A Civilek üzenete az ATV, RTL,TV2, MTV, Duna Tv, Hír Tv tulajdonosai, vezetõi és szerkesztõi részére ! ( 2012.I.4. -- II.28-án utóirattal lett bõvítve!)

Brindza András, 2012. január 4.
A Civilek üzenete az ATV, RTL, TV2, MTV, Duna Tv, Hír Tv tulajdonosai, vezetõi és szerkesztõi részére !
A pártoktól független civilek számára elfogadhatatlan, hogy Magyarországon az MSZMP-MSZP, MDF, SZDSZ, FIDESZ-KDNP, a nemzetközi pénz- és háttérhatalom, az EU, az ATV, RTL, TV2, MTV, Duna Tv, Hír Tv demokráciának hazudott diktatúrája volt- és van !!


A demokrácia, a népuralom és a többség uralma mellett azt is jelenti, hogy hitelesen, többoldalúan kell tájékoztatni a társadalmat, aminek alapján ki-ki szíve, meggyõzõdése, lelkiismerete szerint választhat.


A viszonylag normálisan mûködõ demokráciákban ( pl. Svájc, Izland ), többségében olyan hiteles, szakavatott emberek a tévék, rádiók, újságok, internetes hírportálok vezetõi és szerkesztõi, akik mindig lehetõségeket biztosítanak arra, hogy a pozitív értékrendet képviselõ hiteles emberek, pártoktól független civilek üzenetei is eljussanak a társadalomhoz..!


Az elmúlt években többször kértük a fenti tévék vezetõit-szerkesztõit, hogy hívjak meg a lényeges dolgokról beszélõ(pl. a kormányzás és gazdasági felemelkedés legfontosabb eszközeirõl -- a pénzkibocsájtás, hitelezés, kamat- és árfolyamszabályzás jogáiról, hogyan lehet megteremteni a magánkézben lévõ diktatórikus, kártékony, ön- és közveszélyes nemzetközi pénz- és háttérhatalomtól független, önálló, magyar, kamatmentes közpénzrendszert, az adósságcsapda felszámolásáról, munkahely teremtésrõl, elsõ lakáshoz való jutás segítésérõl, hogyan lehetne az EU-t demokratikussá és életképessé tenni,


EU tagságunk kártékonyságáról, adókról, a törvényes alkotmányról -- a Szent Korona értékrendrõl, a visszahívható, mentelmi jog nélküli egyéni képviselõkrõl, a pártlisták megszüntetésérõl, a csalási lehetõségeket kizáró, egyenlõ feltételeket biztosító, tisztességes, demokratikus, a civilek által is ellenõrizhetõ választásokról,


a kiútról -- Síklaky István által 2003-ban írt -- Létbiztonság és harmónia címû, természetes gazdasági-társadalmi rendszerrõl -- az élet útjáról szóló program könyvünkrõl,


a privatizáció felülvizsgálatáról -- a hazaárulók különleges bíróság elé állításáról, a társadalom nagy többségét manipuláló, romboló, önzõvé, ostobáva és erõszakossá tévõ, többségében külföldiek kezében lévõ 2 nagy kereskedelmi tévérõl, a (p)ártok közpénzjuttatásainak megszüntetésérõl, az 1990 elõtti MSZMP-és állammonopolista diktatúra és a mostani demokráciának hazudott magánmonopolista diktatúra megteremtõinek és vezetõ mûködtetõinek örökre történõ kizárását a közhatalomból és visszamenõleg 25 évre történõ vagyonelszámoltatásukról, a titkosítások feloldásáról stb.)hiteles civileket, de 1-2 kivételtõl eltekintve, bûnös módon nem adtak lehetõséget a magyar nép 99 %-kának és az ország érdekeit képviselõ szakértõknek..!


A társadalom kb. 1 %-ka tagja, haszonélvezõje vagy becsapottja a felülrõl szervezett, ismertebb, hitelüket vesztett pártoknak. Az USA-ban és a többi országban is a 99 %-ot lehet látni a politikai elnyomás, a törvénytelen háborúk, a pénzügyi- és a médiaterror miatt gomba módra szaporodó, rendszerváltást akaró mozgalmak transzparensein..!


Lásd bõvebben: a www.nemzetihirhalo.hu , vagy a www.fennmaradas.uw.hu címlapján


-- A magánpénzrendszerre (kamatra-kizsákmányolásra) média- és párturalomra épülõ neoliberális rendszer megbukott -- a rendszerváltás elkerülhetetlen címû írásomban, vagy a leleplezõ menüponton a régebbi, megdöbbentõ, a pártok vezetõinek többsége által ismert írásainkban pl. a Leleplezõ könyvújságban 1999-2000-ben megjelent -- Az új világrend, Magyarország pénzügyi szuverenitásának elvesztése címû -- Dr.Drábik János bajtársam által írt tanulmányokban, valamint -- A média karanténba zárta mozgalmunkat, Milyen is valójában az EU ? címû írásaimban !!Azt kérdezzük a neoliberális-világgyarmatosítók és az õket kiszolgáló pártok szekerét toló ATV többségi tulajdonosától -- a Hit Gyülekezetes Németh Sándortól, az " Egyenes beszéd " fõszerkesztõjétõl -- Kálmán Olgától, az Újságíróklub, a Tét, a "Civil a pályán", stb. címû mûsorok és az RTL, TV2, MTV, Duna Tv, Hír Tv felelõs szerkesztõitõl, mûsorvezetõitõl, hogy meddig akarják még agyonhallgatni a legkiválóbb magyar embereket, félrevezetni és sötétségben tartani a nézõiket ???


