Lesz-e feltámadásGavallér János

Lesz-e feltámadás


Nagy dolgok játszódnak a világban, átrendezõdés elõtt állunk. Nyugat gazdasági fölénye, csak a hadiipar és a szolgáltatóipar területén tapasztalható, ám a fékezhetetlen haszonszerzés a fejlõdõ országokba és fõleg Kínába szervezte ki az igazi ellátórendszert. Fogalmazhatunk úgy, hogy az USA a szakadékba ugrott és az ejtõernyõje az EU, de hogy zuhanunk az egyértelmû. Már mindenki azt fújja, hogy Kína átveszi a „világcsendõrétõl” a vezetõ szerepet, ha csak ez a zuhanórepülés nem egy elõre eltervezett „hadmûvelet”, csel.

Apró jelek, furcsaságok:
http://m.privatbankar.hu/cikk/ujabb_eurovalsag_johet_40815
http://tdyweb.wbteam.com/Az_igazsag_oraja.htm

Igen, ám közben Magyarország világrekordot állított fel, az államadósságot a GDP százalékában kifejezve 81%-ról 77%-ra csökkentettük egy lépésben. Ezen a téren a szakértõk az USA államadósságának alakulását az alábbi elõrejelzéssel prognosztizálják:
(az ábra a http://vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/mar-a-politikusok-is-csodot-jelentenenek-az-usa-ban-350887 honlapról származik, forrás: IMF). Az USA tehát fittyet hány az államadósság GDP százalékára és valószínûleg nincs alaptörvénybe foglalva, annak csökkentése, igaz hogy az életszínvonal sincs azonos szinten, azaz lehetséges, hogy a stréber diák szerepében kérkedünk.

Most akkor próbáljunk meg azon morfondírozni, hogy a pénz, a hitel, a bank hogyan változtatja meg az uralkodási viszonyokat, mert a pénz hatalom, ha egy kis kacskaringó útján is, de a becsületes munka fölött áll.
„Úgy látszik tehát — és ez az a borzasztó Hazugság — hogy a bank a könyveibe való beírás és átírás privilegizált mûveletével sokkal hatalmasabb, produktívabb valóság ebben a világban, mint megannyi embernek produkciós képessége, zsenialitása, tudása, hõsiessége, mint az anyaföld terméke és hozama, mint a hatalmas iparvállalatok, stb. stb. stb. együttesen.”

Magyarország tehát háborúban áll az adóssággal, az adósság viszont a nagyhatalmak mögött megbúvó bankfejedelem-oligarchiáinak kezében van, így kijelenthetõ, hogy az állam háborúban áll a magántulajdonnal. Ebben a háborúban kötöttünk szövetséget (pénzalapon) a Kínai Népköztársasággal.

Lincoln: „A pénz nem lesz, — mondotta, — az úr ezentúl, hanem a nemzet szolgája. A demokrácia le fogja gyúrni a pénz hatalmát.” - és aztán meggyilkolták.

A Golgotát már megjártuk, keresztre is feszítettek, lesz-e feltámadás?

2011.06. 25.