Vadnak tûnõ Vádak és a bizonyítás iránti igényem.Vadnak tûnõ Vádak és a bizonyítás iránti igényem.


Levelet kaptam az alábbi címrõl, s nem tudom megállni, hogy ne tárjam a nyilvánosság elé. <Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.>


Igaz, szerény ez a nyilvánosság, de legalább minden olvasó észreveheti, hogy Én nyílt lapokkal játszom, s nem zárkózom el semmiféle kritikától.


Magam is hibázhatok, hiszen nincs a bölcsek köve a zsebemben, nem tartozom azok közé, akiknek olyan óriási élettapasztalata van, hogy az esetek többségében képesek a leghelyesebb utat kiválasztani a mai manipulációs világ kínálta sok-sok rossz és kevésbé rossz lehetõség közül.


Viszont szeretném, ha összegyûlnének a magyarság bölcsei, s rájuk hallgatva próbálnánk kitörni, vagy kibújni abból a karámból, melybe bezárni akar minket a monetáris diktatúra. A levelet úgy teszem közzé, hogy BMI azaz Mária gondolatai közé színessel Én is odaírom a véleményemet, s remélem, megoldást hoz ez a módszer.


Mert vagy abba kell hagyni a vádaskodásokat, vagy bizonyítékokkal kell alátámasztani minden állítást! Aki ugyanis nem bizonyít, az a levegõbe beszél. Annak pedig mindig a megosztás az eredménye! BG


Kedves Gábor!


Az ismeretségünk 6. évében kell megtapasztalnom azt a távolságtartást, amivel lemagázol és nem tegezel vissza.


Kedves Mária! Szívesen tegezném kegyedet, ha azzal a hangvétellel közelítene hozzám, mint ahogy írásának egykori közzététele kapcsán tapasztaltam. Ez azonban megváltozott, ahogy Imre véleménye is más ma, mint akkor, amikor elõadói sátrat kapott Bösztörön.


Bizony, célkeresztben tengetem az életemet és örökös veszélyben tudom a gyerekeimet és az unokáimat.


Talán nem kegyed az egyetlen, aki ilyen helyzetben él. Nem hinném, hogy nekem, vagy más õszinte publicistáknak kevésbé veszélyes a helyzete, de õk mégsem siránkoznak, inkább harcolnak a maguk módján, s én is ezt próbálom tenni!


Azért is kezdtem megírni a Tiborcát, mert szerettem volna világgá kürtölni a nyilvánosság védelmével valamennyi fedezetet kapni... De nem csak õk vannak veszélyben, hanem mindenki, akit szeretni merek és akik kitüntetnének figyelmükkel szeretetükkel.


Ez itt ismét úgy hangzik, mintha csak kegyed és a szerettei lennének veszélyben, holott veszélyben van az egész magyarság ….


Sajnos, úgy mûködök, mint egy közvetett informátor és nekem ezzel együtt kell élnem, mert nincs az a bíróság ahol én ezt meg tudnám szüntetni, vagy emiatt kárpótoltatni akarnám magamat...


Egyrészt attól a bíróságtól, amely ezt az illegitim hatalmi konstrukciót kiszolgálja dõreség bármit várni….


Addig, míg nincsenek elszámoltatva a hóbagoly által mûködtetett szolgálatok, addig nekem ebbe bele kéne törõdnöm, de képtelen vagyok.


Másrészt elszámoltatni csak hatalmi erõ tud, tehát nem beletörõdni, hanem az alternatív hatalom kiépítésén kellene dolgozni… Az itt következõ magánéleti részt talán nem is kommentálom, hiszen nincs ahhoz semmi közöm, hogy: A Bóna családban, pedig - akik úgy tudták, hogy anyu lánya vagyok - én egy zsidónak vagyok a gyereke és úgy félnek tõlem, mint a tûztõl...”


Térjünk inkább a lényegre:


Na, a lényeg, hogy én ott voltam a KURULTAJON, az összes MOGYON és úgy kóboroltam ott, mint egy kivert kutya!!! Hiába voltam tagja a Népjólléti tagozatnak és hiába üléseztünk és gyártottuk a programokat... Teljesen hiába, mert szép lassan, de biztosan kimellõztek abból is.


Ez nagyon szomorú, mert nagy szükség lenne az okos és józan programokra, hiszen minden titkosszolgálati erõ szétverni igyekszik a Magyarok Szövetségét, s remélem: kegyed felveszi a harcot ellenük! Ha ez röviden bekövetkezik, akkor természetes módon fogunk tegezõdni, mint a testvérek!


Pedig, nekem õsi jussom Kunszentmiklós!!! Tavaly is ott voltam és még a lányomat is unokástól levittem egy napra. A Jövõkép sátorban voltam szolgálatban egypárszor és Papp Évával szórólapoztunk fogadtuk a látogatókat a kemping-bejárónál... Csakhogy, szóba sem áll velem Bódi Szabolcs, pedig rengeteg javaslatom volt és õ azt mind meg is valósítja de NÉLKÜLEM!!!


Ez szintén nagyon szomorú, de ha Szabolcs megvalósítja a kegyed elképzeléseit, akkor nincs oka az elkeseredésre, hiszen a javaslatai a szavaiból ítélve a nemzetet szolgálják! Nekem lenne okom panaszra, hiszen sok éves munkámat herélte ki a Fidesz azzal, hogy az általunk tervezett MSZ alaptörvényt a jelen törvénytelen állama törvényesítésére használja fel.


