A Wisconsini Kampányok és Választások Bizottsága válaszokat kér a Wisconsini Választási Bizottságtól arra vonatkozóan, hogy kinek volt hozzáférése a szavazói névjegyzékhez, és kinek volt lehetősége manipulálni azokat

Jim Hoft feltöltése nyomán. A dokumentum fordítása google-s fordító használatával történt:
 
image.png
 
 
 
Meagan Wolfe, adminisztrátor 
Wisconsin  Választási  Bizottság 
PO Box 7984 
Madison, Wisconsin 53707
ELEKTRONIKUS SZÁLLÍTÁS 
2021. december 22.
 
Kedves Wolfe asszony!
Amint azt Ön is tudja, a wisconsini törvények értelmében a Közgyűlés Kampányok és Választások Bizottságafelügyeleti jogkörrel rendelkezik a Wisconsini Választási Bizottság (WEC) felett, amely egy végrehajtó hatalomügynökség, amelynek Ön jelenleg ügyvezető igazgatója. Továbbra is aggaszt bennünket aWisconsin szavazói névjegyzék és szavazási rendszerének biztonságos, védett és pontos teljesítésébenennek a bizottságnak az állami törvények szerinti felügyeleti kötelezettségei és felelősségei. Ezért Önt meg kell utasítani decemberben vagy azt megelőzően adja meg nekünk az alábbi válaszokat és információkat 2021. 12. 31-ig:

1. Kérjük, erősítse meg, hogyaz összes szavazóazonosító adatokat (Voter Identification Database) tartalmazó, az Ön ügynöksége által kezelt Wisconsin államra kiterjedő szavazói névjegyzéki rendszeren belülhasználja vagy éri el, vagy a Statewide Systemtulajdonában lévő szerveren vagy szervereken van tárolva,  vagy más módon található és a Wisconsin Department of Administration (DOA) üzemelteti. Ha a Választóazonosító adatbázisa máshol van tárolva, kérjük adja meg a gazdagép azonosítóját és minden írásos ill. szóbeli megállapodásokat a WEC és az ilyen fogadó között.


