Kedves alkotmányosság nélküli „alkotmánybíróság”!
 
ab1.jpg  021. október elsején Gurabi Ágnes szervezésében zajlott tüntetés a 'Rendszerváltók' illetve a kényszervakcinázás ellen demonstrálók vegyes körében. 10-től kb. 13 óráig az Alkotmánybíróság előtt hangzottak el beszédek és lett a videón hallható beadvány iktatva az intézményben. Ezek után a bejelentett módon vonult körülbelül ezer ember a budai rakparton és a Margit hídon át a Jászai Mari tér melletti Képviselőházhoz. Újabb beszédeket mondtak, majd vonultak a Parlament előtt tovább a Szabadság térre, ahol az egykori tévészékház épülete előtt tartottak további beszédeket. Itt megszólításra kerültek momentán jelenlévő oltáskárosultak és egészségügyi dolgozók, hogy meséljék el kálváriájukat a jelenleg tartó Covid-fasizmussal kapcsolatban.
 
ab2.jpg  Videó az Alkotmánybíróság előtti tüntetésről:https://youtu.be/hLH2dKu0DFY
Feltöltötte: maztro 2021.10.02.
*
Az alábbi, nem éppen hízelgő beadványt dr. Bene Gábor írta és vitte be az Alkotmánybíróságra:
 
Kedves alkotmányosság nélküli „alkotmánybíróság”!

Önök e hamis köztársaság Vírusai?
Azt állítja ugyanis Smith ügynök a Mátrixban, hogy az egész emberiség vírus!
Én is ezt állítom önökről, akik az Alkotmánybíróság tagjai, mert nem hajlandók
észre-venni, hogy egy olyan állami intézmény jól fizetett tagjai, amelynek nincs
LEGITIMITÁSA, sőt ilyen intézményt nem is ismer a történeti alkotmányunk!
Eközben népünk a legszegényebb a V4-ek között, de önök sem a felemelésünket
szolgálják! Sőt elmennek a társadalmi igazságosság és az emberi méltóság mellett!
Azt se vették észre, hogy a régi PTK 528-ik szakasza tiltotta a devizahitelt? Sőt
nem állnak fel a reményvesztett társadalom szegényei mellé, akik közel 80%-a az
országnak, de még a 17%-nyi mélyszegénységben élők miatt sem szólalnak meg?
Ráadásul önök asszisztálnak a szintén teljesen törvénytelen köztársasághoz? A
legtöbben hazánkban épp önök miatt nem értik, hogy a 46. évi I-es, a zsarolással
megszületett ál-törvény óta, egy hamis köztársaságban élünk. Én nem vagyok
semmilyen más királyságnak híve, bár a „fejlettnek mondott” hollandoknak,
angoloknak, svédeknek, belgáknak nincs bajuk a királysággal. Ám itthon a
liberálisra maszkírozott bolsevik rablóbandának, nagyon NEM tetszik, ha mi
kimondjuk az igazat: nálunk-törvényes-köztársaság-NEM-jött-létre-soha! 
S bizony ez az igazság! 
Nézzük csak az 1946. évi I. törvénycikket, amely Magyarország államformájáról
rendelkezik a szovjet zsarolás hatására! Mit ír az említett törvény bevezetője?
 „Az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján (Pl. a svábok és
a radikális magyarok nem is szavazhattak) az így létrejött Nemzetgyűlés most, a
magyar nép nevében és megbízásából megalkotja azt az államformát, amely a
nemzet akaratának és érdekeinek legjobban megfelel: a köztársaságot.” Ez a
nép nevében hamisan megírt szöveget a kommunista párt terjesztette be, és
a szovjet katonai vezetés zsarolása miatt lett megszavazva 1946-ban. S most
önök, a magyar joghagyományoktól teljesen idegen „alkotmánybírák” szerint: a
zsarolással született törvény is lehet törvényes? S ha NEM, akkor miért NEM
lépnek fel a hatalmas fizetéssel pénzpórázra vett „alkotmánybíró” urak azért,
hogy legyen hazánkban népszavazás arról: milyen államformában is
szeretnénk mi élni?  De nézzük az ügy előzményeit! 
Az 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti megállapodás szerint újra
elveszítettük a Horthy korban visszaszerzett magyarlakta területeinket, sőt még
három színmagyar falut is elcsatoltak a későbbi békediktátummal hazánktól.
Emberveszteségünk kb. 900 ezer fő volt. Elpusztult a nemzeti vagyon 40%-a, a
szovjet hadsereg rablása és rekvirálása elvitte a magán és közvagyon további 32
%-át, a nők tízezreit erőszakolták fertőzték meg! Pedig nem üzentünk hadat a
Szovjetuniónak, hanem ők bombázták Kassát és Rahót, s ezért jelentette be
Bárdossi miniszterelnök, hogy beállt a hadiállapot közöttünk!
Értik? Beállt a hadiállapot, mert szovjet felségjelzésű gépek bombáztak minket! 