Én újra és újra hiába dolgozom ki a lelkemet is, ha vissza vagyok utalva a volt férjem fennhatósága alá!!!! Nem sorolom hogyan jártam a Magyar Írószövetséggel, Jókai Annával és sokan másokkal.


Higgye el, hogy én is sorolhatnék sérelmeket garmadával, de az nem viszi elõre a nemzet ügyét, s inkább arra biztatom, hogy dogozzon velünk egyre keményebben! Az alábbiakat azonban szeretném, ha alá is támasztaná bizonyítékokkal, mert az MSZ elöljárói között csak olyanoknak van helye, akik feddhetetlenek! Ha pedig nincs bizonyíték, akkor ne vádoljon!


Bõdi Szabolcs õsemdéefes és közvetlen kapcsolatban van hóbagollyal. Mint volt katonatiszt, a kádári idõkben õ szervezte be azon kiskatonákat, akiket valamivel zsarolni lehetett, vagy félárvák voltak... stb...


Hiszen az még nem lenne bûn, ha valaki MDF tag volt, mint kegyed is. A kiskatonák beszervezése azonban komoly vád. Ráadásul én azt sem tudtam róla, hogy katonatiszt volt! Köszi ezt az infót, de nagyon várom a további bizonyítékokat, mert nem szeretném, ha kiderülne a hiteltelensége...


Hóbagoly szervezte kádár és társai vadászatához a vendéglátást... De én ezt már mind megírtam. Sajnálom, hogy nem fordítottál soha semmi figyelmet az írásaimra!!!


Ismét egy komoly vád, miszerint nem fordítottam figyelmet az írásaira. Ez egyrészt nem igaz, mert igenis elkezdtem õket olvasni, hiszen egy idõben megkaptam õket. Késõbb ki-ki maradoztak, így elveszítettem a fonalat, s ráadásul mindig utáltam a terjengõs családregényeket. Ezért inkább a jogtudományi és filozófiai munkákra szenteltem a kevés szabadidõmet, amit gondolom meg is lehet érteni, mert nem szórakozni, hanem az alkotmányos jogtudatától és az érdekképviseletétõl megfosztott népet akartam és akarom nemzetté építeni a Magyarok Szövetségének kereteiben.


Nem vagy egyedül ebben, úgyhogy engem mostanra már nem érdekelnek a bölcsek, mert nem tudnak nekem olyant mondani, és kormánynak sem, amit a mindenkori hatalmon lévõk megfogadnának és az a népnek valóban jó lenne.


Lehet, hogy kegyedet nem érdeklik a bölcsek, de ezt a szegény megnyomorított népet éppen õk tudnák felemelni és szemfelnyitó munkájukkal a hatalom ellenõrzésére bírni! Igaz, ha kegyed ezt a feladatot elvégezné, akkor nem kellenének a társadalom által kijelölt, a közismertségük alapján tekintélyes bölcsek, mert akkor már megvalósult volna a közjó! Addig szerintem a nép bölcsességére van szükség, hogy kiválassza azokat, akikben megbízik. (Ha tévednék, cáfoljon meg!)


Magyarország kényszerpályára került a 80-as években és a csatolt Alaptörvénnyel kapcsolatos interjúból egyértelmûen kiderül hóbagoly szerepe. Ne feledd, hogy õ rendezte úgy miniszterelnöksége idején, h. (olvasható az elõzõleg csatolt interjúban) azt a népszavazást, hogy mindenképpen belépjünk a nato-b.


Természetesen nem akarom a kádári korszak és általában a hazaáruló pártpolitikusok szerepét kisebbíteni, de már legalább 500 éve szorongat minket a monetáris diktatúra. Errõl sokat írnak ma az interneten, tehát ismerté kezd válni. No, ez az amit erõsíteni kell, s nem a személyeskedés.


Ne feledd, hogy 2008-ban a parlament - területfejlesztési törvénybe bújtatva - megszavazta azt, hogy a natonak átengedi egész kis-Magyarország területét, hogy kiépítse 11 logisztikai központját. Most Hende Csaba azért van gondban, mert a nato már sorozatban figyelmezteti a határidõre. Ezért is látható oly gyakran együtt Vukiccsal. Ezért is értékelõdik föl Vukics szerepe... Ezért is kéne országosan is egyre ismertebbé válnia...


Ismét valami, amit bizonyíték nélkül nem lett volna szabad leírni, mert ez, csak a megosztást szolgálja így! Vukics Ferit ugyanis nemhogy országosan ismertebbé tenné a hatalom lakájmédiája, hanem tökéletesen elhallgatja! Itt most rövidítem a kegyed levelét, mert már így is igen hosszú a fejtegetések sora.…..


Én voltam az emdéef tagja õsidõk óta!!! Én ismerem a belsõ történéseket jobban és azokat a vezetõ személyiségeket is, akik most miniszterek és miniszterelnöki tanácsadók!!! Nem írok le semmi olyant, amit csak a pletyka hullámhosszán kerülne hozzám...


Nem kételkedem a szándékban, csak a bizonyítékokat kérem, várom!


Üdvözlettel, BMI Honféltõ szeretettel: BG