Pampuckirálynõk, - királyok!Gavallér János

Pampuckirálynõk, - királyok!


Számon nincs lakat, jártatom
siketeknek. Koldus-szívû
áhítattal falják Mammont,
káprázatban nyüszít szívük,
nincsen múltjuk, se jövõjük,
most éppen a lét trónjára
képzelik önmaguk. Mijük
bújik tükrük mélyén? Mára
pampuckirálynõk, - királyok!

Koldusai az életnek,
fûnek, fának, napsugárnak,
tücsöknek, nyárnak, esõnek,
sárnak, égi pacsirtának,
föld-sóhajnak, szél-susmusnak,
parazsaknak, ezeréves
álmodó bûbájszavaknak,
eleinkbõl mivé lettek
pampuckirálynõk, - királyok!

Szalmaszálon égbe másznak,
s jajongnak viharfelhõkben,
szerencsehajszálon lógnak
Grippen-madarak begyében.
Versenyre keltek a hanggal,
térrel, idõvel, érzéssel,
Öregisten haragjával,
pulykakakas legyezõvel
pampuckirálynõk, - királyok.

Rezervátum, Mammon-törvény,
akol, hodály, szín, istálló,
betonláger, száz emelet,
Most-embernek mûtemetõ,
- Hány ezer gyermek éhezik,
írják az újságok néha
iskolában, menzán eszik-,
narkotikumoktól léha
pampuckirálynõk, - királyok!

Néha tükrökben csillogó
szemek könnyét törölgetik,
mondják más a láger-börtön,
korok kordonját leplezik,
érdekéket vernek közénk,
uszítanak, uszítanak,
- Párkák, Furiák siketek,
némák, vakok!- Most, játszanak
pampuckirálynõk, - királyok!

Most figyeljünk! Most titkot
hazudnak, verik az éket,
most vagy soha gyõzhet Mammon,
most becstelenül az élet!
Most kinyithatom a szám:
Sátánfattyak zsibvásárán
árusítják emberlelkünk,
s média zsivaj a leplük,
pampuckirálynõk, - királyok!

Hazug-mámor tükrük trükkje,
páváskodó svihák-dzsentrik,
bûn hûbérese a bûnnek,
lelketekben szárad senkik
Boldogasszony minden könnye,
Boldogasszony minden könnye
õseinknek síremléke,
hegyek-völgyek Kun, - Hunhalmok
pampuckirálynõk, - királyok!

Koldusai az érzésnek,
szánalmas kis haszon-férgek,
röhécselõk, Most-szirének,
víg pillanatot lélegzõk,
megtömtétek úgy a batyut
Sátán látszat örömével,
trükkök tükre szédül, ájul,
keresztre küldtétek Jézust
pampuckirálynõk, - királyok!

Mi szívünkben énekelnek
billió éves csillagok,
itt porszem valóság a jelen,
elvész Neon-sátán-csaló,
mi lelkünk ragyogja csak át,
az univerzum minden zugát!
S ott térdepeltek, hazugok,
léhák, az ítélõszék elõtt,
pampuckirálynõk, - királyok!

2009.10.18.