Etikaoligarchiai nonszensz?


Egy közgazdász vallomása, vagy egy etikaoligarchiai nonszensz, avagy a gondolatszabadság burjánzása

/ laikus fültanú elõadásában, szószaporítás nélkül/


Minden kimutatás, statisztika, bizonyítja, hogy Magyarországon a jelenleg prognosztizáltak alapján, az ország – mint ahogy a média képviselõi relatíve bizonyítják-, a megtermelt javak %-os felemésztési ( az újraelõállítás során, figyelembe jövõ mutatók relativitása alapján figyelembe vett, termelékenységi és szükséglet-felhasználtság függvényeinek alapján), újratermelõ képessége szuper pozitív. Mivel ki tudja elégíteni mind a múltban elkövetett, rossz, megalapozatlan hitelpolitikája által képzõdõ adósságaink kihívásait; mind a pillanatnyi szükségleteink kielégítését és mind a világválság alapján képzõdött ikerdeficit negatív hatásait.

Bogár László úr! Meddig és mit lehet még hazudni az emberiség humánerõ
szabályozóinak?

A Józsi a kocsmában azt mondta, hogy vele valami õsbaromságot etetnek, mert ennyire a világon nem lehet hülye senki sem, hogy elhiggye a következõ gazdasági tételt :- A megélhetõséged biztosításra, szükséged van 2 (azaz kettõ hízóra), 20 q gabonára, 15 kiló zöldségre, 40 kiló gyümölcsre, házra, vízre, energiára stb., ez neked kerülne 500.000.-Ft – todba. De tudod mit! – mondja a jelenlegi hivatalban lévõ gazdasági trend. - Adok neked 500.000-Ft hitelt és nem is kell megtermelned a szükségleteidet, biztosítom számodra az életminõséget, csak egy éven belül fizessd vissza a hitelemet! („Hawai-didzsi-kéró!”) Mindened már is meg van, viszont az elkövetkezõ évi-jövedelmed a bankunkat illeti, illetve egy kis kamatot felszámolnánk, azért hogy életben tartalak. Természetesen a jelenleg érvényes törvények alapján (rabszolgatartó normák), szolgáltatásunk alapján köteles vagy kamatot fizetni x, y, mennyiségben, a következõ évi teljesítményed arányában (azaz a még meg nem termelt munkamennyiséged x, y mennyiségi mutatók alapján eladd), 20-25 % kamatot fizess a jövedelmed kárára. Nem kell izgulni, én mint a jelenleg érvényben lévõ törvények képviselõje biztosítom számodra a kamatfizetésed arányában kiesõ életszínvonal növekedésed ( természetesen a jelenleg érvényben lévõ törvények értelmében felszámolható nyereségrealitás alapján), hitelfedezetét biztosítom, csupán életed add hiteltörlesztésed kezesének. Aztán meg, már vagy húsz, harminc, száz év munkájával tartozol életminõséged szinten tartójának hálából. No kedves
emberkontrolt semmibe vevõ etikaoligarchiát irányító gondolat-uralkodók, a világfelfogásuk követhetetlen logikai, materiális és fizikai nonszenszen alapul, ezért következmények nélkül figyelembe nem vehetõ baromság. – Józsi komám, igazad van!

„Intézményesített felelõtlenségi rendszer” mûködik ma jelenleg, Magyarországon - mondja Szeszák Gyula Olajügyész. Tehát nincs realitása annak, hogy egy mesterségesen mûködõ társadalom önön hibáit kiiktatva, 2/3-os törvények alapján igazságszolgáltatást gyakorol.
Emberiség ellenes normakontrol alapján mûködtetik az államapparátust, azaz exlex állapot uralkodik, mivel a demokratikus államberendezkedést, a társadalmi többség akaratkinyilvánítása szerint kellene mûködtetni, és nem hangozhatna el olyan kijelentés, miszerint „más a választási idõszak ígéretei, és más a kormányzás idõszaka”. A „Vak vezet világtalant”- ra épülõ felelõtlenségi rendszert – a hitelpolitikát-, az emberi erkölcsítéletek életkövetõ logikája alapján fel kellene számolni. Nem közgazdasági tételeken alapuló gazdaságpolitika mûködik, hanem illúzión hizlalt bankkonszolidációs pénzkivonás a nemzetgazdaságból (modern gyarmatosítás).

Józsi a kocsmában azt mondta, hogy – minél több évet töltünk el kényelemkenyéren, annál szegényebbé tesszük az utánunk jövõ nemzedéket. De ettõl nem ijednek meg a hatalmasok, mert minél több ember válik modern rabszolgává, annál kevesebb konkurenciával kell megküzdenie az általuk felépített értelmiségi rétegnek, azaz gyermekeiknek (körülbelül ebben az állapotban leledzünk ma). –Kétszer kettõ, azaz négy deciliter bor után nyilvánította eme véleményét ki Józsi komám. Talán ez már nem is a józan paraszti ész színvonala, hanem a delírium-humánum követhetetlen elmezavara, avagy a kocsma zûrzavarában rögzített tudatmódosulás.

Ha megjegyezhetem, Józsi nem közgazdász, nem egyetemi tanár, nem politikus, nem a Howardon végzett jogász, nem a NBI által foglalkoztatott beépített ember, nem, Józsi egy állatápoló segédmunkás és a barmok szerinte még nem az akolban falják a moslékot.

2009.08.06.Gavallér János
A Kárpáti Harsona munkatársa