Pár pillanat... Nemzeti Hírháló hírlevél 2003-2021
Nemzeti Hirhalo hirlevel rendszer Map
Mobilnézet Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Támogatás Archívum Rádiónk Jelen

Magyar karácsony az égben
Magyar karácsony az égben

Wass Albert: Magyar karácsony az égben

Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, odafönt a Mennyeknek Országában a legeslegfiatalabb angyalka megráz egy fényes aranycsengõt. Erre a jelre a mennyei palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak, s a mennyország összes népe illõ sorban betódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja már õket Jézus Király karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van már, akkor az Úr Jézus megadja a jelt, s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a mennyezetig érõ karácsonyfán az emlékezés gyertyáit.

Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába kerülni s fontos hivatal. Mert ezen múlik, hogy kikrõl emlékezik meg a mennyország népe azon a karácsonyon. Mikor aztán a gyertyák már mind égnek, akkor az Úr Jézus intésére sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfához, s ki-ki ráaggatja a maga imádságát. Ezeket az imádságokat aztán az Úr Jézus megáldja, s szorgos angyalok nyomban aláindulnak velük a földre, hogy szétosszák azok között, akiknek szólnak. Ezek a soha nem hiábavaló, de mindig beteljesülõ imádságok a mennyek lakóinak ajándékai a földi emberek számára. Így ünnepelnek odafönt karácsonyt azok, akik közülünk eltávoztak, tudja azt mindenki.

De ebben az esztendõben szokatlan dolog történt odafönt az égben. Már egy héttel karácsony elõtt hírvivõ angyalok járták sorra a mennyország lakóit s tudatták velük, hogy Jézus Úr parancsára ebben az évben magyar karácsony lesz odafönt.

Ilyesmi még nem történt amióta világ a világ, hogy egyetlen nép javára tartsák az ünnepet s méghozzá egy olyan kicsike, maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyar. De Jézus Úr így látta illõnek s helyesnek, s így is történt.

Mikor aztán megszólaltak odalent a földön ma este a karácsonyi harangok, egy szeplõs arcú, vézna kis angyalka, aki még egészen új volt odafönt, rendelkezés szerint kezébe vette a fényes aranycsengõt, hogy megadja vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt szegényke a nagy megtiszteltetéstõl, hogy nyomban el is ejtette a csengõt, amibõl aztán egy kis bonyodalom származott. Padlót érve a csengõ ugyanis élesen felcsengett egyszer, amitõl a szárnyas kapuk nyomban nyílani is kezdtek. Mivel azonban a csengõ nyomban el is hallgatott, a kapuk is abbahagyták a nyílást, és a kint várakozók számára csupán egy szûk kis rést hagytak, melyen keresztül csak a soványabbja tudott beférni, a kövérebbje nem. Az újdonsült kis angyalka pedig úgy megszeppent a maga ügyetlenségétõl, hogy szégyenében nyomban elszaladt, s elrejtõzött a karácsonyfa lehajló ágai alá.

Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette föl a csengõt s megrázta jó erõsen, amitõl nyomban szélesre tárultak a kapuk, s a nép betódulhatott az égi kupolaterembe. Jézus parancsára széles kört hagytak szabadon a karácsonyfa körül az égi magyarok számára, akik utolsónak vonultak be, ünnepélyes elfogódottsággal, hogy elfoglalják a megtisztelõ helyet. Mikor aztán mindenki együtt volt, az Úr Jézus megadja a jelt: gyúljanak hát ki az emlékezésnek lángjai a magyar karácsonyfán!

Elsõnek az õsz István király lépett a fához s néma méltósággal gyújtotta rajta az elsõ gyertyát. Sorra követték az Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak s a többiek mind, hosszú, hosszú sorban. ,,Pro libertate", suttogta a nagyságos fejedelem, s Petõfi Sándor keze reszketett, amikor kinyúlt a márciusi ifjak emlékének gyertyája felé. S rendbe kigyúlt az egész magyar történelem, s ott ragyogott pazar fényben a mennyei palota közepén, egész világ csodálatára. S mikor már minden gyertya égett a karácsonyfán, elõlépett öreg Csikay Gyuri, esett vállú hajdani kolozsvári cigányprímás, állához emelte kopott hegedûjét, s felsírt a húrokon a magyar ,,Mennybõl az angyal..." De olyan szépen, olyan szívfájdítóan, hogy még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett tõle a szeme, s ártatlan kicsi angyalkák a háttérben csupa gyönggyel sírták tele a padlót.

Majd az Úr Jézus jelt adott megint, s rangsor szerint István király lépett oda elsõnek a fához, hogy felaggassa rá a maga ajándékát, földi magyaroknak. Aranytekercsre írott áldásos imádság volt, súlya majd földig húzta le a gyönge ágat. Szent László vitézi erejét, Zrínyi Miklós bölcs megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét s Petõfi Sándor lángoló szívét aggatta fára. Úgy megtelt rendre minden ág magyaroknak szóló magyar imádsággal, hogy mire a más nemzetségbõl valók sorra kerülhettek, már csak úgy roskadozott a fa a tehertõl.