2. Kérjük, adja meg a használt adatbázisszoftver típusát, specifikációit és verziójátés azt, hogy ki kezeli az adatokat a szavazóazonosító adatbázisban (például MySQL, Oracle stb.) szervereken
Válaszának kézhezvételét követően a következőkre lesz képes: azonosítani a használt szoftvert, létrehozni a Szavazóazonosító Adatbázis programot, azonosítanihogy ki írta az adatbázis programot. 
Állapítsa meg, hogy az adatbázis-programot  valóban a WEC munkatársai  építették-e fel,  ahogy Ön bejelentette nyilvánosan a 2021. szeptember 8-i szenátusi meghallgatáson („valójában mi magunk építettük meg itt, aWisconsin államban”), vagy azt, hogy az adatbázis-program valójában a gyártó által biztosított adatbázis-szoftver-e,  amelyen a több mint 7 millió wisconsini szavazó adatait tárolják, vagy más módon biztonságosan tárolják-e DOA szervereken.
3. Kérjük, adja meg a nevet és az összes műszaki jellemzőt (beleértve a kódolási nyelvet, verziót és platformot) a Stat. kódolásához és futtatásához használt alkalmazásszoftver Wide rendszere-e vagy bármely vállalkozót igénybe vettek-e a tervezéshez, megépítéséhez vagy működtetéséhez a szoftverbármely részéhez vagy összetevőjéhez.
Megértésünk szerint az állami szintű rendszer egy fő alkalmazásból vagy platformból áll, és koordinálja a WisVote, MyVote, Badger Vote és esetleg más alkalmazásokat, amelyek nem feltétlenül nyilvánosak
Kérjük, azonosítsa az ÖSSZES olyan alkalmazást, amely csatlakozik a StateWide rendszerhez bármilyen alkalmazásprogramozási interfész (API) vagy más csatlakozási útvonalon, amely bármit és mindent megad, hogy 
a felek valós idejű hozzáférést biztosítanak az állami szintű rendszer vagy a választói azonosítás bármely funkciójához. Adatbázis, beleértve a vállalkozókat, beszállítókat, non-profit vagy politikai szervezeteket és bármit más pártokat.
4. Kérjük, adja meg, hol található az állami szintű rendszer. Az állami szintű rendszert a DOA üzemelteti a Szavazóazonosítási Adatbázissal együtt vagy attól elkülönülve, vagy valahol egy másik szerveren rendszer, mint például az Amazon© Web Services (AWS), vagy fizikailag magán a WEC-en van tárolva? 
Ha az államszerte a rendszer a DOA-tól eltérő helyen vagy szállítónál található. Kérjük, adja meg az összes írásbeli és szóbeli adatot megállapodások a WEC és az említett házigazda között. 
Ha az állami szintű rendszert fizikailag a WEC üzemelteti,kérjük, adja meg, szoba vagy iroda számát, amelyik helyen található, és biztonsági naplókat biztosítkinek van engedélyezett fizikai hozzáférése az adott helyiségben.
5. Kérjük, adjon másolatot minden közbeszerzési szerződésről, ajánlatkérésről, ajánlatról, ajánlati felhívásokról és minden technológiai megállapodásról, technológiai foglalkoztatás megegyezéről és kapcsolódó egyéb megállapodásokról: küldés, kódolás, tervezés, strukturálás, vizionálás, frissítés, szerkesztés, írás vagy ami bármilyen módon manipulálja a Szavazóazonosító Adatbázist vagy az Állami Rendszert. 
Hogy a WEC vagy bármely elődje részt vett-e benne 2020-ban vagy az elmúlt  években
Ez a kérés megköveteli, hogy készítsen másolatot a WEC által kötött összes beszerzési vagy egyéb megállapodásról, vagy elődei, a wisconsini közbeszerzési eljárásokban részt vevő többi féllel a „piggybacking” néven ismert technika más meglévő state közbeszerzési szerződéseiről.
6. Kérjük, adjon meg minden naplót és nyilvántartást az adatbázisban és az alkalmazásban általában értelmezett módon és internethasználatról,függetlenül attól, hogy itt definiálták-e vagy sem, beleértve, de nem kizárólagosan, a regisztrációs naplók, hozzáférési naplók, adatmódosítási naplók, bejelentkezési naplók és minden egyéb napló, amely digitálisan rögzíti az állami rendszerben és a választói azonosító adatbázisban zajló tevékenységeket.
7. Kérjük, adjon meg minden naplót, nyilvántartást vagy rekordot, amely rögzíti az állapotváltozásokatminden aktív és inaktív választóról, amely a 7 milliós rekordot jelentő Választóazonosító Adatbázisban vagy az állami szintű rendszerben található
Az ilyen naplókban, nyilvántartásokban és egyéb nyilvántartásokban kifejezetten meg kell mutatni az időt aznap, amikor egy választót regisztráltak a Választóazonosító Adatbázisban és az Állami Rendszerben, azt, aki regisztrálta a szavazásra jogosult személyt, és minden szavazó minden egyes státuszváltozását megfordulás-korinaktív, újraaktivált és/vagy visszakapcsolva inaktív módon.
8. Kérjük, adja meg annak az API-kódnak vagy szoftvernek a pontos másolatát, amely lehetővé tette az összes magánjellegű,profitorientált, nem kormányzati, non-profit, politikai párt vagy bármilyen típusú lobbi vagy érdekképviseleti csoport közvetlenül hozzáférését a WisVote-hoz, a MyVote-hoz vagy a StateWide rendszer bármely más részéhez vagy a szavazóhoz.
Kérjük a 2020-as és 2021-es vagy bármikori azonosító adatbázist
Kérjük, adjon meg naplókat is, nyilvántartások és egyéb feljegyzések azon időpontokról és dátumokról, amikor ezen felek bármelyike vagy mindegyike hozzáfért a Statewide System vagy a Szavazóazonosító Adatbázishoz, vagy bármely más üzemeltetett adatrendszer hez, ill 2020-ban és 2021-ben Wisconsin állam ellenőrzése alatt állt.
9. Kérjük, adja meg az Elektronikus Regisztrációs Információs Központ által továbbított szavazók listáját2020-ban és 2021-ben a WEC-nek vagy a wisconsini ügyintézőknek, beleértve a konkrét közleményt, aminden szavazó és lakcíme, vezetői engedélyének száma, születési dátuma és a WEC-nek hivatkozott dátuma vagy bármely Wisconsin Clerk.
Köszönjük, hogy figyelmet fordít az ügyre.
 
 
                                                        
(Representative Jeremy Thiesfeldt                                                            
Representative Joe Sanfelippo                                                         
Representative Dave Murphy                                                         
Representative Janel Brandtjen                                                       
Representative Ron Tusler      
Representative Donna Rozar)
 
STATE CAPITOL
PO Box 8952 Madison, Wisconsin 53708
 
/Forrás: https://www.scribd.com/document/550082953/wec-wolfe-12-Wisconsin-Committee-on-Campaigns-and-Elections-Demands-Answers-from-Wisconsin-Elections-Commission-on-Who-Had-Access-to-Voter-Roles-and-W
*B.Kiss-Tóth László 2021.12.31.