Trendhivatal (Levajazva)Trendhivatal (Levajazva)


Lojalitás! A mindenkori hatalom legfõbb követelményrendszere a csukott szem, a racionális feladat végrehajtás és a törvények abbéli olvasatismerete, amely lehetõvé teszi az értelmezés gyakorlati mismákolási lehetõségét. Nem szükséges kielégíteni az ember igazság érzetkövetelményét, elégséges annak eljárásbeli procedúráit betartani ahhoz, hogy egzisztenciális biztonságban élhetõvé váljék a mindenkori hivatali idõélet.

A gazdaságban követelményrendszer, hogy az áru megfelelõ területi és idõutazás után, projektmenedzserés útján, a befektetett energia ellenértékének felturbózott realitást, minden tekintettben haszongazdasági mutatót generáljon. A hivatali ügyintézés, törvényhozás és gyakorlati kivitelezése másolni kezdte ezt a strukturális halmazváltozásokkal járó eljárásmódot. Azaz minden ügy, törvényi segédlettel, önmaga által fejleszti a hivatalbeli eljárás szaporulatmutatóit. Hegyek hátán papírok, kazetták, chippek, érdekviszonyok.
Minél áttekinthetetlenebb egy ügyrendi eljárás, annál megfelelõbb a mindenkori hatalom számára, mivel a köznép értelmezhetetlen téblábolást, okoskodást érzékel, ezért garantált a csúsztatásos objektivitás. Mindenki hallott a fiókokban maradt részletek, a végrehajtás során figyelmen kívül hagyható, mellõzhetõ körülménymagyarázatok adatlapjairól, amelyek alapján minden ügy határozathozatala törvényes, de az emberi ízlésnek nem megfelelõ végkimenetellel ér véget.

A modernkori hatalomgyakorlás eszköze, az eljárás-labirintus tõkésítése. Érthetõvé téve mindenki számára ez azt jelenti, hogy minden megállapítandó igazság, minden törvényes erõszak-szolgáltatás, lépésrõl lépésre anyagi áldozatokat követel, így véghezviteléhez megfelelõ kaszt-tõke igényeltetik. Az erõsebb igazsága válik gyakorlati ügyintézéssé.
Ha nincs megfelelõ anyagi lehetõséged, pénzed, úgy a társadalmi igazságszolgáltatás képtelen az eljárást, fedezetlen költségek alapján, mindenre kiterjedõen végrehajtani.
A hatalom így egy olyan árkot ás az emberi hétköznapok és a gazdasági racionalitások közé, hogy az átjárhatóság gyakorlatilag megszûnik.

Nincs más irány, mint a pártokrácia tovább küzd a gazdasági befolyásolás írott és íratlan szabályai alapján, a hivatalbirtoklás hatalom árnyékáért. Ebben a harcban nincs helye normakontrol-gyakorlatnak, itt csak a matematikai racionalitás gyárt realitást a humánus érzékelés valóságának. Azaz, minél többen betegszünk bele, annál egyszerûbben szerezhetõ meg a hatalom. Itt tartunk. Nincs kedvem további boncolgatásokra.

2009.11.06.

Gavallér János