Sok-sok idõbe került, míg a mennyeknek minden lakója odajárulhatott a karácsonyfa elé a maga ajándékával. Nemzet még ennyi imádságot nem kapott, amióta világ a világ! Mikor aztán az utolsó imádság is rajta csüngött a fán, az Úr Jézus megáldotta valamenynyit, s míg a sok nép vonulni kezdett újra kifelé a szárnyas kapukon, szorgos kis angyalok nyomban hozzáfogtak, hogy batyuba kössék a sok égi kincset, s alászálljanak vele kicsi Magyarhonba.

Végül aztán már csak az égi magyarok álltak ott még mindig a magyar karácsonyfa körül, imába mélyülten. Az angyalok elhordták már az utolsó ajándékot is, s a gyertyák is kezdtek csonkig égni, amikor az Úr Jézus szeme hirtelen megakadt valami fehéren, a roppant karácsonyfa alsó ágai között. Jobban odanézett s hát bizony egy kis angyalka köntösének a csücske volt az. Az újdonsült szeplõs kis angyalka, aki elejtette az aranycsengõt, kuksolt ott még mindig nagy ijedten. Az Úr Jézus félrehajtotta az ágakat, s kézen fogva elõvezette onnan a szeplõs kis angyalt. ,,Hát te minek bújtál oda?" - kérdezte tõle mosolyogva. ,,Restellem magamat" - vallotta be a szeplõs. - ,,Elfelejtettem volt azt a csengõt, lássa." ,,Oh, hát te voltál az!" - nevetett az Úr. ,,Ne búsulj semmit, megtörténik az ilyesmi mással is. De téged még nem láttalak itt eddig. Mi a neved? Honnan jöttél s mikor?" ,,Katika a nevem s Budapestrõl jöttem - felelte a vézna, szeplõs kicsi angyal - november negyedikén, Uram.

Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy kupolateremben. Az égi magyarok mind a vézna kicsi angyalkát nézték, s valamennyinek könnyes volt a szeme. Aztán Jézus szelíd hangja törte meg a csendet. ,,Isten hozott, Katika" - mondta jóságosan, s keze gyöngéden megsimogatta a kis szöszke fejet. ,,Aztán küldtél-e te is ajándékot Budapestre a tieidnek?" ,,Küldtem, Uram" - felelte Katika, s elpirult a szeplõi alatt. ,,Aztán mit küldtél?" - kíváncsiskodott az Úr Jézus. ,,Szép ünnepi imádságot szüleidnek, kis testvérkéidnek?" A kicsi angyal képe még pirosabbra gyúlt. ,,Nem imádságot küldtem" - vallotta be szégyenkezve. Az Úr Jézus igen nagyon elcsodálkozott. ,,Nem-e? Hát mi egyebet lehet küldeni innen?" ,,Kenyeret" - felelte szepegve Katika. ,,Szép fehér égi kenyeret. Minden nap félretettem, amit nekem adtak itt. Hiszen én kapok még máskor is" - tette hozzá bizalmasan. ,,S ha nem, hát az se baj. De odalent Budapesten nincsen fehér kenyér, régóta már..."

Mély, döbbent csönd volt, szentek, angyalok pisszenni se mertek. Hiszen ilyesmi még nem történt emlékezet óta, hogy valaki kegyes imádság helyett kenyeret küldött volna alá a mennyországból.

Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon csókolta a kislányt. ,,Jól tetted, Katika", mondta halkan s lopva kitörölt egy tolakodó könnycseppet a szemébõl, ,,sokszor a kenyér a legszebb imádság. Én is azt adtam egyszer az én népemnek, amikor lent jártam a Földön. Kenyeret."

Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg nagymamából kitört az elfojtott zokogás. Katika kitépte magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az öregasszonyhoz és két vézna karjával átölelte. ,,Ne sírj, nagymama!" - kiáltotta hangos, csengõ angyalka-hangon, mely egyszeribe betöltötte az egész mennyországot - ,,Apuék nem éheznek többet odalent! A mennyei kenyér, amit küldtem, meglásd, eltart sokáig!"

Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, bizony, akár hiszik, akár nem: kisütött a nap Magyarország fölött!

Áldott, Békés Karácsonyt Kívánok Mindenkinek!

****************************************************************

A Fidesz betiltotta az emberek tájékoztatását, a rendszert egy városban tesztelik!
A Fidesz betiltotta az emberek tájékoztatását, a rendszert egy városban tesztelik!

2021-12-17 pestibulvar.hu

A Fidesz betiltott mindent, ami az emberek tájékoztatását szolgálja. A rendszer mûködését Tatabányán tesztelik.
A Fidesz elõvette a diktatúrák módszerét, a tájékoztatás betiltását. A totális információkontroll mûködését egy olyan városban próbálják ki, ahol ellenzéki a polgármester, de a képviselõtestületben a Fidesz dominál. Tatabányán a közgyûlés fideszes javaslatra megszavazta, hogy a város önkormányzatának

TILOS TÁJÉKOZTATNIA A LAKOSSÁGOT!


A döntés értelmében a tatabányai önkormányzatnak minden olyan kötelezettségét fel kell mondania, ami a lakosság tájékoztatását szolgálja. Az önkormányzat közleménye szerint

A "HONLAP, KÖZÖSSÉGI MÉDIA, ONLINE MEGJELENÉS, ÚJSÁG TARTOZIK IDE, VALAMINT A KÖZGYÛLÉS KÖZVETÍTÉSE IS".

