BOJKOTT-FELHÍVÁS A BÉKE MELLETT, A HÁBORÚT KIROBBANTÓ ORSZÁG - VAGY ORSZÁGOK ELLEN !! (2011. dec. 14.)BOJKOTT-FELHÍVÁS A BÉKE MELLETT, A HÁBORÚT KIROBBANTÓ ORSZÁG - VAGY ORSZÁGOK ELLEN !!


TISZTELT HONFITÁRSAINK ÉS EMBERTÁRSAINK !
Alulírott Magyar állampolgárok és pártoktól független civil szervezetek számára elfogadhatatlan, hogy az elmúlt 223 év legnagyobb háborúit-polgárháborúit kirobbantó, válságait elõkészítõ és megteremtõ hazug, kártékony, tudatosan bûnös, a világ gyarmatosítására, egy diktatórikus világkormány - neoliberális világállam létrehozására törekvõ nemzetközi pénz-média- és politikai háttérhatalom újabb pusztító háborút akar kirobbantani független ország vagy országok ellen !!


(pl. a háttérhatalom fizette az 1848-1849-es Magyar Szabadságharcot leverõ orosz csapatok költségeit, meghatározó szerepük volt az elsõ és a második világháború kirobbantásában, az 1910-es években kb. 20 millió arany márkával támogatták Lenint - 1931 körül kb. 25 millió dollárral Hitlert, az õ lelkükön szárad a vietnami, iraki és afganisztáni háború cselekedetei, õk tervezték meg és hajtották végre Magyarország igazságtalan, jogtalan és szégyenletes 1920-ban történõ trianoni szétdarabolását - területének több mint 2/3-át vették el, a kezükben lévõ magánpénzrendszer-média és az érdekeiket szolgáló, hitelüket vesztett pártok a mostani válság fõ felelõsei, most olyan országot akarnak megtámadni, amelyik 2500 éve nem támadott meg más országot, a háttérhatalom kizárólagos világuralomra törekszik !!)


Elfogadhatatlan az is, ha egy ország vezetõi egy másik ország elpusztításával fenyegetõznek !!


Elfogadhatlannak, jogtalannak és erkölcstelennek tartjuk pl. Irak, Afganisztán, Tibet, Ciszjordánia, Csecsenföld és minden más független ország teljes vagy részleges katonai megszállását, valamint az EU-s országok pénzügyi-gazdasági- és politikai gyarmatosítását !!


Ezért az egész világra kiterjesztett gazdasági-pénzügyi-politikai- és turisztikai bojkottot hirdetünk azon ország vagy országok ellen, amely, amelyek vagy akik a világ békéjét, biztonságát és környezetét veszélyeztetõ bûnös, jogtalan háborút indít, illetve indítanak más ország vagy országok ellen !!!


A háború kirobbantásának szándékával szemben egyetlen járható út van, a személyes és kollektív szeretet gyakorlása. ”A szeretet, a jó cselekvésére ösztönzi az embert.” (Pál apostol)


Ha a sötétség és az antikrisztus erõi kirobbantják a háborút, akkor arra kérünk minden jószándékú, becsületes, felelõsségteljesen gondolkodó és cselekvõ embert, politikust a világon, hogy tegyenek meg minden tõlük telhetõt a békét akarók mellett, illetve a háborút kirobbantói ellen !!!


(pl. soha többé ne szavazzanak az agresszor országokban hatalmon lévõ bûnös politikusokra és pártokra, ne vásárolják az agresszor országok - valamint a háttérhatalom tulajdonában lévõ nagy multi vállalatok termékeit - az érintett multik listáját akkor hozzuk nyilvánosságra, ha a háttérhatalom indítja el a háborút, a Bojkott-felhívás terjesztésével-csatlakozással az interneten, twitteren, újságokban, tévékben stb., a facebookon tetszikelõs és megosztható eseményes oldala lesz a Bojkott-felhívásnak - kérjük szépen az egyetértõket, hogy tetszikeljék és osszák meg az ismerõseikkel !!)


