ÚttörõkGavallér János

Úttörõk

A kupecoligarchiáknak vissza kell adni a társadalmi tudatnak a törvénykezést!


Nincs, vagy inkább nem is volna semmi baj, szeretett országunkban, ha tisztalapokkal, becsületesen és õszintén vállalnák az emberek tetteik következményét!
Mert ugye egy rendszerváltás úgy nem mehetne végbe, hogy az elõzõrendszer elitje, nem fejlehajtva, megszégyenülve örökcsendben örül, hogy áldozatként meg nem semmisítik, hanem nagybüszkén és jogfolytonosan, a zavarosban halászva – minden normális ember tudja, hogy a már nem és a még nem idõszakában a legnagyobb gazemberek uralják a gazdaságot-, hõzöng, rákényszerítve a társadalmat a megsemmisítésükre.

A tisztességes ember nem hajlandó lelkileg megalázni embertársát azzal, hogy helyzeti elõnyét, gazdasági kizsákmányolásra használja. Magyarországon szemrebbenés nélkül (jogfolytonosan) az emberek szemébe lehetett mondani, hogy a rendszerváltás elõnyeibõl csak olyan emberek részesülhettek, - kivételt gyártva, Soros úr támogatásával árnyalták a képet, két liberális párt az SZDSZ és a FIDESZ létrehozásával-, akik az elõzõ rendszer funkcionálisa voltak (az egy pártrendszerben, ez azt jelentette, hogy párthû nacsalnyikok), azaz logikai bukfencet erõltettek a társadalomra, ezért az emészthetetlen a rendszerváltás.

Az egzisztencia-huszárok mindenre hajlandóak voltak, hiszen szemük elõtt lebegett a kapitalizmus dúsgazdagsága, ami végre elérhetõ távolságra hozta számukra a szabadrablás törvényesített változatát. A Szovjetunióra hivatkozva, a világ katonai egyensúlyának érdekében nem engedheti meg magának egy világhatalom a megszégyenülést – érveltek hazugul, ezért felemás megoldásokat, a gazdasági átalakulást megzsarolva, törvényekben (paktumok által) biztosították hatalmuk konszolidációját.

A pénzhatalomnak való megfelelés, megfosztotta az országot a katarzistól, tudni illik, nem lélegezhetett fel lelki megaláztatásából a nemzet, hisz kollaboráns elit vált a gazdasági hatalom birtokosává. A társadalmi igazságosság és a társadalmi rend alapjait lélekazonosulással kell formálni, amirõl a materialista eszme gyakorlói, mit sem tudtak, ezért a nyugaton bevált média-erõszak útján, populista nyilatkozataikkal azt a tévhitet táplálták, hogy egy kéznyújtásnyira a jóléti társadalom. Sõt, a III/II-es ügynökök – a félrevezetés nagymesterei-, jóléti rendszerváltásról fantazmagórizáltak, tudván, hogy az egyszerû kétkezi magyar embereknek a kimondott szó szent. Zsákutcába vitték a jövõt.

A hazugságok sulykolásával feladták egy ország lélekerejét. Nem bûncselekményeket, hanem társadalmi normák elleni örök vétkeket akarnak elfogadtatni az emberekkel, viszont azzal nem számolnak – felsõbbrendûségük megalapozatlan tudatával-, hogy a felborult értékrenddel bíró egyén, már a törvények semmibe vétele árán képzeli el akklimatizációját a kapitalizmusban.
Sajnos úgy látszik odáig fajul a tudomány kizsákmányolása a hatalom révén, hogy figyelmen kívül hagyják a természet törvényeit, mert ugyan fenntartható bárhol és bármikor egy virtuális eszme – jóléti világállam részeként-, de a természet reflexiója a társadalmat rákényszeríti a paraziták megsemmisítésére. Amennyiben, a hamarosan elszabaduló pokol, nem kap õszinte fogadtatást, azaz a kupecoligarchiák vissza nem adják a társadalmi tudatnak a törvénykezést, úgy végleges önmegsemmisítés és káosz fog eluralkodni a világon.

2009.05.04.