A döntés elõzménye, hogy októberben a testület megszavazta az ingyenes önkormányzati újság megszüntetését, ám az ellenzéki polgármester és csapata átnevezte a lapot "önkormányzati tájékoztatónak", és továbbra is eljuttatták azt az emberekhez.

Erre jött az a fideszes válasz, hogy akkor a következõ költségvetés elfogadásáig, vagyis

2022 MÁRCIUSÁIG VÁLASZTÁSOKIG SEMMIT SEM KÖLTHETNEK TÁJÉKOZTATÁSRA.

Az önkormányzat közleménye szerint "ez azt jelenti, hogy az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkájával, az elfogadott rendeletekkel, a város mûködtetésével, városi rendezvényekkel, város intézményi információkkal kapcsolatban nem adhat hírt a város a szokásos módokon. Nem közvetítheti a város a közgyûlések üléseit. Nem teljesítheti az Európai Uniós projektek kötelezõ tájékoztatási projektelemeit. Nem adhat ki hírlevelet, újságot, nem adhat fel fizetett hirdetést semmilyen módon."

A döntés értelmében a város csak új pályázat után adhat ki ismét újságot, a pályázati feltételekrõl viszont egy olyan bizottság dönt, aminek fideszes elnöke van. Mindezek alapján nem kizárható, hogy

A FIDESZ A VÁLASZTÁSOK ELÕTT TATABÁNYÁN TESZTELI EZT A MÓDSZERT.

A fideszes vezetésû településeken már most is elzárják az embereket a valódi hírektõl. Hogy ezt a rendszert hány helyen fogják még bevezetni, az a következõ egy-két hónapban dõlhet el.



Küszöbön a Honvédelmi törvény mögé bújtatott lázadási törvény elõkészítése

Dr. Harangozó Tamás az MSZP képviselõje a parlamenti vitán ezt az egészet így foglalta össze:
"Megítélésünk szerint ez nem egy új honvédelmi törvény, itt nagy stratégiai különbségek vagy változások nincsenek, itt egy történik, az Alaptörvény kilencedik módosítása, és a védelmi törvényben meghozott új szabályok átvezetését látjuk a Magyar Honvédségen keresztül, amik a mi megítélésünk szerint semmi másban nem merülnek ki, mint ahogy egyébként a rendszerváltáskor nem véletlenül meghozott fékek és ellensúlyok rendszerét önök módszeresen, szándékosan, szisztematikusan, a végletekig leépítik, és gyakorlatilag lehetõvé teszik, hogy a Magyar Honvédséget békeidõben, civil állampolgárokkal szemben is rendszerszerûen be lehessen vetni, és ehhez semmi más ne kelljen, még csak a magyar Országgyûlés nemhogy kétharmados többsége, még többsége sem, a magyar kormány tagjainak vagy éppen a miniszterelnöknek az egyszemélyi döntése. Ilyen törvényjavaslatot sem kormányon, sem ellenzékbõl, sem jobboldalról, sem baloldalról, sem középrõl szerintem tisztességes demokrata nem támogathat. Tehát mondom egyszerûbben, és megpróbálom érthetõbben elmondani. Az alkotmányos rend felforgatása esetén ezt a szükségállapotot ki lehet majd hirdetni, és kivették a tényállásból azt, hogy ennek erõszakosnak kell lennie. Hát, árulják már el nekem, az alkotmányos rend felforgatása békésen, az hogyan zajlik, és ki fogja eldönteni, hogy ez már az?! Egy tüntetés az utcán, az már az lesz? Ha valaki polgári engedetlenséget hirdet, az már az alkotmányos rend békés felfogatása lesz, és ebben a pillanatban önök kihirdethetik ezt a jogrendszert? És másnap reggeltõl vagy attól a pillanattól a Magyar Honvédséget fegyveresen bevethetik a saját polgáraikkal szemben? Hát, hogyan lehetne ezt támogatni, miniszter úr?! Hogyan lehetne ehhez tapsolni bármilyen módon vagy a szavazatát adnia bárkinek?! És miközben a különleges jogrendek számát ugyan csökkentették, Simicskó képviselõtársamra nézek, mert aztán ha valaki, õ ezt a témát ismeri, de a három között már szinte semmi különbség nincs. Egy közös biztos van benne, és ezt most itt, a vírusjárvány alatt is megtapasztaltuk, hogy a rendeleti kormányzás ezekkel a gumiszabályokkal gyakorlatilag korlátlan. Nincs tételes felsorolása az eszközöknek, hanem ami a célt szolgálja, azt aztán gyakorlatilag bármit bevethetnek, megváltoztathatnak, átírhatnak, felhasználhatnak. Szerintem ez elképesztõ.
És még egyszer mondom, visszatérve picit a Honvédelmi Tanácshoz is, ezekben a döntésekben sem vesz részt senki, csak maga a kormány, tehát teljesen korlátlan és ellenõrizhetetlen, arról nem beszélve, hogy kedvük szerint hosszabbítgathatják, ameddig akarják."

