Fiaink, gyertek haza!


„Afganisztán nem a pokol. Emberek - pastuk, hazarák, tádzsikok, üzbégek - élnek itt, harcolva a szegénységgel, nélkülözéssel, és a 30 éven át tartott háború következményeivel. Óriási erõfeszítéseket tesznek, hogy talpra állítsák ezt az országot, amelyhez a MH PRT nyújt segítséget. A katonák áldozatkész munkája nélkül a tartománynak nem sok esélye lenne a fejlõdésre, amelyet a lakosság nagy többsége hálával fogad el. Ezekért az emberekért, a gyerekekért érdemes és kell tudásunk legjavát adva, lehetõségeinket teljes mértékben kihasználva feladatainkat végrehajtani” – Az idézet Sándor Tamás alezredes, megbízott parancsnok afganisztáni nyílt levelébõl való.
Mi Magyarok, piszkosak és erkölcsösök, mi sírtunk át egy félévszázadot az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet katonák baráti ölelésétõl. Mi nem tudjuk, hogy hazug az a történelem, amely nem számol a lélekben hordozott igazsággal? Nincs helyünk ott.
Nem kell errõl népszavazás, ide tartozás, oda tartozás, minden magyar tudja: A magyarlélek barátságos, nincs népellensége, tiszteletben tartja a nemzetek önrendelkezési jogát! Mit követeltek elõdeink?
A „10. pont: A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tõlünk.”
Miért szolgálunk mi mindig idegen érdekeket? Mindig rajtunk csattan az ostor. Miért nem tanulunk a történelembõl? A szív nélküli harc, a hazugságért áldozott élet hordozza a veszedelmet, a bosszút, a bukást.
Katonáinkat hozzák haza! Egyetlen magyar szív se várja el, hogy ott harcoljanak, hogy ott egy nép nyakán, akaratán, a 30 éven át tartó háború következményeinek okozói legyenek és békés népünk célponttá váljon. A magyar katona csak magyar földért és magyar életért harcolhat!
Volt-e Magyarországon valaki, akinek a szíve mélyén boldog melegség áradt a szovjet ideiglenes parancsnokságok iránt? Miért gondoljuk, hogy másnak van?
"Nincs lázadásközeli állapot" – írja a megbízott alezredes, s tudja, érzi ez csak a felszín, de ott a mélyben, ahol a szív lakik, ott már az igazság rég legyõzte a mammonrealitást.
Fiaink, gyertek haza!
Még egy megjegyzés: NATO szövetség célkitûzéseit az Észak-atlanti Szerzõdés foglalja magában, amelynek értelmében a tagállamok minden politikai és katonai eszközt igénybe vesznek a tagországok szabadságának és a biztonságának megõrzése érdekében. A Védelmi Tervezõbizottság elõretolt bástyája valószínûleg Afganisztán.
2008.07.26.