Haláldominó


Gavallér János

Haláldominó

Hordja a média a véres zászlót,
hordja a szlovák, cigány képet.
Álellenséget festve az égre,
s szívünkbe tomboló torzillúziót
ültetve, röhög az Üstöt keverve.

Harcra fel, aki mer! Harcra magyar!
Most kell tönkretenni magad másokért!
Most kell kivérezni mammonféregért!
S hull a manna, hull magyar-kunhalomra.
És mit ér, sírni halott érzelmekért?

A trónt, vezérlõnk legnemesebbikét
eladták áruló bitang századok,
nyakunkra hurokgyeplõt lökve, pribék
életek fényezve mulatták a bért,
s döglöttünk kutyaként, értük haldoklók!

Sorsunk zászlajából kivágták õseink
a bûnt, hát boruljon haláldominó,
vesszen az álság, vesszen a bitorló!
De ne bûnhõdjön nép! A szív könnyeit,
embervért nem érdemelnek a hazugok!

Meghaltak vezéreink, de szól a kürt,
igazlélek szunnyadó õsi kürtje,
szól lelkünkben a becsület, elõre:
Sírjaikban forognak a halottak,
lelkünkbe írva a harc, a becsület!

S ha megkondulnak a lélekharangok,
ha megszólalnak õseink kürtjei,
meglásd világ, ott leszünk, mind egy szálig!
Nekünk mutatnak utat a csillagok
és az árulók, pokolra jutnak mind!

2008.12.06.