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=79m2xYEexgo" target="_blank"><img src="https://i.ytimg.com/vi/79m2xYEexgo/maxresdefault.jpg" width="100%" height="auto" alt="Dr Robert Malone - Egy, a vírusnál sokkal nagyobb veszély leselkedik ránk" title="Dr Robert Malone - Egy, a vírusnál sokkal nagyobb veszély leselkedik ránk" border="0" vspace="4" style="max-width:800px;"></a>
Videó: Dr Robert Malone - Egy, a vírusnál sokkal nagyobb veszély leselkedik ránk


Kapcsolódó:
Új e-mailekbõl kiderül, hogy a kormány a szólásszabadság elnyomására törekszikÚj e-mailekbõl kiderül, hogy a kormány a szólásszabadság elnyomására törekszik
"Gyors és megsemmisítõ nyilvános leszámolásra van szükség" Dr. Francis Collins, a Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) leköszönõ vezetõjének, Dr. Anthony Fauci kollégájának 2020. októberi, eddig nem látott e-mailje aggodalmakat vet fel a szólásszabadság kormány által támogatott elnyomásával kapcsolatban - ami az 1. alkotmánymódosítás közvetlen megsértése. Az e-mail, amely a képviselõházi demokraták december 17-i év végi személyzeti jelentésének egyik lábjegyzetében jelenik meg, a színfalak mögött Collins és Fauci - akik a zárlatok újabb körét szorgalmazták - arra irányuló erõfeszítéseit mutatja be, hogy lejárassák a Great Barrington-i nyilatkozatot és becsméreljék annak szerzõit. A Great Barringtoni Nyilatkozat egy 2020. októberi levél volt, amely Fauci és Collins erõfeszítéseivel ellentétes volt, mivel egységesen ellenezte a széles körû zárlatokat, és ehelyett a kiszolgáltatott csoportok védelmét helyezte elõtérbe. Ezt a nyilatkozatot számos neves orvosi és járványügyi szakértõ írta alá, köztük Dr. Martin Kulldorff, a Harvard Egyetem epidemiológusa, Dr. Sunetra Gupta, az Oxfordi Egyetem epidemiológusa, Dr. Sunetra Gupta, Dr. Jay Bhattacharya, a Stanford Medical School epidemiológusa és Dr. Michael Levitt, Nobel-díjas orvos.

Csalással viselj háborútCsalással viselj háborút
Izrael kémszövetségének, a Moszadnak a mottója egy nemrég leleplezett ügynök, Victor Ostrovsky szerint: 'Csalással viselj háborút.' Ez a mottó többet ír le, mint a világ legkönyörtelenebb és legrémisztõbb gyilkos és kémszervezetének mûködési módját. Valójában egy egész faj életformáját írja le. Ez fontos megérteni, mielõtt remélhetjük, hogy megértjük a zsidók teljes szerepét a nemzetek és a világ ügyeiben. Egy faj furcsa alapelve, amely örökösen hadban áll a világ többi részével. Nehéz megérteni sõt fölfogni is. Ha egy ilyen alapelvet megvizsgálunk, és elkezdjük a tényeket megszûrni, könnyen még jobban összezavarodhatunk. Egyrészt látjuk az Ótestamentumi parancsokat, melyet törzsük Istene a hébereknek ad ki prófétáikon keresztül, hogy minden gój nemzetet irtsanak ki, akiket csak tudnak: 'Irts ki minden népet, akit Isten alád rendel. Szemed nem szabad hogy sajnálja õket... Senkit sem hagyj életben, aki lélegzik.' (Deuteronomy 7:16, 20:16) Hasonlóan vérszomjas kifejezett parancsok olyan gyakran is ismétlõdnek a zsidók szent könyveiben, hogy csak azt tudjuk feltételezni, hogy ezeket komolyan kell venni. A történelmi tények azt sugallják, hogy a régi idõkben a zsidók komolyan vették vallásukat: Az emberiség gyûlölõi voltak mindenütt és mindenhol, és emiatt minden nép megvetette õket, akik között éltek.

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló törvényrõl, valamint a honvédelmi és belügyi törvénycsomagról tárgyalt az országgyûlésA honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló törvényrõl, valamint a honvédelmi és belügyi törvénycsomagról tárgyalt az országgyûlés
Az új honvédelmi törvény általános vitájában Benkõ Tibor honvédelmi miniszter a törvény elõterjesztõjeként kiemelte: az elmúlt idõszak törvényi változásai új honvédelmi törvény megalkotását teszik szükségessé. Az új törvény nemcsak leköveti a gyorsan változó biztonsági kihívásokat, hanem az elmúlt tíz év tapasztalatait is feldolgozza. Az új kihívások közül kiemelte az úgynevezett hibrid fenyegetéseket, amelyekre katonai és nem katonai eszközökkel is reagálni kell. Ezért fontos az érintett tárcák tevékenységeinek összehangolása - érvelt a tárcavezetõ. Benkõ Tibor szólt arról, hogy az elmúlt tíz évben jelentõsen megváltozott a biztonsági környezet, elmosódtak a határok a béke idejû és a különleges jogrendi szabályok között. A hibrid hadviselés egyebek mellett az államok védelmi szabályozásának gyengeségeit, a korábbi biztonsági környezethez igazított kötöttségeit is igyekszik kihasználni. Ezért szükséges, hogy a honvédelem felkészüljön az új típusú, úgynevezett szürkezónás kihívások hatékony kezelésére. E célt szolálja a honvédelmi válsághelyzetre vonatkozó javaslat, amely az új típusú kihívásokhoz alkalmazkodó, rugalmasabb felhatalmazást ad a kormánynak.

