A média ésA média és „Paktum Péterünk”Velejéig romlott nézetazonossággal bírálni a fenntarthatatlant, - ez kérem nem ellentmondás, ez Tölgyessy Péter alkotmányjogász rendszerbírálati összefoglalója. Mert mit is mond „Paktum Péterünk”? Nem mást állit, minthogy a kilencvenes években rossz irányba indult el a média. Vaj, melyik pártnak volt óhaja a nagy liberalizálás, vajon mi is volt az ára az Antalli kormányalakításnak és „
A nyolcvanas évek végére kialakult az újságíróelit, amely szerinte hajlékonyan igazodott a felsõ elvárásokhoz.” Vajon kinek az elvárásaihoz igazodott ? Természetesen a legnagyobbakhoz híven, mindezt 2009 õszén megállapítani, „államférfiúi” blõd-blikkfang.

Közben alkotmányjogászként megfeledkezik azon törvényalkotói kötelességrõl, hogy mai napig nincs az országnak önálló, az emberek szemében méltó alkotmánya (vagyis van, csak 1944-óta illegalitásban).

Kedves Tölgyessy Péter, a tisztesség kedvéért, egy kis önvizsgálatra nem szorul? A rendszerváltó értelmiséget legfõbbként ön testesíti meg és a rendszerváltás eredményeit, politikai elemzõként, vajon önnek kell elvégeznie? Mert hol is volt akkor a nemzeti oldal? Kinek az „áldásos” tevékenységét nyögi ez az ország? Kik ismerhették a ködfátyolként ránk telepedõ szûz-vadkapitalizmus gazdasági elõnyeit és a letargikus következményeit? Vajon szürke hályog lebeget szemük elõtt, vagy a gátlástalanság sunyi haszonélvezete? Igen Tölgyessy Péter, rosszul lett minden megtervezve és még rosszabbul lett kivitelezve. Az Ön munkájának köszönhetjük legfõbbként.

Tovább gondolva a média szerepét (Lakatos Pál írásaiban a Havas, Forró jelenségrõl), megállapítható, hogy a bulvárosodás az igazán gátlástalan vagyonszerzésekrõl való terelésre, igénytelen szórakoztatásra, félreértelmezésekre lett kitalálva. A politikai rendszerváltó elit futtatója volt e show biznisznek, amely ugyan hozzájárult az ország bajainak feltárásához, a reformokhoz, ugyanakkor prostituálta, etikátlanította a közgondolkodást.

Az „Újságírók árulása” címû írásban
Kozenkay Jenõ imigyen fogalmazott:
Ha le akarjuk egyszerûsíteni a dolgot, ma szinte csak azok dolgoznak elsõ vonalban, akik foghatóak, zsarolhatóak egykori együttmûködésükkel, s így eszükbe sem juthat jelen diktatúrával az együttmûködést megtagadni.”

Vajon milyen kérdéseket tenne fel Tölgyessy Péternek egy feleség?
Vajon hogyan ítélné meg ma Csengey Dénes a rendszerváltást? (Mikor és hogyan borul ki a rendszerváltás liszteszsákja?)

Mikor jön el egy hõn áhított kor, ahol a rendszerváltó elit minimálbérbõl képessé válik megélni? Egy igazi hazafias cselekedet lenne, ha ezen nehéz gazdasági helyzetben, az elitértelmiség (a politikai, a tudományos, a gazdasági és a szórakoztatóipari), egy évig önkorlátozást gyakorolna és az ország lakosságával szolidarítást vállalva, minimálbérbõl élne, számlákkal igazolva. Megszorító intézkedések nélkül megszûnne a válság!!!

A több tízezres média alkalmazott, kedves „Paktum Péterünk”, nem tesz mást, csak lemásolja a rendszerváltó politikai elit viselkedésmorálját, azaz a maga hülyeségét annyiszor mondja el, hogy a végén már valóságként aposztrofálja a nyilvánosság. Teljesen mindegy a logikátlan állásfoglalás, mert az akolba terelt nyáj, csak és kizárólag az ideológiai gazdájának korbács-moslékán képes hízni. No de pont ezért lett feldarabolva a közös „jószágállomány”, hogy megfelelõen össze lehessen ugrasztani, hajtani, terelni hol dús, hol kopár legelõre, hol a véráztatott harcmezõre! Végkétségbeesésben a gazdák bírálhassák a számadók tevékenységét!

Nem csak önnek, hanem minden politikai, gazdasági résztvevõnek tudomásul kell vennie, hogy a nyáj szabadságra vágyik és elõbb-utóbb az összes aklot, mint emberidegen eszmetákolmányt, vadállatként fogja gazdástól porrá zúzni. Késõ bulvár-paktumok mögül a számadókat újra a legelõkre ûzni.

Minden közszereplõnek tegyék nyilvánossá jövedelmét és ADÓBEVALLÁSÁT, érzékelhesse egy átlagpolgár a politikai szerepvállalás, handabandázás milyen teherviselési morállal áldotta meg a rendszerváltó elitünket! A demokratikus joggyakorlatot párosítsák állampolgári kötelességtudattal, minden más titkosítás, bûnpártolás.

2009.10.13.

Gavallér János