Számomra érthetetlen, miért állítják a párt-politikusok, történészek és újságírók,
sőt még a gyerekeinket oktató tanárok is azt, hogy mi üzentünk hadat a nagy-
nagy Szovjetuniónak. S most nézzük, hogy mi is történt a háború után?  
 November 4-i választásokat  a Független Kisgazdapárt nyerte meg 57%-al,
s ennek ellenére a szovjetek kikényszerítették, hogy koalíciós kormány alakuljon,
és a miniszteri tárcákat ne a választás arányában osszák szét. Így a kommunista
párté lett a belügyminisztérium, mely  az AVO-val/ jogellenes letartóztatásokkal/
megfélemlítéssel/ lejáratással/ sőt állandó koncepciós perekkel-fenyegetésekkel/
emigrációba kényszerítéssel/ vagy az emberek egyszerű elrablásával, és a fizikai
megsemmisítés beígérésével operált! E módszerekkel szavaztatták meg az ún,
KÖZTÁRSASÁGOT is, azzal a gúnyosan Nemzetgyűlésnek nevezett társasággal,
melynek nem választott tagja lett pl. a hazaáruló Károlyi Mihály is. Aki nem csak
Trianon legfőbb felelőse, de még a két világháború közötti időben Sztálin fizetett
ügynöke is volt a nyugat-európai államokban. Szavazatával febr. 1-jén kiáltották
ki a köztársaságot úgy, hogy engedtek a szovjet katonai megszállók zsarolásának.
Márpedig minden magyar jogásznak tudnia kellene, hogy zsarolás alapján
nem születhet törvény? Önök alkotmánybírók,s jogászok,de ez eszükbe se jut?
Maguk tehát vírusok – mondta Smith ügynök! Én is ezt állítom önökről mert bár
tudják, hogy hazánkban nem szavazott a népünk a királyság ellen, de önök mégis
elfogadják ezt a zsarolással létrejött semmis, vagyis a keletkezési időpontjára
visszamenően érvénytelen törvényt, s nem szólalnak fel annak semmissége miatt!
Ám nem szólaltak fel az alaptörvény belső ellentmondásai okán sem, pedig
mi 2011 juli.18-án lehetőséget adtunk önöknek arra, hiszen Dr. Balogh Sándor és
Dr. Gyarmati Péter emeritus professzorokkal beadtunk annak alapos bizonyítását,
hogy az alaptörvény érvénytelen.Igaz a bevezetőben még ezt írja az alaptörvény:
„Nem ismerjük el a történeti alkotmányunk felfüggesztését” – ám a normaszöveg
ezzel köszönőviszonyban sincs, hisz a bevált történeti alkotmányunk igazságos
alapelveit teljesen figyelmen kívül hagyták! Sőt alkotmányként kezelik önök is
ezt, pedig tudják, hogy a kádár korszak alkotta 1989. XXXI. tv folytonosságban
született, csak ezt a pártpolitikai elit nem ismeri el, mert ez nem érdeke! Ez csak
a 3-szor kifosztottak érdeke, ám a reklámdemokrácia nyerteseinek eszébe sem jut
visszatérni a történeti alkotmányhoz! Ráadásul az alaptv. zárórendelkezésében
nem a Nemzetre hivatkoznak, hanem arra sztálini parancsra, amit 1949. évi XX-
as ál-törvényként ismerünk, s mely bevezette a bolsevik diktatúrát, s annak az
1989. évi XXXI-es módosítására, ami alapján nyugati pénzelit kirabolta
országunkat, a „megtervezett spontán-” és rablóprivatizációval! Ebből is látszik,
e köztársaság kifejezetten a pénzhatalmi megszállás érdekeit szolgálja, mert
ne feledjük el: törvényhozás soha nem alkotmányozhat! S önök itt az illegitim
Alkotmánybíróságon támogatják a pártok hazugságolimpiáját a covid-terrorral és
minden további erkölcstelenséggel együtt? El tudnak önök számolni ezzel?