Biden katonai bevetést, 500 millió teszt kiosztását tervezi a COVID-19 Omicron hullám közepetteBiden katonai bevetést, 500 millió teszt kiosztását tervezi a COVID-19 Omicron hullám közepette
A Fehér Ház kedden közölte, hogy a tesztkészleteket az Omicron COVID-19 variáns elleni küzdelem részeként küldik ki az otthonokba, amely a Betegségellenõrzési és Megelõzési Központ (CDC) hétfõi közlése szerint az Egyesült Államokban elõforduló esetek mintegy 73 százalékát teszi ki. Egyelõre nem világos, hogy a variáns súlyosabb megbetegedést okoz-e, mint a korábbi változatok, bár világszerte kevesebb mint egy tucat halálesetet jelentettek. A Fehér Ház szerint a következõ napokban további szövetségi tesztállomásokat is felállítanak szerte az Egyesült Államokban, elsõként New Yorkban, hogy segítsenek "azoknak az államoknak, amelyeknek további tesztelési kapacitásra van szükségük". A sajtóközleményben a Fehér Ház megerõsítette, hogy januárban és februárban a hadsereg 1000 tagját, például katonai orvosokat, ápolókat, mentõsöket és más egészségügyi személyzetet küld a kórházakba. Hat, több mint 100 fõs vészhelyzeti csapatot is küldenek Michiganbe, Indianába, Wisconsinba, Arizonába, New Hampshire-be és Vermontba - közölte a Fehér Ház. Közben a Szövetségi Vészhelyzet-kezelõ Ügynökség (FEMA) reagáló csapatait küldik, hogy néhány állam kórházainak kapacitását bõvítsék, és a szövetségi kormány "mindezért fizet".

Az amerikai hadsereg a Spike Ferritin Nanoparticle COVID vakcina (SpFN) bevezetését terveziAz amerikai hadsereg a Spike Ferritin Nanoparticle COVID vakcina (SpFN) bevezetését tervezi
Az amerikai hadsereg bevezet egy Spike Ferritin Nanoparticle COVID vakcinát (SpFN), amely állításuk szerint a koronavírus valamennyi törzse ellen védelmet nyújt. Ha az állítás igaz, akkor a vakcina majdnem olyan jól mûködhet, mint az ember saját immunrendszere, ami azt jelenti, hogy az amerikai hadseregnek sikerült olyan "vakcinát" létrehoznia, amely majdnem olyan jól mûködik, mintha semmit sem csinálna. Tekintettel arra, hogy a Pentagont ma már hazaáruló marxisták és kommunisták vezetik, akik gyûlölik Amerikát, csak arra következtethetünk, hogy ez az új SpFN szintetikus biológiai vakcina technológia egy fejlettebb gyilkossági kapcsoló az aktív szolgálatban lévõ katonák tömeges meggyilkolására. A "vakcinák" egyszerûen csak a fegyverrendszerek, amelyekkel elég aktív szolgálatot teljesítõ katonát lehet kiirtani, hogy Amerika védelme nagyrészt semmissé váljon. Amint ez megtörtént, kezdõdik az invázió. Kína így kényszerítette Amerikát arra, hogy az invázió elõtt megölje saját aktív szolgálatban lévõ katonáit. Klasszikus Sun Tzu, A háború mûvészete: A háborút megnyerik vagy elveszítik, mielõtt még elkezdõdne, a csatatér átalakításával.

****************************************************************

Völner-ügy: milliós kenõpénz lehetett az ára a végrehajtói állásoknak
Völner-ügy: milliós kenõpénz lehetett az ára a végrehajtói állásoknak

2021. december. 07. hvg.hu

Fix áras, illetve "havidíjas" opciók is léteztek a hvg.hu értesülései szerint a gyakorlatilag pénzért "árult" bírósági végrehajtói praxisok megszerzésénél. Ezek a csúszópénzek lehettek hivatottak egyrészt javítani a megüresedõ végrehajtói helyek betöltésére kiírt pályázatokon indulók kinevezési esélyeit, illetve ez jelenthette a praxis elnyerése után a jól fizetõ munka profitjából való részesedést.

Alapos a gyanú arra, hogy ez egy mûködõ korrupciós gyakorlat lehetett - és erre utal a témában aktív Hadházy Ákos független képviselõ is -, ráadásul ez lehetett a veszte a Bírósági Végrehajtói Kart vezetõ Schadl Györgynek, aki ellen a Központi Nyomozó Fõügyészség nyomoz, az elnököt letartóztatták, ingatlanjait zár alá vették. A Legfõbb Ügyészség által kiadott közlemény pedig már nyíltan utal arra, hogy a fenti módszerrel hozzá kerülhetett pénz egy részét Schadl az igazságügyi tárca államtitkárának adta tovább.

