Dr. Hegedüs Endre 2021.12.09-i javaslatával:

image.png Kincsesné Salca Mária nyílt levele a parlamenti képviselőknek

*

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Hölgyek és Urak!

 

HÁLÁS KÖSZÖNET ÉS ELISMERÉS A BIZOTTSÁG „ÖSSZES TÖBBI” TAGJÁNAK a törvényjavaslat őszinte leszavazásáért, ami azért nagy jelentőségű JÓTETT, mert Magyarország MINDEN ÁLLAMPOLGÁRÁT végre FELMENTI a covid-oltási kötelezettség súlya alól!

A következő hírt kaptam tegnap:

„A magyar parlament igazságügyi bizottságában néhány órával ezelőtt leszavazta a képviselőkre érvényes globális kísérleti vegyszer elfogadásáról szóló törvényjavaslatot. A Bencsik János által beterjesztett javaslatot egyedül Fülöp Erik támogatta, az összes többi képviselő nemmel szavazott.”

Eddig már a magyar munkavállalók tömegének tették kötelezővé a globális kísérleti vegyszer elfogadását, de most, hogy az országgyűlési képviselők önmagukra nézve határozottan megtagadták a covid-oltásra kötelezést, az állampolgárok alkotmányos egyenjogúsága értelmében MÁR SENKI NEM KÖTELEZHETŐ arra, hogy beoltassa magát. 

A BIZOTTSÁG „ÖSSZES TÖBBI” TAGJA a HELYES döntése előtt már megismerte és nyilván figyelembe vette a covid-oltási kötelezettség ELLEN szóló tényeket, amelyekből itt csak néhányat említek meg: 

1./Három vietnami gyermek halt meg, miután Vietnam november 30-án elindította a 15 és 17 év közötti gyermekek COVID elleni oltási programját a Pfizer vakcinával. Azóta három gyermek meghalt, miután megkapták az első adagot.

2./Szlovéniából olyan hírek érkeznek, amelyek, ha beigazolódnak, elképzelhetetlen világreakciót váltanak ki.

November 20-án, szombaton az Egyetemi Orvosi Központ, Ljubljana Klinikai Központjának főnővére, aki az oltóanyag-ampullák beadásával foglalkozik és mindent irányít, felmondott, a tévékamerák elé állt és kivette az oltóanyagos üvegeket.

Megmutatta az összegyűlt újságíróknak a palackokon lévő kódokat, amelyek mindegyikén az 1, 2 vagy 3 végszám szerepelt, majd elmagyarázta a számok jelentését:

Az 1-es szám a placebót, a sóoldatot jelenti. (KSM: tehát NEM VÉD covid ellen!)

A 2-es szám a klasszikus mRNS "vakcina".(KSM: A GÉNMÓDOSÍTÓ)

A 3-as szám az ONC-gént tartalmazó RNS-pálca, amely az adenovírussal rokon, és amely többek között hozzájárul a rák kialakulásához.

Ezeknek, akiket olyan fiolából szúrnak be, amelynek kódja a 3-as számra végződik, azt mondja, hogy akik kaptak belőle,        azoknál 2 éven belül lágyrészrák alakul ki. 

Elmondta, hogy személyesen volt szemtanúja az összes politikus és mágnás oltásának, és mindannyian az 1-es számú készítményt kapták. 

A médiának azt mondták, hogy teljesen hallgassa el ezt a történetet, és jelenleg is heves erőfeszítések folynak az információ visszaszorítására. További részletek, amint azok rendelkezésre állnak.

Forrás: https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/vaccine-scandal-in-slovenia-bottles-have-code-s-for-placebo-vax-or-kill-shot

3./A Pfizer és a már eddig is sok tízezer halált okozott vakcináját csalások árán engedélyezett FDA ellen PERT INDÍTOTTAK az USA-ban, - emberiség elleni bűncselekmények elkövetése miatt.

4./Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora mondta a tévében: „A mostani Európai helyzet egyértelműen azt bizonyítja, hogy a delta variáns visszafertőzte Európát, és olyanok is megkapták, akik egyébként már kétszer oltva voltak, ennek következtében részt vettek a járványban és fenntartották a járványt.“

5./Ezzel szemben az Ivermektin gyógyszer a koronavírusok és variánsaiknak éppen a betegségeket okozó tüskefehérjéinek a szaporodását gátolja meg az emberi sejtekben.