Arra is kérjük embertársainkat, hogy soha többé ne szavazzanak azokra a pártokra és politikusokra - a háttérhatalom kiszolgálóira és helytartóira, amelyek és akik úgy vezették súlyos válságba, eladósodásba, politikai és gazdasági függõségbe országaikat, hogy alkotmány- és népellenes hazaárulással átadták ( vagy nem vették vissza a háttérhatalomtól ) a magánkézben lévõ nemzetközi pénz- és háttérhatalomnak a kormányzás és gazdasági felemelkedés legfontosabb eszközeit - a pénzkibocsájtás, hitelezés, kamat- és árfolyamszabályzás jogát !!


Ez történt az USA-ban a FED javára 1913-ban, Magyarországon 1991-ben !!


Továbbá kérünk mindenkit, hogy az élethez való jog és az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása miatt tagadják meg az emberiesség- és a környezetellenes parancsokat - ne vegyenek részt bûnös, támadó háborúban!!


(A háttérhatalomról és a kiútról bõvebben lehet olvasni a www.fennmaradas.uw.hu leleplezõ menüponton: Az új világrend és Magyarország pénzügyi szuverenitásának elvesztése címû - Dr.Drábik János által írt tanulmányokban, a 2 tanulmány 1999-ben és 2000-ben jelent meg a Leleplezõ könyvújságban, a fenti honlap címlapján lévõ - A rendszerváltás elkerülhetetlen címû - Brindza András által írt írásban - az írás teljes címe - A magánpénzrendszerre, kamatra-kizsákmányolásra, média- és párturalomra épülõ neoliberális rendszer megbukott - a rendszerváltás elkerülhetetlen, Síklaky István által 2003-ban írt - Létbiztonság és harmónia, és Dr.Halász József által írt - Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona címû program könyvekben - Dr.Halász J. könyvében benne van az Európai Konföderációról szóló szerzõdéstervezet, ami az európai államok és nemzetek szerves egységben élésének mintaadó jogi keretét adja !! A más nemzetiségû - magyarul nem tudó politikusoknak, szakembereknek és érdeklõdõknek a fenti anyagokat érdemes lefordítani !! A YouTube-on érdemes megnézni a Láthatatlan birodalom és a Korszellem címû filmeket!!)


“Az erõszak - az önvédelmi kivételével - a gyengék mentsvára..! A rossz elõbb vagy utóbb - felfalja önmagát ! A legerõsebb hadseregtõl is többet ér a jó politizálás pl. Svájc ! A rossz, igazságtalan és erkölcstelen politika tönkre teheti életünket, országunkat és a világunkat,a jó elõsegíti mindannyiunk,országunk és a világunk boldogulását,emelkedését!”Köszönettel és üdvözlettel : Brindza András közíró, ÖFEMA Bojkott-felhívással egyetértõ aláírók:


Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom, www.fennmaradas.uw.hu


Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége, www.marevosz.huDr. Drábik János közíró-filozófus, 16 könyv szerzõje pl. Uzsoracivilizáció 1-2-3, A pénz diktatúrája, A kiválasztottak,


Prof.Dr.Bogár László közgazdász-egyetemi tanár, 9 könyv szerzõje pl. Lefelé a létezés lejtõin,


Prof. Dr. Papp Lajos nyugalmazott szívsebész, 7 könyv szerzõje pl. társ szerzõje a Magyar Nemzetstratégia 1-2-nek,


Tatár József közíró, Rendszerváltó Fórum, Az ellenállás joga címû könyv szerzõje,


Dr.Halász József jogász-programozó matematikus, Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona címû könyv szerzõje,


Varga Attila nyugalmazott alezredes, Biblia és biztonságpolitika címû könyv szerzõje,


Dr. Bene Gábor közjogász, Fejlõdés vagy forradalom címû könyv szerzõje,


Dr. Horkovics-Kováts János, Magyar Nemesi Rend, a Hun Tv tulajdonosa, http://huntv.info/


Vitéz Markó Elemér István, a Történelmi Vitézi Rend tagja,


Dr. Gáspár Judit pszichiáter,


Kovács János, Nemzeti Hírháló, alapító-fõszerkesztõ, www.nemzetihirhalo.hu ,


Kósa Gyula, 1956-os Szabadságharcos,


Harangi Árpád, Szent Korona SzövetségKelt: Budapest, 2011. december 1-14-között, álom havában