Légszomj


Gavallér János

Légszomj


Csetlünk-botlunk, vergõdünk
- Van-e reményünk? -,
mocsár alján szomjazunk,
még élünk… félünk,
szennyölelést mér idõnk,
kolompos idõnk.

Ingovány sovány-ösvény,
ahol a fösvény
osztott bizalom posztot,
koszt-kvártély sápot,
akkor süllyedt a nemzet…
(fenevad nemzett)

s csörgött a sapka rajtunk,
bohócok voltunk…
jussunk nyomor, gyalázat,
áldott hazánkat
hagytuk gubanckezeknek,
erkölcsteleneknek,

össze-vissza drótozni-
- Lehet-e hinni?-
Lélegzetet kortyolni…
s légszomjba halni…
(Isten látod arcomat,
döntsd el harcomat!)

__________________

hiányt ölelõ karok…
görcsölõ karmok…
szent emlékezetében
emlékek élnek,
testszellemük szemük,
s kolompol lelkük!

2009.11.07.