Pancser-puccsGavallér János

Pancser-puccsA kollaboráns egzisztencia megdönthetetlen érvekkel hirdeti azt, hogy a lehetõségek korlátain belül, a mindenkori nemzet-állam elitje, a legtökéletesebben vezeti át a szocialista diktatúrából a demokratikus kapitalizmusba az országot. Minden történéssel, csak egy probléma áll fenn, még pediglen az, hogy a tömeg, a nép lélekvilágában párhuzamosan mi játszódik le. Mint tudjuk, - a francia liba májnövekedésében ugyanazok a funkciók játszódnak le, ahhoz, hogy mája ízletes és profitorientált legyen, mint a magyar tömött liba májában- így a dolgok jelentése, minõsége attól, függ, hogy milyen média támogatottsággal (ne adj Isten, milyen erõszakszerv által diktált akarat-kényszervalósága válik meghatározóvá) diktálja azt az illúziót, hogy a történések a legjobb és a legmegfelelõbb irányba mennek.

( ha hibázott Antall,József, akkor Boross Péter is, ha hibázott Boross Péter, akkor Horn Gyula is, ha hibázott Horn Gyula, akkor hibázott Orbán Viktor is, ha hibázott Orbán Viktor, akkor hibázott Medgyessy Péter is, ha hibázott Medgyessy Péter, akkor Gyurcsány, Bajnai, Orbán is ).

Hullámzik rajtunk egy soha nem ismert erõszak-indok, történetesen az, hogy a mindenkori hatalom sohasem hibás semmiért, ellenben a földig hajlongó nép, nos az tehet a kialakult helyzetrõl, az a sorsáért felelõs halmaz, amely képes volt és képes is eltûrni azon emberek pökhendi magatartáskultúráját, akik képtelenek átérezni a hétköznapi megélhetés alapproblémáit. Az alapgondolaton mit sem változtatva – elérkezett, nem csak az ország, de Európa is, abba a kikerülhetetlen helyzetbe, ahol a hazugság, egyszer és mindenkorra fel fogja számolni önmagát. Hiába tukmálja le torkunkon a bankráció, az örök hazugságot: - miszerint a nép bûnös, de az általa választott hatalom tehetetlen. Mert az illúzió, - miszerint a létezõ társadalmak legjobbika az a gyarmatosításra épülõ demokrácia, amely csak és kizárólag az önös érdekeit veszi figyelembe, egy bekötött szemû szörny, amely csak az igényei kielégítéséig látó fenevad. (A fenevadról bõvebben a bibliából olvashatunk).

Az élet oldaláról szemlélve a dolgokat, elmondható, hogy a káprázat-társadalom (az úgynevezett jóléti társadalom), egy olyan alapokra épülõ rendszer, amely a Homo sapiens kiiktatása által, létrehozta „Homo generátust”, aki csakis addig képes látni, ameddig az érdek-hatvány szolgálatot biztosít számára. Ideál lett a holnap nélküli ember: Azaz a félelemre, a halálra épülõ létezés fenyegetettségében kiszolgáltatott élet!

Hogy mióta lázadoz ez ellen – a megalázott, kiszolgáltatott, keresztre feszített igazság-, az olyan ember, aki szívében hordozza a szó (ige) szentségét, a lélek harmóniáját, az megfelelhetetlen kérdés, de a Sátán azon fáradozása, hogy rátukmálja a lehetetlenséget, egy igazi pancser kezdeményezés.

2011. 09. 30.