Magyarország Kormánya, pártok, képviselők és mediák részére !

                                                                      Tisztelt címzettek,- Hölgyeim és Uraim !

Az alábbiakban szeretnénk Önöknek – ismételten- feltenni azokat a járványhelyzetet érintő kérdéseinket, amelyek – az alapos tájékoztatás kötelessége ellenére – ezidáig nem lettek szakszerűen megválaszolva. Tesszük ezt mindaddig,- amíg választ nem kapunk rájuk!

Kérjük az alapos részletezését annak, milyen konkrét tényekre való hivatkozással IGAZOLJÁK, HOGY :

 

 • A kihirdetett „járványügyi veszélyhelyzet” alapja valós, nem túlreagált és nem ugyanaz történt most is, mint 2010-ben, a H1N1 esetében?
 • Az intézkedések keretében hozott rendeletek nem aránytalanok és indokolatlanok az Alkotmányban megfogalmazottak alapján?
 • A katonaság jelenléte a kórházakban, az onnan való információk kijutásának tiltása és szankcionálása, az éjszakai kijárási tilalom bevezetése szükséges, arányos, indokolt, és alkotmányosan megengedhető?
 • A lakosság objektív, tényeken és bizonyítékokon alapuló tájékoztatása „rémhírterjesztés” címén büntetendő ?
 • A fertőzöttség megállapítására elsődlegesen PCR teszteket használnak valamint az ezekkel pozitívnak tesztelt és karanténba kényszerített emberekben valóban jelen van az élő és fertőzőképes vírus,holott a betegség tényét és a fertőzőképességet az Eü.tv.-ben megfogalmazott

módon nem igazolták minden kétséget kizáróan ? 

 • Magyarországon a laboratóriumi vizsgálatok során 40 és 45-ös CT.-értéket alkalmaznak a pozitivitás kimutatására, holott több ismert tudós és szakember – még maga Dr Fauci is,- egybehangzó véleménye szerint a 35 –ös érték felett a tesztek eredménye megkérdőjelezhető ?

      

 • A maszkok védőhatása nagyobb, mint az egész napos viselésük által okozott egészségkárosító hatásuk és ezáltal indokolt az O2 hiány, a fertőzésveszély, az immunrendszer legyengítésének elszenvedése és emberi méltóságunk sértése, illetve ezt bármiféle tudományos összehasonlító hatástanulmány elvégzése nélkül ránk kényszeríthetik ?
 • A sürgősség okán, gyorsított eljárással „kifejlesztett” vakcinák valóban hatékonyak
 • és biztonságosak, holott ez csak több éves klinikai vizsgálatokkal lenne megalapozottan kijelenthető, továbbá ezek a vakcinák nem fognak több megbetegedést és elhalálozást okozni,mint amennyit megakadályoznának ?
 • Az m-RNS technológiának valóban nincs,vagy nem lehet génmódosító hatása és jelenleg nem egy kiterjesztett 3. fázisú kutatás alanyaivá tettek minket a gyártók profitérdekeltsége okán, amit a 3 oldalas beleegyező nyilatkozat is jelez, ami azt jelentené, hogy ezáltal tiltott, emberen való kísérletezés alanyai lettünk ?
 • Ha a SARS-COV 2 vírust egy év alatt csupán a lakosság kb. 4%-ában tudták kimutatni - azt is a kétséges megbízhatóságú PCR tesztekkel -, akkor a 96%-nak nincs immunitása vele szemben?
 • Önök valóban nem tudnak az egyes vakcina-gyártók és Bill Gates, Dr Fauci, a WHO, Drosten, Claus Schwab. valamint Kína közötti összefonódásokról és közös érdekeltségekről ?
 • A már több országban is sikeresen alkalmazott „Ivermectin” nevű hatóanyag használatát a kezelésekben miért nem engedélyezik, holott ennek hatékonysága a meglévő adatok és tanulmányok alapján már bizonyított az enyhe és súlyos esetekben is ?

Kérjük, hogy kérdéseinket a különböző média-felületeken keresztül szíveskedjenek megválaszolni!

Köszönettel:

„ A gondolkodó állampolgárok”

 

Kelt: 2021 január 20.

Ui: Ezt a levelet eljuttattuk a Kormány és minisztériumai, a pártok és képviselők, egyéb szervezetek és a médiák részére is!