A pénztelenség joghátrányaiGavallér János

A pénztelenség joghátrányai


Nincs vitám senkivel. Ideszülettem, ez a Hazám. Nem várom senkitõl, hogy sorsomon változtasson, mert ideszülettem, dolgom, hogy ember maradjak akkor is, ha mindenki leköp. De ne várja tõlem senki, hogy azokkal cimboráljak, akik a pénzérdek, vagy a tudományos elõmenetel alapján beágyazódtak a társadalmi hierarchiába – ezek mind árulói a magyar hitnek, érzésnek. Nem kellett soha egy szegény idõs ember elõtt bizonyítanom, hogy milyen ember vagyok –az érzés vagy van az emberben, vagy idegen-, ellenben soha nem ereszkedtek le az egyszerû ember szintjére azok, akiknek karrier-vágy folyt az ereikben. Hogy mivé lett nemzetem? –Az okokat a kiváltságosok, a mindegy milyen rendszer elitjei, a pecsenyesütögetõ egzisztenciákon, számon kellene kérni! Helyette, újra éljük a kiskirályok virágzásait. A magyar lelket nem értitek, csak a testtel foglalkoztok; mert ahol nincs igazság, ott nincs magyar!

Lehet prejudikálni, vizsgálni a múltat, keresni a gyökereket, de többet kérni a néptõl, mint amennyit a nép kap, nem lehet. Nem elsõsorban anyagiakra gondolok, de magas lóra ültették fel az apák a gyermekeiket akkor, amikor tömegével végezték a 70-80-as években a felsõoktatási intézményeket, -hisz mindenki tudja, pártalapú volt az érvényesülés minden szintje-, és megtörtént a nemzedékváltás a rendszerváltással összekötve, egybefolyva. Az apáinkat tönkretevõ, a lelkeket megalázó kultúrfelelõsök, cenzorok nem kényszerülnek szemlesütve járni-kelni, még ma is fiaik és unokáik útját egyengetik. A törvényeket tisztelõ állampolgárok az 50-es, 60-as, 70-es években (Bárándy úramék) és most is, egzisztenciális biztonságban éltek-élnek, de apám, vagy immár én is, máról holnapra a létperemén õrizzük a lélek igazságát, tapasztaljuk a pénztelenség joghátrányait. Miért is kell nekünk, a liberalizációs világpolgárokkal szemben, a még meglévõ erõnkkel, azért harcolnunk, hogy a magyar paraszt, „Az Isten adta nép”, ne kényszerüljön megalázói elõtt megsemmisülni?

MERT AZ ELIT, ELFOGADTA ÉS ELFOGADJA A 30 EZÜSTÖT!

Az esélyegyenlõség demokráciája oly hiú ábránd, mint a kommunizmus, vagy a földi Nirvána. Emlékszik még valaki, hogy milyen reményeket táplált a pénzoligarchiák médiája az Európai Unióhoz való csatlakozásunk idején? Bayer Zsolt, Boros Imre vagy Bogár László milyen funkciókat töltöttek be akkor és most, de akár vizsgálhatjuk 90 elõtt és most is? Sajnos van az a pénz, amely megváltoztatja az emberek véleményét ugyanarról a dologról. A csalásra, bármilyen kicsi korrupcióra tanított, nevelt ember, csak másokban keresi a hibát és már mindannyiónkban, egy hamis illúzió csírája kezd burjánzani: Szemünk elõtt Mammon mannája lebeg! A kutyának az a sorsa, hogy rágja a csontot és ugasson, ne érezze nyakán a láncot és éjjel, a holdnak daloljon! Megfosztattunk önnön valónktól, mert nem fáj a másik baja, magunknak gyártunk új és újabb fájdalmakat. Vagy egyszerûen, egymásra uszítanak? Az igazságnak utána járni nincs idõnk, ketrecbe zárt a jog, mert míg az igazság malmai õrölnek munka nélküliek, hajléktalanok leszünk és éhen halunk - „jó merániak… mert az ily szegény paraszt az úr elébe nem mehet be többé” –, a szívetekkel látva lássatok, mert ártatlanokból lesznek holnapra a gyilkosok!

Apám még azt mondta, hogy - Aki a süllyedõ hajóról elsõk közt menekül, az az ellenséged, mert „Sehonnai bitang ember…” és tanuld meg fiam: Mögötted áll a testvéred mindig, aki elfut, azzal többé ne állj szóba, mert hagyja, hogy hátba szúrjanak!” A „kékcédulás választások” után Veres Péter sokszori kérését visszautasítva, maradt örök segédmunkás Magyarországon és nem disszidált. Hogy fáj, hogy ma is, a valahonnan jöttek, a valamit túl éltek uralják hazánk minden funkcióját és akik meghaltak, akik örök nyomorúságban tengõdve õrizték a hazát, azok és azoknak fiai most is kiszolgálni kényszerülnek megalázóik leszármazottait? Hát igen, fáj. De akinek a szívében igazság van, az az életét adja a magyarokért és a pökhendi világ újra rájön:

HOGY MIÉRT HALL MEG AZ EMBER A KERESZTEN!


2012. 03. 12.