A Völner Pál államtitkár, képviselõ mentelmi jogának felfüggesztését indítványozó Polt Péter legfõbb ügyész közleménye szerint "megalapozott gyanúként merült fel", hogy a politikus Schadltól rendszeresen kapott 2-5 millió forintot azért, hogy - felügyeleti, hatósági, igazgatási jogkörével visszaélve - konkrét ügyeket elintézzen a végrehajtói kar elnöke kérésének megfelelõen.

A hvg.hu-hoz eljutott információk szerint elképzelhetõ forgatókönyvnek tûnik, hogy a fenti, talán már évek óta mûködõ gyakorlatot, és vele együtt Schadlt és Völnert egy olyan végrehajtói álláshelyért induló jelölt buktathatta meg, aki a sikeres pályázatért a kar elnökének befizette a kenõpénzt, de végül mégis más kapta meg a praxisát és emiatt borított.

Amint arra a 444.hu hasonló értesülésekrõl beszámoló cikke is utal, egy-egy ilyen végrehajtói praxis jól jövedelmezõ üzleti vállalkozás. Magának, a letartóztatott kamarai elnöknek is van ilyen vállalkozása, és mint a portál írta, a budaörsi

Schadl és Társa Végrehajtó Iroda 2020-ban 356 millió forintos forgalom mellett 134 milliós nyereséget ért el - sõt, a 2019-es profitja ennek még több, mint kétszerese, 317 millió forint volt.

A végrehajtói kar honlapján jelenleg is 35 különbözõ területi végrehajtói álláshelyre lehet pályázni Püspökladánytól Budapesten át Esztergomig. Október 1-tõl azonban - vélhetõen nem függetlenül az akkor Schadl ügyében már a nyomozó ügyészségen folyó eljárástól - a végrehajtói kar és tevékenységének felügyelete a minisztériumtól átkerült a kaszinó- és trafikkoncessziókkal is foglalkozó állami szervezethez, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához.

Kapcsolódó:
Majdnem 4 milliós végkielégítés jár a korrupciós botrány miatt lemondott Völner PálnakMajdnem 4 milliós végkielégítés jár a korrupciós botrány miatt lemondott Völner Pálnak
Az azóta lemondott politikusnak valószínûleg akkor sem kell visszafizetnie a bruttóban értendõ összeget, ha esetleg elítélik. Nem távozik üres kézzel a korrupciós vádak miatt lemondott Völner Pál: a korábbi miniszterhelyettesnek a 24.hu szerint háromhavi illetményével megegyezõ búcsúpénz, bruttó 3,9 millió forint jár. Ezt még abban az esetben sem kell visszafizetnie a politikusnak, ha netán jogerõsen elítélik. "Ez nem jár vissza, illetve erre nincsen szabály, mivel államtitkárt még sosem fogtak perbe korrupció miatt, tehát erre nem is gondolt a jogalkotó a végkielégítési szabályozás esetén" - mondta a lapnak Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója. Völnernek a végkielégítésen felül járhat szabadságmegváltás is a bent ragadt szabadnapjai után. Az erre vonatkozó adatokat a portál már kikérte az igazságügyi tárcától, de az egyelõre nem válaszolt. Az MSZP közölte, határozati javaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy Völner ne kaphassa meg a pénzt.

Kivizsgáltatná a végrehajtásokat a Völner-botrány miatt Karácsony GergelyKivizsgáltatná a végrehajtásokat a Völner-botrány miatt Karácsony Gergely
Vizsgálóbizottság felállítását sürgette Karácsony Gergely fõpolgármester, szerinte fel kellene tárni, hogy milyen rendszerszintû problémák merültek fel a végrehajtási eljárásokban. A fideszes Völner Pált, aki a Magyar Bírósági Végrehajtói Karral kapcsolatos feladatokat ellátó miniszteri biztos is volt, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Õ mindent tagad, de lemondott államtitkári posztjáról. Karácsony Gergely a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: a korrupció minden formája visszataszító, de az, amikor a kiváltságosok érdekében a kiszolgáltatottakon nyerészkednek, a visszataszító korrupciót is még visszataszítóbbá teszi. Hozzátette, vizsgálni kell azt is: "nyerészkedtek-e ezek a gazemberek" még az eladósodott emberek kilakoltatásán is.

Százmillió eurónyi magyar közpénzt kap a boszniai Szerb KöztársaságSzázmillió eurónyi magyar közpénzt kap a boszniai Szerb Köztársaság
Magyarország 100 millió euróval támogatja a boszniai Szerb Köztársaságot - ezt jelentette ki a kedden megtartott sajtótájékoztatón Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A pénzt a magyar kormány a felelõs szomszédságpolitika jegyében és a régió stabilitása érdekében adja Dodikéknak, pontosabban a boszniai Szerb Köztársaságban mûködõ kis- és közepes vállalkozásoknak gazdaságfejlesztési támogatásként. Orbán megismételte azt is, hogy nem fogja megengedni, hogy az EU szankciókkal büntesse Bosznia-Hercegovina elnökségének szerb tagját, Milorad Dodikot. Orbán szerint a boszniai Szerb Köztársaság és Szerbia a Nyugati-Balkán békéjének a kulcsa. Orbán Viktor november 6-án váratlanul utazott Boszniába, ahol a közismerten oroszbarát Milorad Dodikkal találkozott, ekkor állapodott meg vele egy magyar alapítvány létrehozásáról, amely 100 millió eurós vissza nem térítendõ támogatást nyújt a boszniai Szerb Köztársaságnak. Svetlana Ceniæ politikai elemzõ úgy gondolja, hogy ez üzlet, Milorad Dodik ígért valamit cserébe Orbánnak, csak még nem derült ki, hogy mit.