Majd nehogy a nép számoltassa el önöket ezzel kapcsolatban, mert az bizony,
fájdalmas lesz!
Sulyok Tamás az illegitim AB elnök írja: „Az Alaptörvény a társadalmi béke
záloga. Aki manapság a társadalmi béke és a közrend elsődleges garanciáját,
jelesül az Alaptörvényt kívánja alkotmányellenes eszközökkel kiiktatni,
megsemmisíteni, az a demokratikus párbeszéd keretein kívül helyezi magát.”
Nos mi épp az alkotmányos-demokratikus párbeszédet hiányolva jöttünk ide,
hisz az előzőkben említett alapelvek betartását várnánk el a jogászoktól, főleg az
AB bíróitól. Ám helyette lábbal tapossák a történeti alkotmányosság alapelveit, s
ráadásul úgy tesznek, mintha minden rendben lenne a magyar alkotmányosság
körében! Sulyok Tamás ugyanis ilyeneket ír és mond folyamatosan. (idézem)
„Az ilyen, egyértelműen alkotmányellenes és a társadalmi rendet
fenyegető megnyilvánulásokkal szemben az Alkotmánybíróság - mint az
Alaptörvény védelmének legfőbb szerve -, csakis a zéró tolerancia elvét
tarthatja érvényesítendőnek. Az Alkotmánybíróság – mint eddig is – minden
alkotmányos eszközzel a legmesszebb menőkig él, és élni is fog annak
érdekében, hogy megvédje a társadalmi békét, a polgárok és társadalmi
szervezeteik alapvető jogait, személyi és vagyoni biztonságát.”- eddig az idézet!
Csakhogy éppen a társadalmi békét veszélyeztetik azzal, hogy az alaptörvényben
lévő kollíziót, vagyis belső ellentmondást nem voltak hajlandók megtárgyalni
2011-ben, s megvárták a 2012 január végét, s akkor értesítettek arról, hogy az
AB számára az alaptörvény az a zsinórmérték, amihez igazodniuk kell! Ám ha
lett volna a rendelkezésükre álló fél év alatt néhány percük a beadványunkra, úgy
megérthették volna annak lényegét!
Törvényhozás ugyanis nem alkotmányozhat, csak ha fordítva ülnek a lovon!
Az alkotmány alapján működik a törvényhozás, de törvényhozás csak törvényt
írhat, azt is csak ősi alkotmányunk elvei alapján! Ám a kommunista jogrendből
átvett badarságot önök a mai napig megtartották és úgy tesznek, mintha minden
rendben lenne, s közben a preambulumban szereplő „Nem ismerjük el a
történeti alkotmányunk felfüggesztését” – mondatot, egyszerűen a kukába
dobták, vagy a feledés homályába rejtették! A történeti alkotmányunkat
helyettesíteni akaró, de jure semmis Alaptörvény hatályba lépése óta eltelt 10
esztendőt összegezvén, Sulyok Tamás ezt ismertette: „Az Alkotmánybíróság 867
érdemi határozatot hozott, s összesen 558 esetben avatkozott be a hatalmi ágak
által meghozott aktusokkal összefüggésben az alapjogok és alkotmányos rend
védelme érdekében.” Közben Trócsányi László ezt hangsúlyozta: „Az uniós jog
a nemzeti rendszereken, a nemzeti alkotmányokon alapszik. Fontos tehát
leszögezni, hogy nemzeti jog és jogrendszer létezik uniós jog nélkül, de
fordítva ez nem igaz.” Vagyis önök tudják, hogy vissza kellett volna térni a
bevált, történeti alkotmányon alapuló önazonosságunkhoz! Félek, hogy a nép
elszámoltatja majd önöket! Önöket, akik valóban vírusként viselkednek!

Most pedig Kedves Alkotmányosság nélküli „alkotmánybíróság”!
Átadnám önöknek ismét a 2011-es beadványunkat, hátha lesz végre idejük arra,
hogy elolvassák és megtárgyalják.
A magyar jövőt menthetnék meg ezzel. Főleg, ha a legitimitásuk megszerzése
érdekében jeleznék is a de facto hatalom jelenlegi birtokosainak, hogy sajnos az
alaptörvény keletkezésére visszamenően érvénytelen, s azok elfogadnák a
beadványunkban tett javaslatainkat.
Tudom, hogy ennek a valószínűsége csekély mert önök is félnek. Félnek a néptől
és félnek a globaló-gazdiktól – ahogy Bogár László szokta őket hívni.
Ám gondoljanak arra, hogy semmi sem tart örökké, még a vírusterror sem. S a
fák sem nőnek az égig, s ha egyszer megtudja a nép, hogy mit tettek vele, akkor
nem vírusnak fogják önöket tekinteni, hanem elítélteknek!
Talán még nem késő…

Honféltő szeretettel: Dr. Bene Gábor
 
*B.Kiss-Tóth László 2021.10.02.