A nyilvánosság, a hiteles, többoldalú tájékoztatás a demokrácia eszköze -- a diktatúra igyekszik a jót, az igazságot eltakarni-elhallgatni, hogy az elnyomottak és a kifosztottak ne tudják megváltoztatni a rossz és igazságtalan, bukott rendszert !


A fenti tévék és pártok vezetõinek érdemes elgondolkozni a következõ bölcseleteken: " A rosszak elõbb vagy utóbb felfalják önmagukat- és nem a mennyországba, hanem a pokolba kerülnek !" " Az igazság kemény szokott lenni – ereje mindig felülkerekedik a hazugságon..!"


Ha a tévék vezetõi-szerkesztõi szeretnének a szeretet, a törvényesség, a szakmai hitelesség és tisztesség útjára térni, akkor legyenek szívesek hiteles civil szakértõket is meghívni a fenti tévékbe, hogy véget vethessünk az elhallgató és hiteltelen politikai mûsoraik ámokfutásának, a hazugságokra épülõ globalista politikának -- a romlás és pusztulás útjának..!


Ha ezt több alkalommal és folyamatosan megteszik, akkor a civilek leveszik a jó útra lépett tévét vagy tévéket a hiteltelen tévék fekete listájáról, ha nem teszik meg, akkor oda kerülnek ahová valók -- a történelem szemétdombjára..!!


" Valahol-valamikor mindenkinek felelnie kell a tetteiért -- lehet, hogy a nemzet- a népelõtt, lehet, hogy a bíróság elõtt, vagy az Isten elõtt -- ha a rosszakat cselekvõ, morálisan és szakmailag problémás embereknek nem lesz szerencséjük, akkor mind a 3 elõtt..!! ",


" Aki a bajban nemzete sorsa iránt közömbös, az annak egyben árulója is ! " ( I. Rákóczi Ferenc ) A szeretet, a jó cselekvésére ösztönzi az embert." ( Pál apostol )Brindza András, az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom médiafelelõse
Kelt: Magyarországon, 2012. január 4-én, fergeteg havában


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Utóirat: A médiában dolgozó, a (p)ártokat kiszolgáló politikai bûnözõk ( tisztelet a kivételnek ), magyarellenes, rasszista- és kirekesztõ módon továbbra sem engedik be a nagy tévékbe a hiteles magyar embereket-civileket..! A fenti, politikailag és szakmailag hiteltelen tévéket ritkán érdemes nézni, és lehetõleg sok ismerõsünknek mondjuk el, hogy mit mûvelnek a nézõikkel !!


Sajnálatos, hogy többszöri kérésünk ellenére az Echo Tévé vezetõi és szerkesztõi sem hívják meg a valódi civileket..! A Kibeszélõ címû mûsorukba ritkán kapcsolják be az értelmes embereket, ha kb. 4 bõl egyszer bekapcsolják, akkor alig engedik (engednek) beszélni -- érdekes módon még a hanguk (hangunk) is eltorzul..! Kicenzúrázzák a tartalmas sms-eket, miközben a fideszt dicsérõ, együgyû sms-ekkel sokszor van tele 3 mûsoruk. Az is tapasztaltalható, hogy az Echoban van néhány jó mûsor pl. a Világ-panoráma és a Rák-kérdés.


Érdemes az interneten vagy a www.nemzetihirhalo.hu -n -- a civil Hun Tévét -- a youtube.com -on -- a minket érdeklõ mûsorokat, videókat vagy filmeket néznünk !!!Kelt: 2012. II. 28-án, jégbontó havában


2010. szeptemberében, a külföldiek ("a kiválasztottak") tulajdonábanlévõ magyarellenes, elhallgató, félrevezetõ, a tartalmas és fontos sms-eket is kicenzúrázó, család- és értékromboló TV2 (majd az MTV) elõtt tartottunk sajtótájékoztatót és tiltakozást !


H. Árpád bajtársam testére láncot raktunk, szájára ragtapaszt ragasztottunk -- így jelképezve a régóta meglévõ médiaterrort, és azt, hogy a magyar társadalom 99 %-ka, a fene nagy "demokráciában" nem szólalhat meg a közpénzekbõl fenntartott "közszolgálati" és több kereskedelmi tévében..!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx