Mi is a valós helyzet a Magyarok Világszövetségével


Gavallér János

Mi is a valós helyzet a Magyarok Világszövetségével


Járni jár, csak nem jut, vagy tudomást sem vesz a demokrácia, arról az egyszerû tényrõl, hogy a Magyarok Világszövetsége a mindenkori magyarság egységszimbólumának mûködési költsége van. Novák Elõd – a 2000 decembere óta megvont mûködési támogatást
http://www.mno.hu/portal/17477 - mindenképp indokoltnak tartja visszaadni, és egyben felszólította a parlament pártjait, hogy tisztázzák nézetkülönbségeiket, egy egységes és független civilszervezet vezetõségével kapcsolatban.

Mert kinek is jó, hogy a MÁÉRT a Magyarok Világszövetsége nélkül tárgyalta meg a világmagyarság helyzetét – merem remélni, hogy senkinek. Hiszen egy olyan civil szervezetet kirekeszteni a felgyorsult politikai téridõ dimenzióból, amely a magyar összefogás jelképe, kellene, hogy legyen, egyszerûen érthetetlen.


Kellemetlen, de megkerülhetetlen, az a politikai játszma, amely a magyarság bõrére megy, tudni illik
a Csoóri Patrubány
http://www.mpsz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3Amagyar-irok-az-orszag-es-a-nemzet-ellen&catid=85%3Amagyarok-vilagszoevetsege&Itemid=53&limitstart=1

és a Boross Patrubány
http://zionistterror-inhungary.blogspot.com/2009/10/oktober-24-lyuk-az-eletrajzon.html

párharcokból a csonka-ország területén élõk kerültek ki vesztesen. Úgy látszik a világmagyarság, másképp lát és másképp értelmezi a dolgokat, annak ellenére, hogy Patrubány elnök úr ellen több kifogás merült fel
http://hunhir.hu/index.php?pid=hirek&id=29622

megõrizte elnökségét és nem csak a látszatot, de hirdeti fel- és megszólalásaiban, hogy az embernek minden cselekedetében hordoznia kell az igazság csíramagjait. A helyzet felettébb kínos. Mert bizonyítékok nélkül senkinek sincs joga bírálni, így az érintetteknek, a felelõsségük súlya szerint, tisztázni kell és tisztázni kötelességük egy nemzet elõtt a mindenkori viselt dolgaikat! Szükséges és elengedhetetlen egy demokráciában az igazság felszabadító erejére, hogy szabadok lehessünk saját hazánkban és Isten elõtt.

Nem lehet csiki-csuki játékokat ûzni egy nemzetet átfogó szimbólumszervezet ellehetetlenítésével (az egyéni vélemények, sérelmek csak sokad rangúak).

A Magyarok Világszövetségére szüksége van a magyarságnak, annak mûködésére, -nyilvánosságra hozott dokumentumai, tagságának ereje, véleménye fontos kell, hogy legyen a magyarság számára-, mert végzetes hiba lenne, a magyar identitást keresõ lelkek életében e történelmi hagyományokkal rendelkezõ civil szervezet teljes ellehetetlenülése. A szervezet helyzetének és mûködésének tisztázása elengedhetetlen, az állam feladata megkerülhetetlen.

2010. 12. 05.