalmuk rablásra alapszik?
A félelemkeltés fondorlata, ami még mindig azt sugallja szegénnyé tett népünknek, hogy õk a kiválasztottak minket vezetni.
Hazugok. Istenverte, álnok hazugok.
Utazásra kell õket küldeni. A pokoltours irodában lucifer már készíti számukra a garantáltan jól szervezett tartós vendéglátást. Szabadon választható programok sorakoznak a prospektusukban: tükörbenézés, vissza a kezdetekhez, és más hasonlók. A választásuk szabadsága csak ebben áll, nem az úticél megválasztásában. Mind oda fog kerülni, bármilyen színekben tett hazánk kirablásáért. Legyen az koppenhágai egyezmény, Recsk újraindítása, vagy 2006 október 23. A bianko számla spontán benyújtása és végrehajtatása nem várathat sokáig magára. Legkésõbb 2010-ben, amikor utolsó választási esélyünk nyílik rá, fizetni fog mind.
2010-ben azt fogják olvasni minden plakátról, azt fogják hallani mindenhonnan, hogy:
SOHA TÖBBÉ MSZP ÉS SZDSZ, A KÖZÉLET EGYETLEN HELYÉRE SEM.
Amelyiknek ez nem tetszik, hát el is lehet innen menni! Tessék! Csak tessék. Indul a pokoltours járata. Önkéntességük hiányában biztosítjuk majd a kényszerbeszállást.
Nem lesz több csalás. Nem lesz több zsarolás a szemkilövetõ törpéktõl. Nem lesz több mutogatás. Az is bûnös közülük, aki bár tehette volna, nem szólt ellene.
Indulás a pokolba!
Legkésõbb a 2010-es esztendõ a diktatúra vége lesz.
SOHA TÖBBÉ MSZP!
SOHA TÖBBÉ SZDSZ!

Budapest, 2008. augusztus 17.
Lengyel Károly