Az Ivermektin tette lehetővé, hogy Japán egy hónap alatt teljesen meg tudta szüntetni a „járványt”.

6./Ezt az USA-ban is tudják: - „Ez egy alapvető gyógyszer. A CDC azt javasolja, hogy minden menekült, aki az országba érkezik, vegyen be ivermektint. Ez mutatja, mennyire biztonságos.”

(Biztonságos és hatékony! Ezért tiltották be a kórházakban? Ezért nem kapható Magyarországon?)

A BIZOTTSÁG „ÖSSZES TÖBBI” TAGJA a HELYES döntése előtt nyilván figyelembe vette a következőket is, hiszen a hatályos törvényeket a képviselők is kötelesek betartani: 

7./Aki MEGZSAROLJA az oltatlanokat, 

vagy pénzbírsággal FENYEGETI, ha nem oltatják be magukat olyan KÍSÉRLETI oltóanyaggal, amelynek már sok tízezer HALÁLOS áldozata van világszerte, és sem a gyártók, sem a Magyar Állam nem vállal érte felelősséget, 

vagy aki az oltatlanok alkotmányos SZEMÉLYI SZABADSÁGÁT SÉRTI meg, amikor a fenti bűncselekmények elkövetésével elveszi tőlük annak eldöntésének jogát, hogy valamilyen ismeretlen, esetleg veszélyes anyagot megengednek-e a testükbe fecskendezni, - ez a döntési joga mindenkinek minden műtét, testébe való fizikai beavatkozás  előtt megvan, tehát aki az oltatlanok életét súlyosan veszélyezteti,                 a Btk.-ba ütköző bűncselekményt követ el: 

Btk. 367. § 

(1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a zsarolást

a) bűnszövetségben,

b) az élet vagy a testi épség elleni, illetve más hasonlóan súlyos fenyegetéssel,

c) hivatalos személyként e minőség felhasználásával,

d) hivatalos megbízás vagy minőség színlelésével

követik el. 

Btk. 195. § 

Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kényszerítés Btk. 195.

Kötelezhetnek-e szén-dioxid és baktériumok belégzésére?
Például a maszk esetében ezeknek a visszalégzésére?

Btk. 194. § 

(1) Aki mást személyi szabadságától megfoszt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyi szabadság megsértését
a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére,
b) aljas indokból vagy célból,
c) a sértett sanyargatásával,
d) védekezésre képtelen személy sérelmére,
e) fegyveresen,
f) felfegyverkezve,
g) jelentős érdeksérelmet okozva vagy
h) hivatalos eljárás színlelésével
követik el.

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett bűncselekmény a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minősül.

2003. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

7. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti - különösen a III. fejezetben meghatározottak szerint - a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás.

Hátrányos megkülönböztetés:

8. §. Közvetlen HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSNEK minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt

a) neme,

b) faji hovatartozása,

c) bőrszíne,

d) nemzetisége,

e) nemzetiséghez való tartozása,

f) anyanyelve,

g) fogyatékossága,

h) egészségi állapota,

i) vallási vagy világnézeti meggyőződése,

j) politikai vagy más véleménye,

k) családi állapota,

l) anyasága (terhessége) vagy apasága,

m) szexuális irányultsága,

n) nemi identitása,

o) életkora,

p) társadalmi származása,

q) vagyoni helyzete,

r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,

s) érdekképviselethez való tartozása,

t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága)

miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

Az országgyűlési képviselők példamutató kötelessége az alkotmányt NEM SÉRTŐ törvények BETARTÁSA, illetve, csak az alkotmányt NEM SÉRTŐ törvényekre tehetnek javaslatot, és bűncselekményeket mentelmi jog mögé bújva sem követhetnek el. 

A covid-helyzet valóságnak megfelelő MEGOLDÁSÁT dr. Gődény György foglalta össze Orbán Viktor miniszterelnökhöz írt nyílt lrvelében:

https://informatialibera.ro/hu/dr-godeny-gyorgy-nyilt-levele-orban-viktor-magyarorszag-miniszterelnokenek-reszere/

              Szíveskedjenek elolvasni: segítheti Önöket abban, hogy a jövőben is HELYES döntéseket hozzanak.

              Tisztelettel:

              Kincsesné Salca Mária