****************************************************************

WHO: Az emlékeztetõoltás-programok inkább meghosszabbítják a járványt, mintsem véget vetnének neki
WHO: Az emlékeztetõoltás-programok inkább meghosszabbítják a járványt, mintsem véget vetnének neki

2021. december. 22. MTI - HVG

Az Egészségügyi Világszervezet fõigazgatója szerint a harmadik oltásokkal eltérítik a vakcinákat azoktól az országtól, amelyekben még alacsony az átoltottság.

A lélegeztetõgépeket eladó maláj üzletember számláján is landolt pár milliárd forint a magyar külügytõl.

Nem lehet kilábalni a koronavírus-világjárványból pusztán emlékeztetõ oltásokkal, fontosabb, hogy mindenhol haladjanak az elsõ adagok beadásával - figyelmeztetett szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) fõigazgatója.

Egyetlen ország sem lábalhat ki a pandémiából emlékeztetõ oltások segítségével, és az emlékeztetõ oltások nem adnak okot az ünneplésre - jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz Genfben tartott sajtótájékoztatóján.

A fõigazgató szerint "az általános emlékeztetõoltás-programok inkább meghosszabbítják a járványt, mintsem véget vetnének neki", mert eltérítik a vakcinákat azoktól az országtól, amelyekben még alacsony az átoltottság. Felhívta a figyelmet arra, hogy a világban beadott minden öt vakcina közül egy emlékeztetõ oltás, ugyanakkor a jelenleg kórházi kezelésre szorulók és a halálos áldozatok jelentõs többsége oltatlan.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz idei utolsó sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy 2022-nek a Covid-19-járvány végét hozó évnek és egyben a szolidaritás új korszakát jelentõ kezdetnek kell lennie.

A járvány második évét összegezve az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetének vezetõje hangsúlyozta, hogy "tizenkét nagyon kemény hónap áll mögöttünk, de nem szabad hagynunk, hogy elvesztegetett év legyen". Hozzátette, hogy le kell vonni a tanulságokat egy olyan évbõl, amikor több mint 3,5 millió ember halt meg a Covid-19-betegség következtében, több, mint 2020-ban.

2021 sok okot adott nekünk a reménységre, vakcinák formájában, amelyek kétségkívül sok életet mentettek meg, de az oltóanyag elosztásában megnyilvánuló méltánytalanság sok emberéletet követelt - mondta a fõigazgató.

Beszélt arról is, hogy a Covid-19 betegségbe továbbra is mintegy ötvenezren halnak bele hetente, és egyre inkább az omikron válik az uralkodó variánssá.

"Világosan meg kell fogalmaznunk, hogy a védõoltások hatásosak mind a delta, mind az omikron variánssal szemben" - emelte ki Gebrejeszusz. "Elsõdleges célként kell kezelni, hogy minél elõbb minden ország lakosságának 40 százaléka megkapja az oltást, a jövõ év közepéig pedig 70 százalékuk" - tette hozzá.

Maria van Kerkhove, a koronavírus-járvány WHO-felelõse közölte szerdán, egy hónappal az új variáns azonosítása után, hogy egyes adatok szerint az omikron által megfertõzöttek közül kevesebben kerülnek kórházba, mint a delta variáns által fertõzöttek közül. Hozzátette azonban, hogy egyelõre nem áll rendelkezésre elegendõ adat ahhoz, hogy megállapítsák: az omikron virulensebb lenne a deltánál. Úgy fogalmazott: még nem láttuk elég ideje terjedni ezt a variánst a világ lakossága, elsõsorban a sérülékeny emberek között.

A Dél-afrikai Köztársaságban a Fertõzõ Betegségek Nemzeti Intézetének (NICD) az omikron variáns súlyosságával és Covid-19-fertõzések tendenciájával kapcsolatos kutatása szerint - amelynek eredményét szerdán hozták nyilvánosságra - az elsõként Dél-Afrikában azonosított, gyorsan terjedõ variánssal megfertõzöttek közül kevesebben kerülnek kórházba, mint akik a delta változatot kapták el. Hozzátették azonban: elképzelhetõ, hogy ez a lakosság magas immunitási szintjének tudható be.




Kapcsolódó:
Eladó nem vállalja a karbantartást - küszködtek a kórházak a füstölõ, alkatrészhiányos kínai lélegeztetõgépekkel
2020 májusában a járványügyi operatív törzs egyik reggeli ülése után feszengõ hangulatban zajlott egy találkozó az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság zuglói épületében. A kormány hívására egy teremben gyûlt össze mintegy tucatnyi szakember: elsõsorban lélegeztetõgépekre szakosodott cégek vezetõi, mûszertechnikusai. Egy kormányzati tisztviselõ köszöntötte õket és elmondta, hogy a Külügyminisztérium lélegeztetõgépek ezreit hozta be Kínából, és valakinek üzembe kell helyeznie ezeket. Ezután behoztak a terembe egyet-egyet az országba érkezett típusokból mutatóba, és kérték, hogy adjanak árajánlatot a munkára - mondta a Direkt36-nak egy forrás, aki maga is részt vett a találkozón. Ezek a kínai gépek addig teljesen ismeretlenek voltak Magyarországon, ezért többet elvittek magukhoz a cégek, hogy a szerviztechnikusok át tudják vizsgálni õket. A szakemberek lesújtó következtetésekre jutottak... Mindezek alapján a lélegeztetõgépes cégek vezetõi visszautasították a kormányzat felkérését. Végül csak egy kisebb cég és egy korábban lélegeztetõgépekkel egyáltalán nem foglalkozó vállalkozás vállalta a feladatot.

Már el is tüntetnék a lélegeztetõgép-bizniszen óriásit kaszáló cégetMár el is tüntetnék a lélegeztetõgép-bizniszen óriásit kaszáló céget
Több mint 17 milliárdért adott el ezer kínai lélegeztetõgépet a magyar külügynek tavaly a Fourcardinal Kft., ami kiugróan drága, egyben utólag feleslegesnek is ítélhetõ beszerzésnek számított. A nagy siker után a céget most viszont jogutód nélkül felszámolják. A Fourcardinal Tanácsadó Kft. azzal vált országosan ismertté, hogy egy év alatt 216-szorosára növelte árbevételét, miután 17 milliárdért kívánt tõlük ezer kínai lélegeztetõgépet venni a magyar külügy. Miután 15,4 milliárdot kivettek osztalékként a cégbõl, most jogutód nélkül fel is számolnák a tulajdonosok, írja az Mfor. A magyar kormány nyolcezer lélegeztetõgép beszerzését célozta meg tavaly, de csak a külügyminisztérium nagyjából 16 ezret vett más állami szereplõk mellett. Ehhez nem árt tudni, hogy hiába volt a járvány elõtt kétezer lélegeztetõgép az országban, Merkely Béla decemberben arról beszélt, hogy békeidõben csak ezer koronavírusos beteg számára volt meg a szakképzett munkaerõ a lélegeztetésre.

Jakab Ferenc: Pánikolni nem kell, de a korábbi fertõzés nem véd meg az omikrontólJakab Ferenc: Pánikolni nem kell, de a korábbi fertõzés nem véd meg az omikrontól
Pánikolnunk semmiféleképpen sem kell - szögezte le az omikron-variánsról nyilatkozva Jakab Ferenc virológus az RTL Híradónak. A szakember azt mondta, az omikron sokkal gyorsabban és agresszívebben terjed, mint az eddigi variánsok, de ugyanúgy kell védekezni ellene, a járványügyi intézkedéseket betartva, és amennyiben lehetséges, az oltást felvéve. Úgy tûnik, ez a variáns a tudõsejteket kevésbé érinti - mondta. Azonban azt is rögzítette: Önmagában az elõzetes fertõzõdés nem véd meg teljes mértékben minket az újabb variánstól, tehát azt kell mondjam, hogy nincs ilyen összefüggés. Tehát hogyha megfertõzõdtünk egy másik variánssal, attól még ha nincsen megfelelõ védettségünk, az omikron ugyanúgy meg tud minket fertõzni - figyelmeztetett. Jakab Ferenc azt mondta, úgy tûnik, az új vírusmutáció inkább a felsõ légúti sejteket támadja agresszívebben, és a tüdõsejteket "kicsit talán" kevésbé. Viszont mivel a terjedési képessége jóval nagyobb, a nagy számok törvénye értelmében még ha nem is okoz súlyosabb tüneteket, a több fertõzöttbõl többen kerülnek súlyos állapotba, így sajnos a halálozások száma sem fog csökkenni - vélekedett.

Csak az kapja meg a hathavi fegyverpénzt, aki beoltatja magátCsak az kapja meg a hathavi fegyverpénzt, aki beoltatja magát
A juttatás az új belépõkre is vonatkozik az errõl szóló rendelet alapján, de nekik vállalniuk kell a három évnyi szolgálatot. Csak akkor jár a hathavi bérnek megfelelõ fegyverpénz a katonáknak, rendõröknek, büntetés-végrehajtásban dolgozóknak, ha január 31-ig beoltatják magukat - ez derül ki az rtl.hu szerint a juttatásról szóló kormányrendeletbõl. A juttatást szeptemberben ígérte meg a miniszterelnök napirend elõtti parlamenti felszólalásában, de a feltételekrõl akkor még nem beszélt. Az elsõ kifizetés 2023-ban lett volna esedékes, de ezt elõrehozták jövõ februárra. A juttatás az új belépõkre is vonatkozik a rendelet alapján, azonban nekik vállalniuk kell a három évnyi szolgálatot. Ha ugyanis a munkaviszonyuk elõbb megszûnik, akkor a teljes hathavi juttatást vissza kell fizetniük. A régebbi dolgozóknak csak egy esetben kell visszafizetési kötelezettségtõl tartaniuk az rtl.hu szerint: ha nem oltatják be magukat január 31-ig.


Kényelmetlen igazság vagy megnyugtató hazugság?A legtöbb ember